Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon: Gi familier i fattigdom mer å rutte med

Del

Forslaget til statsbudsjett løser ikke fattigdomsproblemet. Familiene trenger mer penger.

I Norge i dag vokser over 100 000 barn opp i fattige familier. Utviklingen har gått feil vei de siste 20 årene. Stadig flere barn vokser opp i fattigdom i Norge og ulikhetene øker. 

- Kirkens Bymisjon forventer at statsbudsjettet for 2021 inneholder politiske grep som gir varige endringer for disse familiene og som løfter familier ut av fattigdom. Vi ser en rekke gode tiltak i regjeringens budsjettforslag, men vi utfordrer Stortinget til å forsterke den sosiale profilen og fatte vedtakene som virkelig vil monne for fattige familier, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal. 

Utfordrer Stortinget

Familier er fattige i Norge – blant annet fordi de tjener for dårlig, eller fordi offentlige stønader, som sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd er for lave.

Arbeidslinja alene ikke løser fattigdomsproblemet. Noen foreldre vil ha vanskeligheter med å komme i jobb, enten på grunn av språkproblemer eller sykdom eller av andre grunner.

- Vi utfordrer Stortinget til å øke satsene slik at barnefamilier med offentlige stønader som hovedinntekt får mer å rutte med. Det fattige familier trenger er bedre økonomi. Politikerne må sikre at alle foreldre kan forsørge barna sine, sier Hvambsal og fortsetter:

- Gjennom vårt daglige arbeid vet vi at barn går sultne til sengs. Å vokse opp med dårlig råd virker gjennomgripende i barn og unges liv og utvikling. Fattigdomspilen må snart peke nedover, først da kan vi si at politikerne har lyktes.

Vil ha barnetrygd opptil 18 år

Regjeringen øker barnetrygden med 300 kroner i måneden for barn opp til fylte seks år. Barne- og familieministeren skal ha ros for å ha prioritert økt barnetrygd etter at den har stått stille i så mange år, mener Hvambsal. 

- Det er veldig bra at barnetrygden økes igjen for de minste barna, men hvis regjeringen virkelig vil redusere antallet barn som vokser opp i fattigdom, må barnetrygden økes for alle barn, også de over seks år. Vi vet at økt barnetrygd vil være med på å løfte barn ut av fattigdom, og ungdomstiden oppleves for mange som den tøffeste tiden å være fattig, ifølge Kirkens Bymisjons rapport om fattigdom.

Regjeringen gir ytterligere 180 millioner kroner til fritidskort-ordningen som skal gå til barn mellom 6 og 18 år.

- Regjeringens fritidskort lindrer, men vi erfarer at mange barn og unge faktisk trenger mat og klær. Fritidsaktiviteter sikrer den viktige deltakelsen. Samtidig opplever barn å komme hjem fra fotballtrening til et tomt kjøleskap. Det er politikernes plikt å sørge for at alle barn kan fylle matpakka med ordentlig hver dag, sier Hvambsal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon
Tollbugata 3
0152 Oslo

404 30 909http://www.kirkensbymisjon.no

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Kirkens Bymisjon vil påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser, gi hjelp og lindre nød. Kirkens Bymisjon har røtter tilbake til 1855. I dag er vi en ideell aktør som blant annet driver innen eldreomsorg, barnevern, rusomsorg og arbeidsmarkedstiltak. I tillegg til våre gatenære tiltak.  

Følg pressemeldinger fra Kirkens Bymisjon

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kirkens Bymisjon på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kirkens Bymisjon

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom