Kirkens Bymisjon ber regjeringen gå fra fattigdomslindring til forsørging

Del

Kirkens Bymisjon etterlyser radikale grep som setter alle foreldre i stand til å forsørge barna sine, i regjeringens nye strategi for barn som vokser opp i fattigdom.

Hvambsal i Kirkens Bymisjon mener regjeringen kan sørge for ett grep som garantert vil hjelpe: – Å øke den statlige støtten til barn i fattige familier. Foto: Kirkens Bymisjon
Hvambsal i Kirkens Bymisjon mener regjeringen kan sørge for ett grep som garantert vil hjelpe: – Å øke den statlige støtten til barn i fattige familier. Foto: Kirkens Bymisjon

Strategien ble lansert fredag morgen.

– Det er mye som kan lappe og lindre, men vi må snart se tiltak som løfter barn ut av fattigdom, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal.

-Strategien inneholder mange gode tiltak, særlig for det kortsiktige målet om å øke deltakelse og «dempe levekårsulemper». Men foreldre sliter med å dekke barns grunnleggende behov, noe strategien erkjenner, men dessverre mangler det tiltak som sikrer at alle foreldre har råd til å forsørge barna sine, sier Hvambsal.

Kirkens Bymisjon roser regjeringen for å rette søkelyset mot barn som vokser opp i fattige familier ved å utarbeide en ny strategi, men etterspør radikale grep som gir varige endringer.

–Vi trenger politiske grep som sikrer en god nok inntekt for foreldrene, slik at barna opplever trygghet og forutsigbarhet. Neste år må den negative utviklingen med økt fattigdom snus. Først da kan vi si at regjeringen har lyktes.

Hvambsal mener regjeringen kan sørge for ett grep som garantert vil hjelpe:

– Å øke den statlige støtten til barn i fattige familier.

Nær 111.000 barn vokser opp i familier i fattigdom i Norge i 2020, ifølge SSB. Mange av dem løftes ikke ut av fattigdommen med dagens velferdsordninger, fordi utbetalingene er for lave.

Gjennomgripende fattigdom

Hvambsal viser til at fattigdommen går utover barnas helt grunnleggende behov i hverdagen.

Gjennom Kirkens Bymisjons daglige arbeid vet vi at barn går sultne til sengs. Noen mangler tilgang til klær og sko. I tillegg påvirkes relasjoner til familie og venner, skolehverdagen, barnas fysiske og psykiske helse, samt identitetsutviklingen, sier Hvambsal.

Hun er også bekymret for barna i fattigdom som ikke fanges opp av hjelpeapparatet.

-Mange barn skammer seg og jobber hardt for å skjule og kompensere at de mangler penger. Men det er politikernes plikt å sørge for at alle barn kan fylle matpakka med ordentlig mat hver dag. Sikkerhetsnettet vårt fanger ikke opp alle: øk overføringene til familiene med dårligst råd.

Støtten til familiene med dårligst råd må økes

Hvambsal trekker fram som positivt at strategien inneholder tiltak for at flere skal få arbeidsinntekt.

– Samtidig må vi innse at arbeidslinja alene ikke løser fattigdomsproblemet. Mange familier under fattigdomsgrensen har arbeidsinntekt, men den er for lav til å betale alle regningene.

Hun sier også at noen foreldre vil ha vanskeligheter med å komme i jobb, enten på grunn av språkproblemer eller sykdom eller av andre grunner.

-Derfor må det legges til rette for at alle foreldre, enten de har arbeid eller offentlige utbetalinger som hovedinntektskilde, får mer å rutte med, slik at de kan forsørge barna sine.

Ungdomstiden oppleves verst

Kirkens Bymisjon mener regjeringen gjennom strategien viser større forståelse for at fattigdommen rammer flere deler av barns liv. Blant annet ved at de foreslår å øke barnetrygden, gratis SFO til flere barn, og økt engangsstønad.

Men barnetrygden må økes ytterligere, mener Hvambsal, og for alle barn, helt opp til 18 år. Hun viser til at dagens barnetrygd er for lav til at den reelt løfter familier ut av fattigdom, også etter de siste økningene.

–Det koster mer å brødfø en ungdom. I tillegg oppleves ungdomstiden for mange som den tøffeste tiden å være fattig, ifølge Kirkens Bymisjons rapport om fattigdom.

–Det er også kjempefint og viktig at flere barn får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter er viktige, og kan gi god inkludering for barn som lever i fattigdom. Men det gir ikke mat i kjøleskapet, sier hun, og legger til:

–Familieøkonomien er mye mer enn det disse fritidsmidlene bøter på.

Hvambsal trekker fram flere lyspunkt i strategien.

-Regjeringen skal ha ros for å ha inkludert barn og unge i arbeidet med strategien. Det er viktig, ikke bare fordi barn har rett til å bli hørt, men også fordi strategien da treffer bedre.

-Det er veldig bra og helt sentralt at dette er en samarbeidsstrategi. Ingen departement løser disse utfordringene alene. Tverrsektorielt samarbeid er helt nødvendig, og navnet på strategien viser en viktig erkjennelse, avslutter Hvambsal.

Kontakter

Tove Bø
Tlf 97 09 66 99
Epost: tove.bo@bymisjon.no
Kommunikasjonsrådgiver
Kirkens Bymisjon

Bilder

Hvambsal i Kirkens Bymisjon mener regjeringen kan sørge for ett grep som garantert vil hjelpe: – Å øke den statlige støtten til barn i fattige familier. Foto: Kirkens Bymisjon
Hvambsal i Kirkens Bymisjon mener regjeringen kan sørge for ett grep som garantert vil hjelpe: – Å øke den statlige støtten til barn i fattige familier. Foto: Kirkens Bymisjon
Last ned bilde

Om Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon
Tollbugata 3
0152 Oslo

404 30 909http://www.kirkensbymisjon.no

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Kirkens Bymisjon vil påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser, gi hjelp og lindre nød. Kirkens Bymisjon har røtter tilbake til 1855. I dag er vi en ideell aktør som blant annet driver innen eldreomsorg, barnevern, rusomsorg og arbeidsmarkedstiltak. I tillegg til våre gatenære tiltak.  

Følg pressemeldinger fra Kirkens Bymisjon

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kirkens Bymisjon på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kirkens Bymisjon

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom