Kirkens Bymisjon ber om reparasjonspakke for barn og ungdom

Del

Kirkens Bymisjon er bekymret for barns psykiske helse og økte forskjeller i samfunnet, som følge av korona-nedstengingen. De ber regjeringen ta ansvar nå.

Nå som pandemien går mot en slutt, må vi ikke glemme at mange vil slite med ettervirkningen i en tid framover. Er vi rigget til dette?, spør Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.
Nå som pandemien går mot en slutt, må vi ikke glemme at mange vil slite med ettervirkningen i en tid framover. Er vi rigget til dette?, spør Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

Et år med koronatiltak – og tidvis stengte skoler og fritidstilbud – påvirker barn og unges livssituasjon. Flere studier fra den siste tiden bekrefter vi ikke har klart å beskytte barn og unge godt nok i krisetider.

- Kirkens Bymisjon ber regjeringen planlegge for hvordan skolene og samfunnet skal ivareta barn og unge når vi igjen kan åpne opp. Ja, vi står fremdeles midt i en krevende smittesituasjon, men vi nærmer oss en gjenåpning av samfunnet. Det er viktig å planlegge for dette allerede nå, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

- Barn og ungdom er tilpasningsdyktige, og for de fleste vil omstillingen til en normal hverdag gå seg til etter hvert. Men for noen har det vært tøft, og med forholdsvis enkle tiltak kan vi reparere og forebygge større skader. Men da må vi være tidlig på ballen og i forkant, sier Hvambsal.

Kirkens Bymisjon foreslår fem tiltak i en reparasjonspakke for barn og unge:

  1. Flere ressurser inn i skolen

Gi mer ressurser til skolene, også etter at smittevernstiltakene trappes ned. Ansett tverrfaglig kompetanse i skolehelsetjenesten og skap et lett tilgjengelig psykisk helsetilbud til barn og ungdom. Det bør både være flere pedagoger, og miljøterapeuter (barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere). Vi må klare å fange opp de som ikke har det bra, og sikre at barn og unge som har hatt dårlig kvalitet på undervisningen gjennom det siste året for ekstra bistand.

  1. Øk støtten til barnefamilier med dårlig råd

Koronaen rammer skjevt. Krisen skaper klasseskiller og utenforskapet øker. De som mister arbeidet, er permitterte, hadde lite fra før, som bor i små leiligheter, har hatt det vanskeligere. For å utjevne forskjeller må barnefamilier med dårlig råd få mer å rutte med.

  1. Gi kommuner øremerkede midler til psykososiale lavterskeltilbud for ungdom

Henvendelsene på hjelpelinjer har økt kraftig. Barn som ikke hadde det vanskelig før pandemien tar nå kontakt med problemer knyttet til isolasjon, selvmord, angst og spiseforstyrrelser. Hjelpeapparatet må være mer proaktivt og drive oppsøkende arbeid for å komme i kontakt med – og avdekke behov hos – barn og unge. Dette arbeidet må ikke trappes ned for tidlig.

  1. Utvid sommertilbudet

Gi barn og ungdom et godt og utvidet, gratis fritidstilbud i sommer: Gi flere barn og ungdom muligheten til å skape nye, gode barndomsminner gjennom sommeren. Om smittevernsituasjonen tillater det bør det være en ekstra satsning på sommerskole, AKS /SFO og fritidsklubber bør holde åpent. Kommuner og frivillige organisasjoner må få ekstra ressurser til dette!

  1. Gi flere ungdommer mulighet til sommerjobb lokalt

Det er viktigere enn noen gang å gi ungdom arbeidserfaring, mestring, en sosial arena gjennom sommeren og mulighet til å tjene sine egne penger. Dette kan skje i regi av kommuner og frivillige organisasjoner.

På budsjettkonferansen denne uken starter regjeringen arbeidet med statsbudsjett for 2022. Her må de også sette av penger til å reparere negative langtidsvirkninger, mener Hvambsal.

Kontakter

Bilder

Nå som pandemien går mot en slutt, må vi ikke glemme at mange vil slite med ettervirkningen i en tid framover. Er vi rigget til dette?, spør Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.
Nå som pandemien går mot en slutt, må vi ikke glemme at mange vil slite med ettervirkningen i en tid framover. Er vi rigget til dette?, spør Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.
Last ned bilde

Om Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon
Tollbugata 3
0152 Oslo

404 30 909http://www.kirkensbymisjon.no

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Kirkens Bymisjon vil påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser, gi hjelp og lindre nød. Kirkens Bymisjon har røtter tilbake til 1855. I dag er vi en ideell aktør som blant annet driver innen eldreomsorg, barnevern, rusomsorg og arbeidsmarkedstiltak. I tillegg til våre gatenære tiltak.  

Følg pressemeldinger fra Kirkens Bymisjon

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kirkens Bymisjon på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kirkens Bymisjon

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom