Juristforbundet

Juristforbundet frykter for innbyggernes rettssikkerhet i små kommuner

Del

Ville du godtatt at en elektriker gjorde et kirurgisk inngrep på deg? Neppe. Likevel godtar mange av oss, uten å vite det, at ansatte uten riktig utdanning jobber som hobbyjurister i kommuner over hele landet. Det går ut over rettssikkerheten til innbyggerne, frykter Juristforbundet.

Juristforbundets president Håvard Holm frykter for rettssikkerheten i små kommuner.
Juristforbundets president Håvard Holm frykter for rettssikkerheten i små kommuner.

Jurister og deres kompetanse savnes flere steder i Norge. Det ble avdekket i en rapport fra Telemarksforskning tidligere i år. Kommuner med under 3 000 innbyggere ble spurt om på hvilke områder de ikke hadde tilstrekkelig kompetanse. 42 prosent svarte at jurister var mangelvare.

I strid med loven
Fraværet fører til at ansatte uten riktig utdanning brukes som hobbyjurister. Som igjen kan lede til inhabilitet, rolleblanding og mangelfull håndtering av alt fra byggesaker til barnevern. Dette vet vi fra en annen undersøkelse, utført på oppdrag for Fylkesmannen i Finnmark.

Der ble det gjort en rekke nedslående funn. Deriblant at hver fjerde kommune ikke evnet å ivareta rettssikkerheten til egne innbyggere. Deler av tjenesteproduksjonen og forvaltningspraksisen var faktisk i strid med loven. For å heve kvaliteten på tjenestene i kommunene, må vi sørge for at vi har rett kompetanse på riktig sted, sier Juristforbundets president Håvard Holm.

– Kombinasjonen av manglende kompetanse, bruk av hobbyjurister, rolleblanding og inhabilitet svekker innbyggernes rettsikkerhet. Om løsningen er én jurist i hver kommune, eller et større fagmiljø som jobber for flere områder, er opp til politikerne å bestemme. Det viktigste er at den juridiske kompetansen sikres slik at innbyggerne får det de har krav på, sier Holm.

Kan spare penger
I tillegg til å sikre rettighetene til innbyggerne kan også jurister forhindre at saker blir unødvendig dyre for kommunen. Ved å ha juridisk bestillerkompetanse, altså en kompetent person på plass i kommunene, vil vedkommende kunne peke kommunen i riktig retning og innhente ekstern hjelp de gangene det behøves. I stedet for at sakene blir liggende, eller at kommunen vikler seg inn i en sak som blir større enn den hadde trengt å bli hvis man hadde fått rett kompetanse med en gang.

Det er ingenting som tilsier at små kommuner har mindre kompliserte juridiske oppgaver enn de store. Med tanke på utfordringer omkring habilitet og krav om likebehandling, kan man heller tenke seg tvert imot. Rettsikkerhet for den enkelte ligger som en grunnverdi i samfunnet vårt og kan ikke være avhengig av hvor man er bosatt i landet. 

Rettsikkerhet må derfor settes på kartet – kommunekartet!

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Juristforbundets president Håvard Holm frykter for rettssikkerheten i små kommuner.
Juristforbundets president Håvard Holm frykter for rettssikkerheten i små kommuner.
Last ned bilde

Om Juristforbundet

Juristforbundet
Juristforbundet
Kristian Augustsgt 9
0164 Oslo

+47 40 00 24 25http://www.juristforbundet.no

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for mer enn 20.000 jurister, advokater og juridiske studenter. Vi arbeider for at medlemmene skal få best mulige lønns- og arbeidsvilkår. Vi støtter deres faglige utvikling og etiske bevissthet – og gir dem tilgang til nettverk og økonomiske fordeler. 

Juristforbundet arbeider for at rettssikkerhet og likhet for loven skal styrkes og gjelde alle innbyggere. Alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. Vi synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet.

Følg saker fra Juristforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Juristforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Juristforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom