Juristforbundet

Vil at kvitteringsordningen utvides

Del

Kvitteringsordning er med på å bedre tilliten til politiet i deler av samfunnet der den ikke er så god, mener Juristforbundet.

Et prøveprosjekt der politiet i Oslo gir innbyggerne de stopper i politikontroll en fysisk kvittering på kontrollen, avsluttes og evalueres denne høsten. Juristforbundet og Rettssenteret har støttet opp under piloten og gjennomført en egen kampanje i saommer.

– Kvitteringsordning er med på å bedre tilliten til politiet i deler av samfunnet der den ikke er så god. Kvitteringsordningen skal gjøre politiet mer bevisste på hvorfor de stopper innbyggere i den enkelte situasjon, og gi innbyggerne som kontrolleres notoritet i situasjonen, sier leder i Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg Hallvard Øren.

For å oppsummere erfaringene etter ni måneder med pilot på kvitteringsordning, inviterer Juristforbundet og Rettssenteret til frokostseminar: Hva skjer med kvitteringsordningen? Torsdag 7. september kl. 08.30. Der vil politiet informere om erfaringer fra piloten, pluss at det blir debatt med politikere og fagforening og fagpersoner. https://www.facebook.com/events/628973669340712

Kjenner ikke til rettighetene sine   

Juristforbundet og Rettssenteret har vært opptatt av at om de skal lykkes med å bedre tilliten til politiet, særlig blant minoritetsmiljøer, må kunnskap om rettigheter og plikter i møte med politiet blir bedre. Derfor har Juristforbundet sammen med Rettssenteret fra juni til september gjennomført en kampanje i sosiale medier og lokalt i Oslo gjennom deltakelse på Norway Cup, Oslo Pride osv for å øke kunnskapen.

Kampanje på sosiale medier har nådd ut til en stor gruppe personer. Det gjelder også minoritetsungdom som ofte blir sett på som vanskelige å nå frem til.

 – Gjennom annonser på sosiale medier har vi nådd ut til over 900 000 seere, og nesten 100 000 har sett videoene vi har laget om kvitteringsordningen. Dette er tall som viser behovet for kunnskap, ettersom kunnskap gjør den enkelte som møter politiet bedre til å ivareta sine retter og plikter, sier Cathrine Moksnes, leder for Rettssenteret.

Det er også blitt gjennomført en undersøkelse om folk har kunnskap til kvitteringsordningen og sine rettigheter og plikter i møte med politiet.Over 600 personer har svart på undersøkelsen. Svarene viser at mange har lite kunnskap om egne rettigheter og plikter i møte med politiet.  Disse tallene vil bli presentert på arrangementet 7. september.

 Over 5000 kvitteringer

Politiet har per 1. september delt ut 4926 kvitteringer. Dermed vil trolig over 5000 ha fått en kvittering i pilotperioden når alle kvitteringer er registrert. Politiet opplyser at kvitteringene fordeler seg på følgende måte: 2942 personer har tatt imot kvittering, 1373 personer har ikke ønsket kvittering, 579 personer har ikke vært mulig å gi kvittering, og 32 kvitteringer har blitt ødelagt.

Juristforbundet og Rettssenteret er glade for at piloten skal evalueres for å kunne vurdere om en større utprøving skal finne sted.

– Vi er klare på at dette er et middel som fungerer ved politikontroller og gir notoritet for innbyggerne i møte med politiet. Dette er noe vi håper vil utvides og også tas i bruk i andre politidistrikt. Det er Oslo Economics som nå foretar evalueringen. Nå venter vi i spenning på rapporten som kommer innen desember 2023, sier Øren.

Nøkkelord

Kontakter

Hallvard ØrenLeder av Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg

Inkluderings- og mangfoldsutvalget jobber for å fremme et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Utvalget arbeider selvstendig innenfor vedtatte retningslinjer, prinsippprogram og satsningsområder.

Tel:971 89 783fmoahoe@fylkesmannen.no

Bilder

Cathrine Moksness, leder for Rettssenteret. Foto: Juristen
Cathrine Moksness, leder for Rettssenteret. Foto: Juristen
Last ned bilde
Hallvard Øren, leder for Juristforbundets inkludering- og mangfoldsutvalg. Foto: Juristforbundet
Hallvard Øren, leder for Juristforbundets inkludering- og mangfoldsutvalg. Foto: Juristforbundet
Last ned bilde

Om oss

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for mer enn 20.000 jurister, advokater og juridiske studenter. Vi arbeider for at medlemmene skal få best mulige lønns- og arbeidsvilkår. Vi støtter deres faglige utvikling og etiske bevissthet – og gir dem tilgang til nettverk og økonomiske fordeler. 

Juristforbundet arbeider for at rettssikkerhet og likhet for loven skal styrkes og gjelde alle innbyggere. Alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. Vi synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet.

Følg pressemeldinger fra Juristforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Juristforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Juristforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye