Landbruks- og matdepartementet

Jordbruksoppgjeret: Staten legg fram sitt tilbod

Del

Staten legg i morgon, tirsdag 7. mai, fram sitt tilbod til jordbruket. Det vert pressekonferanse i Landbruks- og matdepartementet, R5, Akersgata 59.

Tid: Tirsdag 7. mai kl 12.00 
Stad: Landbruks- og matdepartementet, R5, Akersgata 59, presserom rett innanfor resepsjonen.

Statens forhandlingsleiar, departementsråd  Leif Forsell, presenterer tilbodet. Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, vil vere tilstades.

Jordbruket la fram sitt krav 29. april, og forhandlingane skal etter planen vere avslutta seinast torsdag 16. mai. 

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Ottar Løvik. Tlf 48 14 04 77

Bilder

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling12.3.2019 14:04:29 CETPressemelding

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la i dag fram strategien " Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" på Moelven Industrier ASA. Det er regjeringas strategi for auka forskings-, utviklings- og innovasjonsaktivitet i skog- og trenæringa. Den skal og stimulere etterspørselen etter grøne, trebaserte produkt. Landbruks- og matdepartementet vil leggje til rette for at det blir etablert eit forum for dialog mellom skog- og trenæringa, relevante forskings- og utdanningsmiljø og sentrale verkemiddelaktørar.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom