Fellesorganisasjonen

Invitasjon til Landsmøte Fellesorganisasjonen (FO)

Del

Velkommen til Fellesorganisasjonen (FO) sitt landsmøte 20.‒24. november 2019 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Landsmøte i FO, som avholdes hvert fjerde år, starter den 20. november kl 10.00-17.30. 

FO er fagforening og profesjonsforbund for om lag 29 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere eller velferdsvitere. De er ansatt i ulike deler av velferdstjenesten, blant annet barnevernet, NAV, tjenester til personer med utviklingshemming, på skolen, sykehus, i rusomsorg og innen psykisk helse.

På programmet står åpning ved forbundsleder Mimmi Kvisvik, hilsningstaler og lansering av Fafo-rapport om vold og trusler i helse- og sosialsektoren.


FO lanserer også tre bøker under landsmøtet, om barnevernspedagogen, sosionomen og vernepleieren.

I tillegg er det valg av FOs øverste politiske ledelse: Arbeidsutvalget. Det vil si valg av forbundsleder, nestleder og tre AU-medlemmer med ansvar for å lede profesjonsråd. Alle velges ved særskilte valg.

Les mer om dagsorden her.

Hold deg oppdatert på fo.no/landsmote.

Landsmøtet består av 157 delegater, 12 studentdelegater, en delegat fra velferdsviterutvalget og landsstyrets medlemmer.

Tips til sak:

Fafo har undersøkt hvor stor andel av de ansatte organisert i Fellesorganisasjonsen (FO) som utsettes for vold og trusler, og hva slags konsekvenser det får. En annen del av prosjektet handler om hva som gjøres for å forebygge og håndtere farlige situasjoner.


Vil du delta, har spørsmål, eller ønsker å intervjue noen under arrangementet, ta kontakt med FOs kommmunikasjonsleder Line Haugland.

Epost: line.haugland@fo.no

Tlf: 984 20 182

Vel møtt!

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

919 19 916http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for om lag 29 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO er ett av medlemsforbundende i Landsorganisasjonen (LO).

FO jobber for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og ivareta deres yrkesfaglige interesser. Samtidig skal FO vise nødvendigheten av yrkesgruppenes kompetanse og synliggjøre yrkesgruppenes rolle som viktig premissleverandør og bidragsytere i velferdsstaten. FO driver påvirkningsarbeid innenfor tariffpolitikk, helse- og sosialpolitikk, kvinnepolitikk, likestillingspolitikk og internasjonalt arbeid.

Over 80 prosent av FOs medlemmer er kvinner.

FOs høyeste organ er landsmøtet, som samles hvert fjerde år. Landsmøtet vedtar blant annet forbundets prinsipprogram og forbundets vedtekter som er styrende for arbeidet. På bakgrunn av disse vedtar landsstyret prioriteringer og handlingsplaner for det konkrete arbeidet. Forbundsleder i FO er Mimmi Kvisvik.

 

Følg saker fra Fellesorganisasjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fellesorganisasjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fellesorganisasjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom