Helsepartiet

Innen ti år er Helsepartiet et av landets største

Del

- Innen ti år er Helsepartiet et av Norges fire største partier, sier Nils Olav Moen. Han er en av Helsepartiets to kommunerepresentanter i Vanylven i Møre og Romsdal. I 2019 sanket han og partikolleger 11,3% av stemmene i kommunen. Intervjuet av: Anne Beth Moslet

Helsepartiet på valgkamp i Møre og Romsdal med Nils Olav Moen i midten. Fra venstre Lise Askvik, Tanja Kristoffersen, Kjersti Almåsvold, Nils Olav Moen og Anne Beth Moslet
Helsepartiet på valgkamp i Møre og Romsdal med Nils Olav Moen i midten. Fra venstre Lise Askvik, Tanja Kristoffersen, Kjersti Almåsvold, Nils Olav Moen og Anne Beth Moslet

Nå er visjonen å gjøre det samme på landsbasis som Moen har vært med på for Vanylven; å gjøre Helsepartiet til et av landets fire største partier.

Siden juni har Nils Olav og partikolleger vært ute i valgkamp for at han skal bli en av de første til å representere Helsepartiet på Stortinget. Om han kommer inn lover han å jobbe for å sikre sykehuset i Kristiansund.

-Med hvilket budskap skal Helsepartiet sikre seg en så stor oppslutning?

- Helse er og vil fortsatt - med økende styrke - være det aller viktigste i hvert eneste menneskes liv. Pandemien har gitt oss en opplevelse av hva som skjer når helsetryggheten svekkes eller forsvinner. Dette får konsekvenser for hver og en av oss, for samfunnet, arbeidslivet og for økonomien. Dersom de andre partiene fortsatt kjører på sine vanlige hjertesaker, vil velgerne se hvem som står for det viktigste i livet. Helsepartiet vil garantert aldri bytte bort eller forhandle vekk sin viktigste sak. Vi vil alltid sette liv og helse først -også der andre partier prioriterer kontantstøtte, gründere, samferdsel, kultur eller annet.

- Helse ligger til grunn for de gode løsningene i all politikk -alt fra samferdsel til beredskap. Vi har lært av pandemien at vi må bygge opp sikkerhet og beredskap i nærmiljøet. Her bør vi satse på et samarbeid i Norden og Europa istedenfor med fjernere land, som Kina.


-Hvordan kan et lite parti som Helsepartiet kan ha ambisjoner om å bli et av landets største partier innen ti år?

- Deler av politikken er som i fotball, forklarer Moen.
- Om du spiller du i tredjedivisjon og vil opp i første, må du ha en strategi når sesongen er over. Det samme gjelder for Helsepartiet. Uansett hvor bra eller dårlig det går ved stortingsvalget i år, må vi evaluere resultatet, lære og planlegge fremover.

- For hvert fylke må resultatet granskes og vi skal finne hva vi må jobbe med, styrke og forbedre før neste kommune- og fylkestingsvalg -og til neste stortingsvalg. I 2026 burde målet være 3-6 % og i 2031 bør 10 % være oppnåelig på landsbasis. Med en enighet om veien videre, og forsterket innsats ved hver korsvei, er det etter min mening mulig å nå de målene som partiet setter seg.
- Helsepartiet målbærer grunnlaget for all annen politikk og det vil flere og flere se. Så tror jeg det er viktig at vi i Helsepartiet formulerer korte og enkle budskap, som vi gjentar, så velgerne vet hva vi står for. Der må jeg skryte av både Sp og FrP, det er de gode på. Velgerne skal hele tiden kjenne oss igjen.

- Vi skal primært spre budskapet om våre helsesaker og lokale kampsaker som for eksempel «Redd Ullevål» for hovedstaden og omegn - og bevar lokalsykehus med akuttberedskap og fødetilbud i andre deler av landet. Nærhet til helsehjelp er helt avgjørende, og dette kan ikke sentraliseres. For planlagte inngrep og lidelser som krever spesialisert kunnskap er det viktigere å samle tilfellene ved større sykehus.  

- Helsetilbudene i distrikene må styrkes. Vi kan få flere jordmødre og avtalespesialister til utkantene ved å gi dem bedre, velfortjente vilkår. Dette er et spørsmål om vilje til å prioritere helse, og se at dette er en investering - ikke en utgift. Helsepartiet setter alltid pasientene og helsepersonell først fordi det tjener oss alle.

Helsepartiets slagord er "Et friskere Norge". 
-Det er enkel fornuft at en friskere befolkning gir økt livskvalitet, større arbeidsstyrke og økt produksjon, ergo også flere penger i statskassen. Vi vil ikke lenger la helsevesenet styres av regionale helseforetak som fokuserer enøyd på utgiftene for foretakene/sykehusene, og helt utelater de store gevinstene ved å forebygge, unngå uførhet og uhelse. Vi har en svært uegnet styringsmodell i Norge i dag, den er dyr, gir for lite kapasitet og koster oss enormt i tapt arbeidskraft og livskvalitet.

-Kan du gi meg noen enkle eksempler på at penger ut gir penger inn?

- Ja, jeg har opplevd dette for eksempel da jeg jobbet i Mesta – tidligere vegvesenet – og foreslo at vi ved asfaltering av veiene skulle bruke «følgebil» for trygghet og oppfølging.
-Sjefen min var grei og sa ja til forslaget, selv om han visste at dette ville kreve en ekstra mann og en ekstra overnatting per dag -og derfor bli dyrere for Mesta. Men det viste seg at vi fikk lagt 50 til 100 tonn mere asfalt pr dag og at det hele ble en mye billigere løsning!
- Resultatet ble at Veidirektoratet la «følgebil» inn som fast rutine ved all asfaltering i hele landet -og staten sparte mye penger, sier Nils Olav som selv mottok en HMS-pris eller «Petter-Smart-Pris» for sitt enkle besparingsforslag.

- Men kan du overføre dette til helsevesenet?

- Ja, slik enkle, men nyttige tiltak kan innføres i mange deler av helsevesenet. Det betinger at politikerne kan se helhet og samfunnsansvar. I dag er dette påfallende fraværende. Om vi investerer i skikkelig forebygging, raskt og optimal behandling med nok kapasitet, og med real rehabilitering, kan vi spare enorme trygdeytelser og sikre livskvalitet, arbeidsinnsats og produksjon. Sånn får vi lavere helse og trygdeutgifter og mer penger inn i felleskassen. Da har vi råd til mange av de andre partienes hjertesaker som grunderstøtte, skattelette, kontanttøtte og andre, dyre tiltak. Ved å bruke flere penger på å øke Norges helse hjelper vi flere mennesker til gode, virksomme liv.

- Om vi behandler 50 til 100 pasienter flere hver dag ved å øke ressursene, vil samfunnet spare mye på redusert sykefravær og uføretrygd. Her har vi gode muligheter til å få flere «nærspesialister» eller «avtalespesialister» i moderne klinikker utenfor sykehus rundt om i hele landet. I dag har Norge Europas mest uføre befolkning, med hele 10,4% av alle mellom 18 og 66 år. Det er vanvittig dyrt, koster folk mye lidelse og er et enormt tap for oss alle. Det lønner seg rett og slett å investere på de rette stedene. Helse er svært forsømt i dag. Det kan velgerne gjøre noe med til høstens valg. Nå har velgerne verktøyet de trenger til valg. 

- Å få flere avtalespesialister har de regionale helseforetakene motsatt seg til tross for det har vært Høyres og Solberg-regjeringens politikk i åtte år?

- Ja, dette er en av mange eksempler på raskere og rimeligere pasientbehandling som de regionale helseforetakene har blokkert. Derfor vil Helsepartiet avskaffe helseforetaksmodellen. Alternativet er utredet i vår politikk og slått fast gjennom utvalget vi stiftet i Arendal i 2020 «Alternativet til helseforetaksmodellen».
- Et annet lite eksempel er at mange øyepasienter må ta drosje lange veier for å få en nødvendig injeksjon som de kunne ha fått ved et øyelegesenter nær seg. Dette får de godt betalt for, men for pasienten og samfunnet ville det lønnet seg å få dette ved nærmeste legekontor. I dag brukes mange pasienters sykdom for å skaffe helseforetaket inntekter. Det fungerer dårlig. Vi må ha helt ny politikk og denne kan velgerne aktivere ved å stemme Helsepartiet. 

- Det verste med helseforetaksmodellen er at den ikke tar samfunnsansvar – kun bedriftsansvar. Derfor regner ikke de regionale helseforetakene på hva vi sparer ved å investere i bedre utstyr og mer effektive behandlingsrutiner. Lederne ser ikke på helheten for sin virksomhet, som min Mesta-sjef gjorde da han innførte min løsning med «følgebil».

- Vi er nødt til å tenke smartere, ikke minst nå når oljen forsvinner. Industrien vil flagget ut og det blir noe mer «smalhans». Jeg har gjort meg mange tanker om hvor viktig det er som kommunepolitiker i Vanylven at vi driver effektivt om vi skal ha penger til blant annet eldreomsorgen i fremtiden.

- Om vi må skifte ut en av kommunenes biler, sier noen at jeg vi må ha den gamle som reservebil i tilfelle en noe skjer med den nye. Men de fleste forstår det jeg sier om at det å ha en gammel bil stående, koster også penger, sier den respekterte kommunepolitiker i Vanylven.

Nå håper Nils Olav å vinne tillit for sin politikk og sine visjoner for Helsepartiet i hele Møre og Romsdal, for en plass på Stortinget. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Helsepartiet på valgkamp i Møre og Romsdal med Nils Olav Moen i midten. Fra venstre Lise Askvik, Tanja Kristoffersen, Kjersti Almåsvold, Nils Olav Moen og Anne Beth Moslet
Helsepartiet på valgkamp i Møre og Romsdal med Nils Olav Moen i midten. Fra venstre Lise Askvik, Tanja Kristoffersen, Kjersti Almåsvold, Nils Olav Moen og Anne Beth Moslet
Last ned bilde
Selvsikker: Nils Olav Moen ser fremtiden lyst i møte for Helsepartiet.
Selvsikker: Nils Olav Moen ser fremtiden lyst i møte for Helsepartiet.
Last ned bilde
Nils Olav Moen: Han har tro på Helsepartiets som en av landets fire største om ti år.
Nils Olav Moen: Han har tro på Helsepartiets som en av landets fire største om ti år.
Last ned bilde

Lenker

Om Helsepartiet

Helsepartiet
Helsepartiet
Tørfestveien 8
3124 Tønsberg

9929 7979https://helsepartiet.no/

Helsepartiet er et rikdsdekkende parti som har politikk for alle sektorer, basert på helse som verdi både for enkeltmennesket og samfunnet. Helsepartiet er blokkuavhengig og riksdekkende. 

Helsepartiet stiller til stortingsvalget i 2021 i alle valgdistrikter - de 19 gamle fylkene.

https://no.wikipedia.org/wiki/Helsepartiet

Følg pressemeldinger fra Helsepartiet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helsepartiet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helsepartiet