Helsepartiet

Ikke flere intensivplasser nå enn i mars

Del

Da pandemien traff Norge i mars hadde vi kun 243 operative intensivplasser til sammen ved våre sykehus. Nå, åtte måneder gjennom pandemien, er kapasiteten ikke økt.

Helsepartiets ledertrio: f.v. lege Erik Hexeberg, leder Lise Askvik og nestleder Lene Haug.
Helsepartiets ledertrio: f.v. lege Erik Hexeberg, leder Lise Askvik og nestleder Lene Haug.

I mars 2020 hadde Norge kun 4,7 intensivplasser pr 100.000 innbyggere, mot Sveriges 5,3 og Nederlands 7,8. Ledelsen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) oppgir nå at de har 250 intensivplasser, mens ansatte i førstelinjen på Rikshospitalet mener at det reelle tallet er rett under 100.

-          Helseminister Bent Høie innrømmet at han misledet Stortinget 10. mars 2020 da han fra talerstolen sa at sykehusene kunne skaffe 1400 intensivplasser. Det rette tallet var 243 (Aftenposten 21.3.2020). Det er ubegripelig at nesten ingen ting har blitt gjort for å bedre situasjonen siden da. At regjeringen har så tydelig motvilje mot å investere i nødvendig helsekapasitet er et alvorlig varsku, sier Helsepartiets leder Lise Askvik.

Også ansatte ved OUS bekrefter at intensivkapasiteten ikke har blitt styrket; verken flere intensivsenger, intensivsykepleiere eller anestesileger er kommet til. Noen har riktignok vært på treukers kurs i intensivbehandling, men en reell styrking av intensivkapasiteten mangler. Kun 39 nye studieplasser for intensivsykepleiere kommet til, men ikke en eneste ny utdanningsstilling for spesialisering i anestesi.

Lav beredskap da, ikke bedre nå

Både samfunnet og sykehusene stengte ned den 12. mars. Dette gjorde myndigheten både for å hindre smittespredning og fordi vi manglet intensivkapasitet. Det norske helsevesenet er gjennomgående underdimensjonert, overbelastet og sårbart. Med et mer robust helsevesen ville vi hatt nødvendig kapasitet til både koronapasienter og andre.

- Nedstengningen av sykehusene førte til av 70.000 planlagte operasjoner og opp mot 300.000 polikliniske konsultasjoner ble utsatt. Vi er i nøyaktig samme situasjon nå som da. Det er svært bekymringsfullt og kritikkverdig, sier Helsepartiets første nestleder Lene Haug.

Helseminister Høie erklærte 3. november at Norge nå er inne i andre smittebølge.

- Det uforståelig er at helsemyndighetene ikke benyttet sommerens hvileskjær til å investere i nødvendig øking av intensivkapasiteten. Denne andre bølgen var ventet, understreker Helsepartiets andre nestleder, lege Erik Hexeberg.

For få sykehussenger
Totalt har Norge nå knapt 11.000 sykehussenger igjen til somatisk (kroppslig) behandling, til befolkningen på over 5,4 millioner (Helsedir). Til sammenligning hadde Norge 1964 drøyt 24.000 sykehussenger (SSB) til 3,5 millioner nordmenn. Norske sykehus er fulle hele tiden, ofte er og også korridorene belagt med pasienter. Derfor mangler vi den beredskapskapasiteten som på 15% som WHO anbefaler; norske sykehus hadde for høyt belegg allerede før pandemien.


Covidsyke eldre fikk ikke sykehusplass
Den 25. mars publiserte Helsedirektoratet notatet «Prioritering hvis covid-19-pandemien innebærer store smittevern- eller prioriteringsutfordringer», der det står at koronapasienter som bor på sykehjem normalt ikke skal legges inn på sykehus, med mindre det finnes særlig tungtveiende grunner for at innleggelse i sykehus åpenbart vil forlenge livet vesentlig og vil gi økt livskvalitet.

- Dette fratok i prinsippet syke mennesker rett til nødvendig helsehjelp. Dette ble skrevet da helsemyndighetene fryktet at sykehusene ikke hadde kapasitet til å hjelpe alle. Disse rådene ble fulgt i mange norske kommuner. Helsepartiet har kritiserte denne eldrediskrimineringen i Dagens Medisin 24. april og i Dagsavisen 23. juni, sier nestleder Lene Haug.
(https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/04/24/ogsa-eldre-koronapasienter-ma-fa-behandling-i-sykehus/
https://www.dagsavisen.no/debatt/eldre-covid-diskrimineres-1.1733965 ).


For mer informasjon kontakt:
Helsepartiets leder Lise Askvik, tlf 92025592
Helsepartiets nestleder Lene Haug, tlf 91697833
Helsepartiets nestleder Erik Hexeberg, tlf 9929 7979Kilder til info om kapasitet og intensivkapasitet i norsk helsevesen:

  • Jon Henrik Laake. Overlege dr. med ved aktuttklinikken OUS, Rikshospitalet (Anaesthesiologist), tlf 97660919
  • Dr.med., spesialist i anestesiologi, professor emeritus ved NTNU og tidligere avdelingssjef ved Avdeling for anestesi ved St. Olavs hospital, Sven Erik Gisvold, tlf 91747245
  • Daglig leder ved Norsk Intensiv- og pandemiregister dr. med Eirik Alnes Buanes, tlf 95937182
  • Regjeringen, helsedepartementet, SSB

Nøkkelord

Bilder

Helsepartiets ledertrio: f.v. lege Erik Hexeberg, leder Lise Askvik og nestleder Lene Haug.
Helsepartiets ledertrio: f.v. lege Erik Hexeberg, leder Lise Askvik og nestleder Lene Haug.
Last ned bilde

Om Helsepartiet

Helsepartiet
Helsepartiet
Tørfestveien 8
3124 Tønsberg

9929 7979https://helsepartiet.no/

Helsepartiet er et rikdsdekkende parti som har politikk for alle sektorer, basert på helse som verdi både for enkeltmennesket og samfunnet. Helsepartiet er blokkuavhengig og riksdekkende. 

Helsepartiet stiller til stortingsvalget i 2021 i alle valgdistrikter - de 19 gamle fylkene.

https://no.wikipedia.org/wiki/Helsepartiet

Følg pressemeldinger fra Helsepartiet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helsepartiet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helsepartiet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom