Nye Veier

I dialog med Datatilsynet for å sikre reisetidsmålinger i tråd med personvernreglene

Del

Etter at Datatilsynet forrige uke uttrykte skepsis til om ordningen som var etablert for reisetidsmålinger er i tråd med gjeldende personvernforordninger, har Nye Veier fått utført uavhengige vurderinger av saken. Disse konkluderer med at EUs personvernforordning kommer til anvendelse.

-Denne informasjonen har blitt oversendt til Datatilsynet og vil danne grunnlag for videre dialog om hvordan forholdet skal bli brakt i orden. Vi tar saken alvorlig og Nye Veier vil selvsagt rette seg etter Datatilsynets veiledning og eventuelle pålegg, sier kommunikasjonsdirektør i Nye Veier, Christian Altmann.

Nye Veier skal ivareta personvernet til sine trafikanter, derfor har selskapet de siste årene innført en rekke tiltak for å sikre etterlevelse av EUs personvernforordning (GDPR). Dette omfatter også tiltak for å bedre kontrollen med selskapets tjenesteleverandører. 

-Da vi ble oppmerksomme på at teknologien som benyttes for reisetidsmålinger kunne bryte med personvernforordningen, stanset vi umiddelbart all bruk av løsningen. Nye Veier setter nye registreringer i bero inntil forhold knyttet til personvern og selskapets juridiske adgang til å gjennomføre reisetidsmålinger ved bruk av blåtannteknologi er avklart, sier Altmann.

Registrering av reisetid er brukt for å beregne nytten for samfunnet av et veiprosjekt. Nye Veier har et mål om høyest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet i de veiprosjekter selskapet har fått ansvar for. Kortest mulig reisetid er den viktigste indikatoren. Det er derfor viktig å kunne måle reisetid, både i utbyggingsfasen og etter at veiene er ferdigstilt. 

I utbyggingsfasen er det et ønske at trafikantene skal bli minst mulig berørt. Reisetid gjennom et anleggsområde er en god indikator på i hvor stor grad trafikantene opplever forsinkelser i byggetiden for ny vei. For å skaffe et godt beslutningsgrunnlag, har Nye Veier fått gjennomført reisetidmålinger på følgende strekninger:

Strekning

Tidspunkt igangsatt

E6 Kolomoen-Moelv

Februar 2020

E6 Moelv-Øyer

August 2018

E6 Øyer-Otta

April 2020

E6 Kvål-Melhus

Oktober 2019

E6 Ranheim-Værnes

Oktober 2019

E39 Kristiansand-Mandal (Døle bru)

Oktober 2019

E18 Arendal-Grimstad

Mai 2020

E16 Kløfta-Kongsvinger

Juni 2020

Kontakter

Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann, tlf. 909 68 541

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Mer for pengene – helhetlig utbygging og drift av veiinfrastruktur15.10.2020 15:03:40 CESTPressemelding

Nye Veier har i dag levert oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for forslag til ny utbyggingsportefølje for selskapet. – Nye Veier er klar for nye oppgaver. Selskapets måte å løse utbyggingsprosjektene på, kan anvendes i flere typer prosjekt, ikke bare utbygging av nye høyhastighetsveier. Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Nye Veier er en tydelig pådriver for endring. Vi foreslår i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom