Landbruks- og matdepartementet

Høring - Forslag om endringer i viltloven

Del

Landbruks- og matdepartementet har i samarbeid med Klima- og miljødepartementet sendt på høring forslag til endringer i viltloven om bruk av kunstig lys (lommelykt og nattoptikk) ved jakt på villsvin.

– Villsvin kan gjøre stor skade i landbruket og spre sykdommer som afrikansk svinepest. Det er derfor viktig å legge til rette for en effektiv jakt slik at villsvinbestanden i Norge er så lav som mulig, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF).

Forslaget til endringer i viltloven og utøvelsesforskriften innebærer at kunstig lys (nattoptikk og lommelykt) kan benyttes ved jakt på villsvin med visse begrensninger. Forslaget vil bidra til at regjeringens målsetting om færrest mulig villsvin spredt over et minst mulig område kan følges opp.

I tillegg foreslår departementene en tydeliggjøring av hva som menes med begrepet "kunstig lys".

Høringsfristen er 5. januar 2021.

Bilder

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

En velfungerende markedsregulering til det beste for bonden25.11.2020 13:47:50 CETPressemelding

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskriften om Omsetningsrådets myndighet knyttet til markedsregulering for jordbruksråvarer, den såkalte rammeforskriften. Forskriften fastsetter rammer for forsynings-, mottaks- og informasjonsplikt i markedsreguleringen. Den skal bidra til at markedsreguleringen i minst mulig grad påvirker konkurranseforholdene mellom aktørene i markedet. Forskriften sikrer også at bonden får levert sine produkter uansett hvor de holder til i landet og hvilket driftsomfang de har.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom