HK og Virke enige om bensin.

Del

Høyere lønn til alle, nytt navn og fokus på klima.

Eget klimafokus
HK og Virke er enige om å samarbeide om bærekraftig utvikling på arbeidsplassen. Som et tillegg til overenskomsten, er det laget et eget bilag om dette.
HK og Virke er blant annet enige om at de tillitsvalgte og ledelsen på den enkelte arbeidsplass bør vurdere og drøfte bedriftens påvirkning på klima, miljø og samfunn. I fellesskap skal vi sette konkrete mål om å redusere bedriftens miljø- og klimapåvirkning og sammen finne tiltak.
Partene er enige om å øke forståelsen for det grønne skiftet. HK og Virke vil samarbeide om prosjekter som fremmer omstillingen fra bensinstasjoner til energistasjoner.

Lønnsøkning
• 9 kroner i timen på trinn 6. Dette gjelder ansatte som har en ansiennitet på seks år.
• 3 kroner i timen på trinn 1 – 5. Dette gjelder ansatte med ansiennitet fra null til fem år.
• 3 kroner i timen på ungdomssatsen.
Disse lønnsøkningene gjelder fra 1. april 2020. Dette betyr en solid etterbetaling.
Økningen på 9 kroner i timen, utgjør en lønnsøkning på 1462,50 kroner i måneden.
En økning på 3 kroner i timen, utgjør en lønnsøkning på 487,50 kroner i måneden.
Fjernet den lavest betalte stillingskategorien
Tidligere hadde denne overenskomsten to stillingskategorier;
kiosk-/kassaekspeditør og butikkpersonell. Lønna var betydelig lavere for kiosk-/kassaekspeditørene. Nå er denne stillingskategorien som ga lavest lønn fjernet. Alle som tidligere har blitt lønnet etter den, får nå høyere lønn.
- Dette resultatet er meget bra. Vi hadde satt oss som mål å forbedre denne overenskomsten kraftig før koronapandemien traff oss. Nå har vi klart det, og dette er et resultat vi er stolte av, sier Mietinen.

12-timersregelen er fjernet
Ansatte som har jobbet mindre enn 12 timer i uka, har fram til nå ikke hatt rett til tillegg når de har jobbet kveld, natt og helg. HK har i mange år ønsket å bli kvitt denne ordningen. Nå er den endelig fjernet.
- Det var viktig for oss at denne regelen, som ble fjernet for de ansatte i butikkene på Virke-området i høst, også ble borte for de ansatte på energistasjonene, sier Mietinen.
Han er også fornøyd med det nye navnet på overenskomsten; Energistasjonsoverenskomsten.

Vil investere i kompetanse
Bestemmelsen i overenskomsten som handler om kompetanse er oppdatert i tråd med samfunnsutviklingen. Nå legger den mer vekt på at investering i de ansattes kompetanse er nødvendig for energistasjonenes omstillings- og konkurranseevne.
Kan ikke forskjellsbehandle syke
HK og Virke anbefaler tillitsvalgte og ledelse på den enkelte arbeidsplass å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger. Det er nå ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften når det gjelder forskuttering av sykepenger.
Uravstemning
Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Medlemmer som disse forhandlingene gjelder får tilsendt informasjon og det de trenger for å stemme.

Kontakter

Bilder

Om Handel og Kontor i Norge

Handel og Kontor i Norge
Handel og Kontor i Norge
Torggata 12
0181 Oslo

+47 23 06 11 80http://www.hkinfo.no/

HK i Norge er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor. Medlemmene våre jobber blant annet innen handel, luftfart, kontor, finans og servicevirksomhet. Med rundt 78.000 medlemmer er vi i dag LOs tredje største forbund. HK i Norge jobber for at medlemmene våre skal ha trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår.

Følg pressemeldinger fra Handel og Kontor i Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Handel og Kontor i Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Handel og Kontor i Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom