Landbruks- og matdepartementet

Handtering av skrantesjuke på Hardangervidda

Del

Landbruks- og matminister Sandra Borch og statssekretær Aleksander Øren Heen i Klima- og miljødepartementet inviterer mandag 29. november lokale aktørar til eit høyringsmøte for vidare handsaming av skrantesjuke på Hardangervidda. Det blir halde ein pressebrief kl 10.45.

Tid: Mandag 29. november kl 10.45-11.15.
Stad: Norsk villreinsenter, Møsvannsvegen 1149, Rjukan. 

Statsråd Sandra Borch og statssekretær Aleksander Øren Heen har møte med ordførarane i kommunane rundt Hardangervidda frå kl 09.15 - 10.45. I etterkant av dette møtet blir det halde ein pressebrief der Borch og Øren Heen deltek saman med to av ordførarane.  Desse vil oppsummere  det som har kome fram på møtet. Det blir høve til på stille spørsmål i plenum, og ha einskild-intervju.  

Det blir servert ein enkel lunch kl 11.30. Av omsyn til serveringa set vi pris på å få beskjed om kven/kor mange frå pressa som blir med her.  

Borch og Øren Heen vil vidare utover dagen ha møter med representantar for Villreinnemda, Villreinrådet, Villreinutvalet og dei fylkesvise tilsynsutvala for Hardangervidda (Vestfold og Telemark, Vestland og Viken).

Kontaktperson i Landbruks- og matdepartementet:
Ståle Norang. Tlf.: 41 43 80 11. stale.norang@lmd.dep.no

Kontaktperson i Klima- og miljødepartementet: 
Reidar Evensen. Tlf.: 991 62 659. reidar.evensen@kld.dep.no

Under jakta på Hardangervidda hausten 2020 vart det skote ein villreinbukk som viste seg å vere smitta av skrantesjuke (CWD). Dette var det første funnet utanfor Nordfjella, der sjukdommen først vart oppdaga i 2016. Etter funnet på Hardangervidda måtte forvaltninga gjere nye vurderingar av korleis sjukdommen skal avgrensast, og om mogleg bli utrydda frå Noreg. Mattilsynet og Miljødirektoratet leverte i april i år sine faglege tilrådingar om handtering av klassisk skrantesjuke på Hardangervidda.

Den 23. november leverte Mattilsynet og Miljødirektoratet ein ny rapport med vurdering av ulike tiltak knytt til handteringa av skrapesjuke på Hardangervidda. Det blir ikkje tilrådd ekstraordinære uttak av villrein på Hardangervidda:  Tilrår ikkje ekstraordinære uttak av villrein på Hardangervidda - regjeringen.no.

Nøkkelord

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Avlyst: Landbruks- og matminister Sandra Borch vitjar Møre og Romsdal måndag 27. og tysdag 28. juni24.6.2022 10:00:00 CEST | Presseinvitasjon

Avlyst grunna situasjonen i flytrafikken. Statsråden skal møta bønder som gjerne vil visa fram gardane sine og snakka med henne om framtida i jordbruket, om investeringar, lønsemd, velferdsordningar, osb. Ho skal møta innovative matvareprodusentar og forskingsmiljø. På Grandiosafabrikken på Stranda skal ho få høyra om bruk av norske råvarer i produksjonen og på Bergmo omsorgssenter i Molde skal ho vera med på lanseringa av matgledekorpset i Møre og Romsdal.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom