FN-sambandet

Gratulerer med Nobels fredspris til Verdens matvareprogram

Del

Verdens matvareprogram (WFP) får Nobels fredspris 2020 for sin innsats i kampen mot sult og for sitt bidrag til å skape forutsetninger for fred.

Foto: UN Photo ved Logan Abassi
Foto: UN Photo ved Logan Abassi

Verdens Matvareprogram (WFP) har spilt en viktig rolle under koronakrisen. Matvareprogrammet har ikke bare sikret mat til sårbare grupper, men er også FNs ledende aktør for logistikkoperasjoner. Med stengte grenser og få flyavganger som kan få matvareforsyninger inn til dem som trenger det, har WFPs rolle som koordinator vært essensiell.

- Gratulerer med en svært velfortjent pris til Verdens matvareprogram (WFP). Matvareprogrammet har hatt en nøkkelrolle i å støtte regjeringer og det humanitære samfunnet under koronakrisen. Under covid-19 har WFP ikke bare vært instrumentelle i å sikre at befolkninger får mat, men også medisinsk utstyr og humanitært personell. Dette er også en viktig anerkjennelse til FN og multilateralt arbeid, sier Anne Cath da Silva, generalsekretær i FN-sambandet.

Årlig hjelper Verdens matvareprogram over 86 millioner mennesker, gjennom matvareassistanse i krisesituasjoner og i langsiktige prosjekter.

- Vi har enda en vei å gå. I dag mangler én av ni personer tilstrekkelig mat. Fredsprisen er derfor en viktig pris også for å sette søkelyset på denne alvorlige situasjonen, sier da Silva.

I 2015 gikk alle verdens land sammen om FNs bærekraftsmål for å forsøke å løse store utfordringer. En av de største utfordringene er å utrydde sult. Koronakrisen har sendt verden i feil retning. En fersk FN-rapport fra juli anslår at pandemien kan føre til at over 130 millioner flere vil sulte innen slutten av 2020.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: UN Photo ved Logan Abassi
Foto: UN Photo ved Logan Abassi
Last ned bilde

Lenker

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.