Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

GPS lager reiseregning for deg

Del

DFØs app får ny funksjon, fra 4. november kan 210 000 statsansatte slutte å hente inn informasjon om kjørelengde manuelt når de fyller ut reiseregning med kilometergodtgjørelse.


– Å fylle ut reiseregninger har i mange år vært en tidstyv for statsansatte, forteller Bjørn Sæstad, direktør for lønnstjenestene i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

I dag kan statsansatte raskt og enkelt bruke en app for å fylle ut reiseregninger, laste ned bilag og sende inn regningen til godkjenning. Siste nyvinning er en karttjeneste som automatisk henter inn riktig kilometerlengde når den som reiser har brukt bil i jobben ved hjelp av GPS-data.

600 000 statlige reiseregninger
– Vi jakter hele tiden på løsninger som gjør arbeidsdagen enklere for folk som jobber i staten. De bør kunne bruke energien sin på kjerneoppgaver som for eksempel helsetjenester, utdanning, barnevern og et trygt samfunn, forteller Sæstad.

Nær 90 prosent av alle statlige virksomheter bruker DFØ-appen. Rundt 600 000 reiser blir registrert hvert år, av disse er det om lag 235 000 som inneholder krav om kilometergodtgjørelse.

Samarbeid med Skatteetaten for å endre forskrift
– Mange bruker egen bil på jobben, og for dem har det lenge vært tungvint for folk å måtte lese av tripteller og skrive kjørebok for å dokumentere kilometerlengde i reiseregningene. Vi har samarbeidet med Skatteetaten om forenkling av forskriften slik at det er mulig å bruke GPS og digitale karttjenester til å dokumentere kjøreavstand, sier han.
 
Fra nå av kan statsansatte som bruker DFØs system for reiseregninger enkelt legge inn stedet de kjørte fra og stedet de kjørte til, så fikser det nye kartsystemet resten. Med et enkelt tastetrykk kan reiseregningen sendes av gårde uten bruk av verken kjørebok eller tripteller.

Fakta:
Dette er kravene til bilgodtgjørelse i skattebetalingsforskriften:
Bilgodtgjørelse etter femte ledd skal legitimeres ved en fortløpende oppstilling (reiseregning) som underskrives av arbeidstakeren. Reiseregningen skal minst ha følgende innhold:
•    arbeidstakerens navn og adresse og underskrift
•    dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise
•    formålet med reisen
•    hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på
•    fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer
•    totalt utkjørt distanse i forbindelse med yrkes- eller tjenestereise, for eksempel beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller, GPS-basert elektronisk kjørebok eller nettbasert kartprogram
•    navn på passasjer det kreves passasjertillegg for.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bjørn Sæstad, direktør for lønnstjenestene i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).
Bjørn Sæstad, direktør for lønnstjenestene i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).
Last ned bilde

Om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Karl Johans gate 37B
0162 Oslo

400 07 997http://www.dfo.no

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom regelverksforvaltning, kompetansetiltak, rådgivning og fellestjenester.

Følg saker fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Presseinvitasjon: Blir offentlige beslutninger tatt på godt nok grunnlag?2.3.2020 13:35:32 CETPresseinvitasjon

Politikere og statsforvaltningen tar store og små beslutninger på vegne av fellesskapet hver eneste dag. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Vi spør: Er beslutningene tatt på et godt nok grunnlag? Får politikerne gode faglige råd fra forvaltningen og hvordan står det egentlig til med kvaliteten på offentlige utredninger? Vektlegges samfunnsøkonomiske hensyn i stor nok grad i dag?

Presseinvitasjon til frokostseminar: Blir offentlige beslutninger tatt på godt nok grunnlag?20.2.2020 14:12:07 CETPresseinvitasjon

Politikere og statsforvaltningen tar store og små beslutninger på vegne av fellesskapet hver eneste dag. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Vi spør: Er beslutningene tatt på et godt nok grunnlag? Får politikerne gode faglige råd fra forvaltningen og hvordan står det egentlig til med kvaliteten på offentlige utredninger? Vektlegges samfunnsøkonomiske hensyn i stor nok grad i dag?

Presseinvitasjon: Styringskonferansen 202016.1.2020 15:47:09 CETPresseinvitasjon

Styring på framtidens premisser er tema for årets styringskonferanse. Vi har invitert flere virksomhetsledere, blant annet Hans Christian Holte direktør i Skatteetaten og Camilla Stoltenberg direktør i Folkehelseinstituttet, for å dele sine erfaringer om langsiktighet og strategi. Finansminister Siv Jensen deler ut årets Bedre stat-pris, som går til en statlig virksomhet som best måte har bidratt til effektiv ressursbruk i staten.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom