Volvat Medisinske Senter AS

Gi pasientene operasjonene sine

Del

Helseregionene melder om rekordstore overskudd samtidig som ventelistene blir stadig lengre. De motarbeider det politiske flertallet ved å ikke bruke ledig kapasitet hos de private sykehusene til å redusere helsekøer og ventetider. Slik kan det ikke være.

Både den offentlige og private helsetjenesten har brukt mye av sin kapasitet i møte med pandemien og det har naturligvis gitt økte helsekøer og lenger ventetider. De private sykehusene både kan og vil hjelpe de offentlige sykehusene med å redusere køer og ventetider.

- Dessverre opplever vi at helseregionene ikke vil bruke den kapasiteten vi har, til tross for klar beskjed fra stortingsflertallet om å gjøre det, sier Fagermoen.

I kjølvannet av at Norge ble stengt ned i mars 2020, har utviklingen gått i feil retning. Ifølge Helsedirektoratet er mer enn 100.000 pasientavtaler utsatt. Samtidig er ventetiden økt fra 61 dager i 2. tertial 2019 til 68,9 dager i 2. tertial 2020. Tallene for 3. tertial 2020 er ennå ikke offentliggjort, men det er grunn til å tro at pilene vil fortsette å peke i feil retning.

Med dette som bakteppe, var det gledelig for pasientene at FrP og regjeringspartiene ble enige om å bevilge 6,6 milliarder i revidert nasjonalbudsjett for 2020 for å trappe opp behandlingen av «vanlige» pasienter, både i egne helseforetak og i de private sykehusene. I budsjettforliket for 2021 er de samme partiene enige om å være enda tydeligere. De øremerket en bevilgning på 250 millioner kroner til kjøp av tjenester hos de private sykehusene for å redusere helsekøene.

- Disse tydelige beskjedene er tilsynelatende ignorert, for vi har ikke merket noe taktskifte i etterspørselen etter våre tjenester fra det offentlige, sier Fagermoen.

Når det offentlige ikke bruker ledig kapasitet i det private, bidrar det til en todelt helsetjeneste. De rammede blir pasienter som må vente lenger enn nødvendig på behandling. Pasienter som er henvist, har krav på helsehjelp i sykehusene, mens pasienter med betalingsvilje- og evne kan slippe å stå i kø.

- Vi ønsker å samarbeide med det offentlige for å bidra til at flest mulig får behandling uten å måtte betale for det selv, sier Fagermoen.

Helseregionene må få enda tydeligere krav til å raskt finne praktiske løsninger som gjør at den ledige kapasiteten i det private blir brukt for å få bukt med helsekøer og ventetider.

- Det er på tide at helse- og omsorgsminister Bent Høie sier klart ifra om at helseregionene skal gi pasientene operasjonene sine, selv om det skjer hos private sykehus, fortsetter Fagermoen.

Private sykehus har kapasitet, slik at pasientene slipper å vente. Noen behandlinger kan de også tilby billigere eller med høyere kvalitet.

- Å kartlegge hvilke tjenester som det er strategisk riktig å bruke de private sykehusene til, og ikke minst å sørge for å bruke oss på disse områdene burde være en prioritering i 2021, avslutter Fagermoen.

Kontakter

Per Helge Fagermoen, administrerende direktør Volvat-gruppen:
Mobiltelefon: 996 90 309

Bilder

Om Volvat Medisinske Senter AS

Volvat Medisinske Senter AS
Volvat Medisinske Senter AS
Borgenveien 2A
0303 Oslo

22 95 75 00http://www.volvat.no

Volvat Medisinske Senter er et av landets ledende private helseforetak

Vi har over 30 års erfaring med drift av helsetjenester og har et bredt tilbud av medisinske tjenester som strekker seg fra helsefremmende og forebyggende arbeid til behandling og rehabilitering. Volvat skal være et supplement og et alternativ til det offentlige helsevesen.

Volvat Medisinske Senter ble først etablert i Oslo i 1985 på Volvat i Oslo. I dag har Volvat åtte medisinske sentre i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Moss (fra januar 2017), Hamar, Trondheim og Tromsø.

Volvat i Oslo, Trondheim og Bergen har sykehusgodkjenning, og kirurgiske avdelinger er ISO sertifisert. Alle sentrene er sentralt lokalisert

Følg saker fra Volvat Medisinske Senter AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Volvat Medisinske Senter AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Volvat Medisinske Senter AS