Samferdselsdepartementet

Fylkeskommunene får ytterligere 600 millioner kroner i kompensasjon for tapte billettinntekter

Del

Priv. til red.: Felles pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet

Foto: SD/TMI
Foto: SD/TMI

– Kollektivtransporten har opplevd en stor nedgang i antall passasjerer som følge av virusutbruddet. Dette har tatt seg noe opp igjen, men smitteverntiltakene gjør at bare 33–50 prosent av vanlig kapasitet kan benyttes. Samtidig har mange hjemmekontor, som er med på å bidra til at få reiser med kollektivtransport mange steder i landet. Fylkeskommunene, som har ansvaret for lokal kollektivtransport, har fortsatt behov for midler for å kompensere for inntektssvikten i billettsalget. Derfor foreslår vi nå å kompensere fylkeskommunene med ytterligere 600 millioner kroner, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

– Denne perioden har vært utfordrende for kollektivselskapene. Vi har vært avhengige av et godt nok kollektivtilbud for alle dem som har måttet jobbe for å holde Norge i gang. Samtidig har regjeringen oppfordret folk til å unngå offentlig transport. Jeg vil takke alle kollektivselskapene for en vel utført jobb så langt. Vi vil med disse pengene bidra til at det grunnleggende kollektivtilbudet fortsetter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Smittevernstiltakene har store konsekvenser for kollektivtransporten. Transporttilbudet må opprettholdes på et visst nivå, samtidig som befolkningen oppfordres til å unngå offentlig transport der det er mulig. Det har gitt en kraftig nedgang i billettinntektene, uten at kostnadene kan reduseres tilsvarende. Regjeringen har støttet kollektivtransporten gjennom krisen, nå vil vi legge til rette for fornyelse og vekst ut av krisen. Det handler om å skape flere jobber og å få flere permitterte tilbake i jobb

− Den store nedgangen i antall passasjerer har gitt svikt i billettinntektene for de fylkeskommunale kollektivkollektivselskapene. Vi foreslår derfor å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med 600 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til kompensasjonen på én milliard kroner som allerede er utbetalt og kompensasjonen på 1,5 milliarder kroner i revidert budsjett, sier Astrup.

Det legges opp til at kompensasjonen fordeles mellom fylkeskommunene ut fra deres andel av det anslåtte inntektstapet. Samferdselsdepartementet vil hente inn oppdaterte opplysninger om inntektsbortfall og eventuelle kostnadsreduksjoner, og komme tilbake til fordelingen av midlene til fylkeskommunene.

Nøkkelord

Bilder

Foto: SD/TMI
Foto: SD/TMI
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Kostnadsøkninger på Østfoldbanen: Uavhengige eksperter støtter tiltak fra Bane NOR og Jernbanedirektoratet om bedre planlegging24.9.2020 10:30:26 CESTPressemelding

- Jernbanen er inne i en periode med historisk satsing og utvikling. Det er en hovedoppgave å sørge for at vi får mest mulig jernbane for fellesskapets penger. For strekninger på Østfoldbanen har det vært store kostnadsøkninger underveis i planleggingsfasen. Vi ønsker å ta lærdom av dette, slik at vi kan unngå å komme i samme situasjon i fremtidige prosjekter. Jernbanedirektoratet og Bane NOR er i gang med tiltak som uavhengige eksperter støtter opp om, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Koronapandemien: Mer til kollektivtransport, Sandefjord Lufthavn og fortsatt kjøp av togtransport21.9.2020 11:50:33 CESTPressemelding

- Smitteverntiltak og nedgang i billettinntekter har rammet mange transportvirksomheter i Norge hardt. Samtidig er vi avhengige av et godt persontransporttilbud for å holde hjulene i gang. De fylkeskommunale kollektivselskapene og Sandefjord Lufthavn står overfor store økonomiske utfordringer, og regjeringen foreslår derfor å dekke forventede tap som følge av koronapandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom