UiO - Det medisinske fakultet

Frokostmøte: Oslo-rapporten 2019

Del

SERAF inviterer til frokostmøte og lansering av Oslo-rapporten 2019 på torsdag 12. desember.

I Oslo-rapporten har forskere fra SERAF sett på bruk av rusmidler, levekårsproblematikk og psykiske utfordringer hos innsatte i fengsel i Oslo, og pasienter som mottar rusbehandling i Oslo.

Skiller innsatte med Oslo-tilhørighet seg fra personer fra resten av landet? Hva har Oslo-tilhørighet å si når det gjelder bruk av rusmidler før behandling? Er det ulik opplevd livskvalitet hos kvinnelige innsatte i fengsel sammenlignet enn kvinner i rusbehandling?

Rapporten viser blant annet:

    • Ruspasienter og innsatte med Oslo-tilhørighet har høyere grad av rusutfordringer, psykiske plager og levekårsproblematikk enn ruspasienter og innsatte i resten av landet.
    • Samlet sett hadde innsatte i fengsel noe bedre livssituasjon og opplevd livskvalitet enn ruspasientene.
    • Dette understreker hvor marginaliserte personer med ruslidelse er og at disse ofte har sammensatte problemer innen flere domener i livet i tillegg til rusmiddelbruk. Ofte fører rusmiddelbruk til kriminalitet som resulterer i fengsling.

Når: Torsdag 12. desember kl 08.45-11.00

Sted: Ullevål sykehus, bygg 45

Om Oslo-rapporten

Målet med Oslo-rapporten var å finne ut av om innsatte med Oslo-tilhørighet og pasienter i rusbehandling med Oslo-tilhørighet skiller seg ut fra resten av landet.

SERAF har fått midler fra OsloForskning, som er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo (UiO) for å fremme forskning med tema fra Oslo. Oslo-rapporten 2019 baserer seg på data fra to ulike studier ved SERAF. 

Rapporten sammenstiller kunnskap om innsatte som sitter i fengsel i Oslo og pasienter som mottar rusbehandling i Oslo. Tanken er at resultatene skal kunne brukes av Oslo kommune og fengslene i Oslo i møte med disse to bruker gruppene.

Nøkkelord

Kontakter

Pål Lillevold, rådgiver SERAF
epost: p.h.lillevold@medisin.uio.no
tlf.: 23368972

Lenker

Om UiO - Det medisinske fakultet

UiO - Det medisinske fakultet
UiO - Det medisinske fakultet
Klaus Torgårds vei 3
0372 Oslo

22 84 53 00http://www.med.uio.no

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814. Vi er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil. Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Les mer om fakultetet

Følg saker fra UiO - Det medisinske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det medisinske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det medisinske fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom