NHO Mat og Drikke

Fortsatt sterk økning i grensehandelen

Del

Grensehandelen økte med 8,3 prosent på årsbasis fra 2. kvartal 2018 til og med 1. kvartal 2019, sammenliknet med foregående firekvartalsperiode. Nordmenn grensehandlet for svimlende 16,3 milliarder kroner i denne perioden. Det er hele 1,25 milliarder kroner mer enn i forrige firekvartalsperiode.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk

- Dette er en sterk økning på toppen av en allerede svært høy grensehandel. Økningen bør være en tydelig melding til norske politikere og særlig dem som både ønsker å øke norske avgifter og matmomsen, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

Det høye norske avgiftstrykket gjør produksjon og salg av norsk mat og drikke vesentlig dyrere enn i Sverige. Det medfører en uholdbar konkurranseulempe for norske mat- og drikkeprodusenter, og virker direkte drivende på grensehandelen.

Sammenlignet med første kvartal 2018 er økningen i første kvartal 2019 på hele 18,3 prosent. Det mener Brubakk er skremmende for norsk verdiskaping:

- Økningen i særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer har i betydelig grad forsterket konkurranseulempen dramatisk for en stor del av norsk mat- og drikkenæring. Selv om økningen i sjokolade- og sukkervareavgiften ble reversert i statsbudsjettet for 2019, er det nå tidskritisk å reversere også økningen i avgiften på alkoholfrie drikkevarer  i statsbudsjettet for 2020 og å sørge for at vedtaket om å avvikle 350-kronersgrensen på toll- og avgiftsfri netthandel, sier Brubakk.

Både Sveriges statistiske sentralbyrå og Svensk Handel dokumenterer at det nettopp er varene med høye avgifter i Norge og ditto lavere priser i Sverige som er driverne for grensehandelen, nemlig mineralvann, alkohol, tobakk og godteri.

Det er stor internasjonal konkurranse i det norske dagligvaremarkedet, noe den svært høye økningen i grensehandelen er et klart uttrykk for. Det gir Norge et begrenset handlingsrom i avgiftspolitikken på mat og drikke.

- Nivået på handelslekkasjen til Sverige er nå så stor at det gir negative strukturelle og langsiktige virkninger for mat- og drikkenæringen i Norge, og krever rask handling fra norske myndigheter, sier Brubakk. - Det er av stor betydning at regjeringens varslede grensehandelsbarometer lanseres så raskt som mulig. Et slikt barometer vil bidra til å øke kunnskapen om årsakene, driverne og konsekvensene av grensehandelen. Det vil legge til rette for en kunnskapsbasert politikkutforming som kan snu utviklingen. Både produktavgifter og matmomsen må tilpasses mat- og drikkenæringens internasjonale konkurransesituasjon, og NHO Mat og Drikke har forventninger til at regjeringen adresserer dette i statsbudsjettet for 2020.

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
Last ned bilde

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.600 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom