NHO Mat og Drikke

Avgiftsbelagte varer drev grensehandelen i 2023

Del

Statistisk sentralbyrås grensehandelsstatistikk viser at nordmenn grensehandlet for 9,3 milliarder kroner i 2023. -Tallene viser nok en gang at det er de avgiftsbelagte varene som driver grensehandelen, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke. 

SSB publiserte 21.februar grensehandelsstatistikk for 2023. Tallene viser at alkoholholdige drikke står for 14 prosent av grensehandelen alene. Nordmenn grensehandlet snus og sigaretter/tobakk for 1,04 milliarder kroner i 2023, dette tilsvarer 11,2 prosent av handlekurven. Totalt sett utgjør høyt avgiftsbelagte varer som alkohol, snus og sigaretter/tobakk én fjerdedel av handlekurven.

Brubakk sier at statistikken tydelig viser at det er de avgiftsbelagte varene som alkohol, tobakk og snus som trekker nordmenn over grensen, men tallene viser også klart at når man først har tatt turen, fylles handlekurven med andre dagligvarer. - Nærmere 9,5 milliarder brukt utenfor norske grenser, betyr 9,5 milliarder mindre i inntekt til norske mat- og drikkeprodusenter og norsk dagligvare. Det betyr i neste omgang færre arbeidsplasser, lavere verdiskaping og lavere avgiftsinntekter på den norske siden av grensen. Dette viser med all tydelighet at avgiftsgapet må reduseres, sier Brubakk.   

Kontakter

NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

-Må ikke bli en sovepute28.8.2023 08:46:32 CEST | Pressemelding

Nye tall fra SSB viser at nordmenn grensehandlet for 2,6 milliarder i 2.kvartal 2023. – Høy inflasjon, dyrtid og en svak norsk krone må ikke bli en sovepute for regjeringen i arbeidet med å redusere grensehandelen. Utviklingen i grensehandelen viser tydelig at forbrukerne regner på om grensehandel lønner seg. Selv om det for mange ikke lønner seg akkurat nå, vil et hvileskjær fra regjeringen i arbeidet med å redusere grensehandelen kunne slå hardt tilbake når situasjonen endrer seg, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Grensehandel: -Gledelig tilbakegang, men ingen varig løsning.30.5.2023 08:22:24 CEST | Pressemelding

Ny statistikk viser at nordmenn i 1. kvartal 2023 grensehandlet for 1,9 milliarder kroner. – Dette kan bety at norske avgiftslettelser og erfaringene fra pandemien har bidratt til å snu en utvikling som i senere år ellers har vist høy og økende grensehandel. Samtidig er 1,9 milliarder kroner brukt av nordmenn i Sverige, 1,9 milliarder kroner tapt i Norge. Det er et tap av verdiskaping og arbeidsplasser som regjeringen snarest mulig må gjøre noe med. Når en viktig forklaring på tilbakegangen trolig er høy prisvekst på mat i Sverige og svak kronekurs, må dette ikke bli en sovepute for Vedum og Vestre, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye