NHO Mat og Drikke

-Må ikke bli en sovepute

Del
Nye tall fra SSB viser at nordmenn grensehandlet for 2,6 milliarder i 2.kvartal 2023. – Høy inflasjon, dyrtid og en svak norsk krone må ikke bli en sovepute for regjeringen i arbeidet med å redusere grensehandelen. Utviklingen i grensehandelen viser tydelig at forbrukerne regner på om grensehandel lønner seg. Selv om det for mange ikke lønner seg akkurat nå, vil et hvileskjær fra regjeringen i arbeidet med å redusere grensehandelen kunne slå hardt tilbake når situasjonen endrer seg, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Sammenlignet med samme periode i fjor, viser SSBs tall at grensehandelen økte fra 2,2 milliarder i 2. kvartal 2022 til 2,6 milliarder i år. I løpet av første halvår i 2023 grensehandlet nordmenn for 4,5 milliarder kroner. Grensehandelen øker også kraftig fra første til andre kvartal 2023. På tross av økningen i 2023 ligger den lavere enn i toppåret 2019.

-Det er bra at den høye veksten vi så før pandemien ser ut til å ha avtatt noe, men likevel er dette betydelige beløp som forsvinner over til svensk side av grensen. Likevel ser vi ingen tydelige politiske grep fra regjeringen om å gjøre noe for å redusere grensehandelen. Vi vet at hovedårsaken til grensehandelen er avgiftsforskjellene mellom Sverige og Norge. Da er det også der tiltakene må settes inn, slik Danmark harmonisere avgiftsnivåene på de mest grensehandelsutsatte varene med nivået i Tyskland, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

– Vi kan ikke slå oss til ro med situasjonen. Det er for så vidt bra at veksten i grensehandel har avtatt, men likevel er det fortsatt enorme beløp som havner på feil side av grensen. Så regjeringen må ikke tro at problemet er løst. Det er all grunn til å tro at utviklingen skyldes ytre omstendigheter som valutasvingninger og etterslep av pandemien. Det er ingenting som viser at grensehandelen vil bli vesentlig redusert uten at det gjøres noe med de faktorene som driver grensehandelen, nemlig forskjellene i avgiftsnivå mellom Sverige og Norge, sier Brubakk.

Brubakk viser til at regjeringspartiene i Hurdalsplattformen har klare ambisjoner om nedgang i grensehandelen. -Grensehandel handler om tapte arbeidsplasser, skatteinntekter og verdiskaping på norsk side av grensen. Regjeringen har ikke gjort noe av substans for å nå sine egne ambisjoner. Dette ble bekreftet i en debatt under Arendalsuken hvor representantene fra regjeringspartiene åpenbart hadde få ideer om hvordan vi skal redusere grensehandelen, sier Brubakk.    

Næringsminister Jan Christian Vestre har invitert Grensehandelsalliansen til et møte om grensehandel 19. september. Brubakk sier at alliansen har klare forventninger til møtet – Nå har regjeringen sittet snart to år i posisjon. Dette er det tredje møtet med Vestre om samme problemstilling, nå forventer vi at regjeringen presenterer tiltak som gir de effektene som er viktige, nemlig flere arbeidsplasser og økt verdiskaping på norsk side av grensen. Alt annet enn avgiftslettelser vil bare bli å skrape litt i overflaten, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, sier Brubakk.

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Last ned bilde

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

Grensehandel: -Gledelig tilbakegang, men ingen varig løsning.30.5.2023 08:22:24 CEST | Pressemelding

Ny statistikk viser at nordmenn i 1. kvartal 2023 grensehandlet for 1,9 milliarder kroner. – Dette kan bety at norske avgiftslettelser og erfaringene fra pandemien har bidratt til å snu en utvikling som i senere år ellers har vist høy og økende grensehandel. Samtidig er 1,9 milliarder kroner brukt av nordmenn i Sverige, 1,9 milliarder kroner tapt i Norge. Det er et tap av verdiskaping og arbeidsplasser som regjeringen snarest mulig må gjøre noe med. Når en viktig forklaring på tilbakegangen trolig er høy prisvekst på mat i Sverige og svak kronekurs, må dette ikke bli en sovepute for Vedum og Vestre, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye