NHO Mat og Drikke

Grensehandel: -Gledelig tilbakegang, men ingen varig løsning.

Del
Ny statistikk viser at nordmenn i 1. kvartal 2023 grensehandlet for 1,9 milliarder kroner. – Dette kan bety at norske avgiftslettelser og erfaringene fra pandemien har bidratt til å snu en utvikling som i senere år ellers har vist høy og økende grensehandel. Samtidig er 1,9 milliarder kroner brukt av nordmenn i Sverige, 1,9 milliarder kroner tapt i Norge. Det er et tap av verdiskaping og arbeidsplasser som regjeringen snarest mulig må gjøre noe med. Når en viktig forklaring på tilbakegangen trolig er høy prisvekst på mat i Sverige og svak kronekurs, må dette ikke bli en sovepute for Vedum og Vestre, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Tirsdag 30. mai la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem nye tall for nordmenns grensehandel. Statistikken er betydelig utviklet og forbedret sammenlignet med tidligere, og i tillegg til samlet grensehandel, presenteres også antall dagsturer til utlandet og grensehandel fordelt på relevante varekategorier.

SSB forklarer tilbakegangen med høy svensk prisvekst. Brubakk er enig i at høyere prisvekst i Sverige enn i Norge kan være en forklaring til nedgangen, men viser også til at svak norsk krone og høyere drivstoffpriser bidrar til å holde grensehandelen på et noe lavere nivå enn tidligere. -Selv om nordmenns grensehandel ikke er oppe på det skyhøye nivået som før pandemien, fører grensehandelen til at norske bedrifter taper omsetning og arbeidsplasser og den norske staten taper verdiskapning og skatte- og avgiftsinntekter. Dette kan og bør regjeringen gjøre noe med ved å harmonisere avgiftsnivået med det svenske. Det må ikke bli en sovepute at en svak norsk krone gjør grensehandel mindre lønnsomt. Da er problemet like stort igjen så snart kronen styrker seg igjen, sier Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

-I Hurdalserklæringen hadde regjeringen et helt klart mål om å få redusert grensehandelen. Regjeringen har levert på punktet om en forbedret statistikk, det er bra. Men utover en forbedret statistikk, gjenstår mye av jobben. Den forberede statistikken har ingen verdi hvis den ikke blir et verktøy for å endre politikk. Mat- og drikkenæringen trenger tydelige tiltak fra regjeringen for å redusere grensehandelen og bedre rammevilkårene for næringen, sier Brubakk.

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Last ned bilde

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

-Må ikke bli en sovepute28.8.2023 08:46:32 CEST | Pressemelding

Nye tall fra SSB viser at nordmenn grensehandlet for 2,6 milliarder i 2.kvartal 2023. – Høy inflasjon, dyrtid og en svak norsk krone må ikke bli en sovepute for regjeringen i arbeidet med å redusere grensehandelen. Utviklingen i grensehandelen viser tydelig at forbrukerne regner på om grensehandel lønner seg. Selv om det for mange ikke lønner seg akkurat nå, vil et hvileskjær fra regjeringen i arbeidet med å redusere grensehandelen kunne slå hardt tilbake når situasjonen endrer seg, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye