Landbruks- og matdepartementet

Første fagskole i landet med landbruksakkreditering

Del

Fagskolen Innlandet er den første fagskolen i Norge som får akkreditering fra NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, for fagområdet landbruk. Det betyr at de selv kan opprette nye landbruksfag eller gjøre vesentlige endringer i utdanningstilbudet innen landbruk.

Interessen for høyere yrkesfaglig utdanning har vært økende de siste årene. I 2021 søkte rekordmange personer mat- eller landbruksfaglig utdanning på en fagskole. Foto: Colourbox
Interessen for høyere yrkesfaglig utdanning har vært økende de siste årene. I 2021 søkte rekordmange personer mat- eller landbruksfaglig utdanning på en fagskole. Foto: Colourbox

 Jeg gratulerer Fagskolen Innlandet som første fagskole med akkreditering på landbruksområdet! Dette er en anerkjennelse av Fagskolen Innlandet som et studiested med høy faglig kvalitet. Praktisk rettet landbruksutdanning som utdanner spesialiserte fagarbeidere med høy kompetanse, er noe landbruksnæringen trenger og etterspør. Jeg oppfordrer flere til å søke høyere yrkesfaglig utdanning, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Akkreditering er en formell aksept eller godkjenning av at noe eller noen oppfyller spesifiserte krav. I Norge må hver fagskole få akkreditert individuelle fag av NOKUT for å kunne få lov til å tilby undervisning. At Fagskolen Innlandet har fått akkreditering på landbruksområdet betyr at de fritt kan opprette nye landbruksfag uten at det først må akkrediteres hos NOKUT.

Mange ønsker å ta høyere yrkesfaglig utdanning

Regjeringen har de siste årene hatt store ambisjoner for høyere yrkesfaglig utdanning. Gjennom stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden har regjeringen fulgt opp med flere tiltak for å løfte yrkesfagene. Regjeringen har blant annet utformet ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning og likestilt rettighetene for studenter på lik linje med andre studenter i høyere utdanning.

Interessen for høyere yrkesfaglig utdanning har vært økende de siste årene. I 2021 søkte rekordmange personer mat- eller landbruksfaglig utdanning på en fagskole. Over 430 personer søkte en mat- eller landbruksfaglig utdanning som førstevalg. Samtidig har det vært en stor vekst i antall utdanningstilbud innen mat- og landbruksfag de senere årene.

Nøkkelord

Bilder

Interessen for høyere yrkesfaglig utdanning har vært økende de siste årene. I 2021 søkte rekordmange personer mat- eller landbruksfaglig utdanning på en fagskole. Foto: Colourbox
Interessen for høyere yrkesfaglig utdanning har vært økende de siste årene. I 2021 søkte rekordmange personer mat- eller landbruksfaglig utdanning på en fagskole. Foto: Colourbox
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom