Kilden kjønnsforskning.no

Forsker: Klimapolitikken kan forsterke ulikheter

Del

Politikere bør tørre å tenke alternativt når de utvikler klimaløsninger, og få med kunnskap fra flere ulike grupper, mener Cicero-forsker.

– Det første nødvendige steget for å sikre at kjønnsperspektiver inkluderes, er at det sitter kvinner ved bordet når man skal ta beslutninger, sier Solveig Aamodt ved Cicero. Illustrasjonsfoto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med tillatelse.
– Det første nødvendige steget for å sikre at kjønnsperspektiver inkluderes, er at det sitter kvinner ved bordet når man skal ta beslutninger, sier Solveig Aamodt ved Cicero. Illustrasjonsfoto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med tillatelse.

– Hvis man lager politikk uten kjønnsdimensjoner, kan politikken forsterke ulikheter, sier Solveig Aamodt, seniorforsker ved Cicero.   

Hun har sammen med kollega Karina Standal skrevet «En kunnskapsoversikt over klima og kjønn: Byrder, medvirkning og muligheter».

– Løsningene på klimakrisen, for eksempel innen transport og energi, kan ende opp med å være dårligere og mindre brukervennlige for kvinner enn for menn.

Kvinner som aktører, ikke ofre

Når man snakker om kvinner og kjønnsperspektiver i klimapolitikken, snakker man gjerne om kvinner som brukere av løsninger som skal bedre deres situasjon i møte med klimaforandringer.

– De blir ofte presentert en løsning, heller enn å bli innlemmet tidligere i prosessen og spurt hva de ønsker seg av løsninger.

– Kvinners rolle i å finne løsninger er ikke nok anerkjent. Kvinner blir ofte sett på som noen det er synd på, og som trenger klimaløsningene.

Denne tankegangen henger sammen med at det er mye forskning på kvinner som mer sårbare for klimaendringer – særlig i det Globale sør, forklarer Aamodt.

– Grunnen til at kvinner er mer sårbare, er at de har dårligere handlingsrom i utgangspunktet. Fattige rammes for eksempel hardere av klimaendringer enn rike.

– Men hvis kvinner og menn får de samme vilkårene og tilgangen på informasjon, er de like gode til å omstille seg. Det som gjør kvinner sårbare er de underliggende strukturene som gjør at kvinner har dårligere utgangspunkt til å omstille seg klimaendringene.

Les hele saken på Kilden kjønnsforskning.no.

Kildens nyhetsmagasin er uavhengig og medlem av Fagpressen. 

Nøkkelord

Kontakter

Solveig Aamodt, seniorforsker ved Cicero, solveig.aamodt@cicero.oslo.no
Iulie Aslaksen, forsker ved SSB, Iulie.Aslaksen@ssb.no

Bilder

– Det første nødvendige steget for å sikre at kjønnsperspektiver inkluderes, er at det sitter kvinner ved bordet når man skal ta beslutninger, sier Solveig Aamodt ved Cicero. Illustrasjonsfoto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med tillatelse.
– Det første nødvendige steget for å sikre at kjønnsperspektiver inkluderes, er at det sitter kvinner ved bordet når man skal ta beslutninger, sier Solveig Aamodt ved Cicero. Illustrasjonsfoto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med tillatelse.
Last ned bilde

Lenker

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom