Landbruks- og matdepartementet

Fornøyd med Mattilsynets oppfølging av ekstern gransking

Del

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har i dag hatt møte med Mattilsynets direktør Ingunn Midttun Godal om oppfølging av den eksterne granskingen som ble gjennomført av KPMG i 2019.

Mattilsynets direktør Ingunn Midttun Godal og landbruks- og matminister Olaug Bollestad under dagens møte. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Mattilsynets direktør Ingunn Midttun Godal og landbruks- og matminister Olaug Bollestad under dagens møte. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Granskingen, som ble oppsummert i KPMGs rapport 10. desember 2019, viser at Mattilsynet har flere utfordringer med styring, organisering og forvaltningspraksis i tilsynsvirksomheten. 

Landbruks- og matministeren har hatt jevnlig dialog med Mattilsynets direktør om oppfølging av granskingen i løpet av 2020, og er godt fornøyd med hvordan Mattilsynet følger opp granskingen:

– Jeg erfarer at Mattilsynet har håndtert oppfølging av granskingen, og stadig gjør det, på en solid og tillitvekkende måte, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF)

Tirsdag 3. november 2020 ble det avholdt et nytt statusmøte der Mattilsynets direktør orienterte om arbeidet som er gjort så langt, knytta til KPMGs funn, og hva Mattilsynet vil ha spesiell oppmerksomhet på framover.

Bedre dialog med næringene og bedre veiledning

Det er igangsatt tiltak for hvert av de åtte funnene fra KPMGs rapport.

Dialog med næringene og kvalitet i tilsynsarbeidet har vært prioriterte innsatsområder i oppfølging av granskingen.

Bruk av observasjonsskjema ved hvert tilsyn, er et av tiltakene som er innført. Dette skal sikre at tilsynsobjektet og Mattilsynet er enige om hva som er observert på tilsynet, og at dette skal kunne dokumenteres.

Mattilsynet har også innført brukerundersøkelser etter tilsyn, fra september 2020. Brukerundersøkelsen sendes ut og besvares på SMS. Svar fra disse undersøkelse viser så langt at et stort flertall av brukerne sier de er svært fornøyd både med informasjon i forkant av tilsynet, forklaring på hva som ble observert under tilsynet, og på gjennomføring av tilsynet.

Bedre kvalitetssikring av tilsynsrapporter er et tredje tiltak. Det er etablert en ny retningslinje for inspeksjonsrapporter, og kvalitetssikring av rapportene skjer i regionale team. Dette er et viktig tiltak for å sørge for at Mattilsynet blir mer enhetlig i sin tilsynsvirksomhet.

– Mattilsynet var raskt ute med å iverksette relevante tiltak for å bedre forvaltningskvaliteten, men understreker at dette er et kontinuerlig arbeid.  Jeg har forventninger til at Mattilsynet fortsatt skal ha stor tillit i befolkningen, sier Bollestad.

Mattilsynet vil i 2021 fortsette arbeidet med  å forbedre kommunikasjon og kvalitet på tilsyn.

– Jeg forstår at det er en ekstra krevende situasjon, også for Mattilsynet, med håndtering av koronautbruddet i tillegg til oppfølgingen av granskingsrapporten. Jeg er opptatt av at det er god framdrift for å iverksette tiltak som er treffsikre, og som bidrar til at forvaltningskvaliteten i Mattilsynet forbedres. Jeg vil fortsatt ha tett kontakt med Mattilsynet i arbeidet med oppfølging av granskingen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Nøkkelord

Bilder

Mattilsynets direktør Ingunn Midttun Godal og landbruks- og matminister Olaug Bollestad under dagens møte. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Mattilsynets direktør Ingunn Midttun Godal og landbruks- og matminister Olaug Bollestad under dagens møte. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom