Det er en tydelig reduksjon i forbruket i hele EU/EØS. I de 25 landene som rapporterte data til EMA for årene 2011-2017 ble forbruket til matproduserende dyr, inkludert fisk, totalt sett redusert med 33 prosent.

ESVAC rapporten viser at det er store forskjeller mellom landene når det gjelder forbruket og forbruksmønsteret av antibiotika til matproduserende dyr i landene, men tendensen er at land som i utgangspunktet hadde det høyeste forbruket har stått for den største andelen av reduksjonen.