Nye Veier

Forankring av bompengeopplegget for E18 Dørdal-Tvedestrand

Del

På et møte i Risør 2. mars fikk formannskapene i det interkommunale plansamarbeidet en gjennomgang av bompengeopplegget for E18 Dørdal-Tvedestrand. Saken skal til lokalpolitisk behandling i de seks berørte kommunene i mars og april. Går alt etter planen kan Stortinget vedta bompengeopplegget mot slutten av 2020 og utbyggingen av nye E18 fra Dørdal i Bamble til Tvedestrand er finansiert.

Risørhuset. Foto: Nye Veier
Risørhuset. Foto: Nye Veier

-Vi er fornøyde med dagens møte der Nye Veier ga en god gjennomgang av bompengeopplegget. Kommunene ønsker ny vei raskt og ser at det ikke er mulig å unngå bompenger som en del av finansieringen. Men det er det nå opp til de åtte by- og kommunestyrene i samarbeidet å behandle i møter i mars og april. Det lagt et løp for lokale vedtak i kommunene og deretter at fylkeskommunene behandler de økonomiske garantiene. Da er mye viktig falt på plass og vi skal nå jobbe videre med målene for utbyggingen av E18, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet for E18 Dørdal-Grimstad.

Til stede på bompengemøtet var også den nye administrerende direktøren i Nye Veier.

- All honnør til kommunene i det interkommunale plansamarbeidet som fortsetter å holde godt tempo i arbeidet med å få på plass ny og sikker E18. De har virkelig vist fordelene ved å jobbe sammen på denne måten, ikke minst at det er mulig raskt å utarbeide og vedta en kompleks kommunedelplan for åtte kommuner. Det interkommunale plansamarbeidet en har fått til her er så vellykket at andre kommuner lar seg inspirere til å prøve samme modell. Fire kommuner går sammen for å utarbeide kommunedelplan etter samme modell, for strekningen E16 Kløfta-Kongsvinger, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Hensikten med bompengefinansiering er å få til raskere veiutbygging. En forutsetning for et bompengeopplegg er at det er lokalpolitisk tilslutning til bompengeprosjekter. Lokale vedtak i de seks kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand må ligge til grunn for at saken kan fremmes for behandling i Stortinget til høsten. Det gjelder også takster og plassering av bomstasjoner. 

-Det blir ikke ny vei uten finansiering også via et bompengeopplegg. For Nye Veier er det viktig å anbefale et bompengeopplegg som sikrer tilstrekkelig finansiering og med så lite samfunnsøkonomisk tap som mulig. Vi ønsker at flest mulig bruker den nye veien og får ta del i gevinstene i form av redusert reisetid og høyere trafikksikkerhet. Bompengeopplegget som er anbefalt på E18 Dørdal-Tvedestrand er det alternativet som gir høyest trafikantnytte av de som er utredet, sier Aanesland.

Nye Veier har utarbeidet et saksgrunnlag som er sendt til kommunene for politisk behandling. Etter den lokalpolitiske behandlingen sender Nye Veier saken videre til Samferdselsdepartementet før den går til Stortinget.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Risørhuset. Foto: Nye Veier
Risørhuset. Foto: Nye Veier
Last ned bilde
Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad. Foto: Nye Veier
Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad. Foto: Nye Veier
Last ned bilde
Risørhuset. Foto: Nye Veier
Risørhuset. Foto: Nye Veier
Last ned bilde
Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier. Foto: Nye Veier
Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier. Foto: Nye Veier
Last ned bilde
Solfrid Førland, prosjektleder for E18 Dørdal-Grimstad, Nye Veier. Foto: Nye Veier
Solfrid Førland, prosjektleder for E18 Dørdal-Grimstad, Nye Veier. Foto: Nye Veier
Last ned bilde
Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimsrad. Foto: Nye Veier
Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimsrad. Foto: Nye Veier
Last ned bilde
Harald Tobiassen, plankoordinator for E18 Dørdal-Grimstad, Arendal kommune.Foto: Nye Veier
Harald Tobiassen, plankoordinator for E18 Dørdal-Grimstad, Arendal kommune.Foto: Nye Veier
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom