Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

For dårlige utredninger i staten

Del

Offentlige utredninger er grunnlag for beslutninger som berører folk flest. En ny rapport viser at for mange utredninger er for dårlige.

I en ny rapport fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) måles kvaliteten på nærmere 140 utredninger fra departementene i 2015. Funnene avslører et betydelig forbedringspotensial.

Nesten fire av ti utredninger mangler en tydelig beskrivelse av hvilket problem som skal løses.

– Dette er uheldig fordi utredningene er grunnlaget for beslutninger som påvirker folks liv, og som bestemmer hvordan offentlige midler skal brukes. Hvis politikere og beslutningstakere ikke vet hvilket problem et tiltak skal løse, risikerer vi at staten gjennomfører tiltak som virker mot sin hensikt eller sløser bort penger på tiltak som ikke har effekt, sier fungerende direktør i DFØ, Roger Bjerke.

Undersøkelsen viser også at sju at ti utredninger ikke sammenlikner fordeler og ulemper ved flere alternative tiltak. Det betyr at utredningen kun vurderer én mulig løsning på et problem.

– Det er aldri sånn at kun ett tiltak skiller seg ut som klart best, derfor er det viktig at offentlige utredninger redegjør for flere alternative måter å løse et problem på – og hvilke konsekvenser de ulike alternativene har. Da får politikere og ledere gode grunnlag til å beslutte hva som bør gjennomføres, sier Bjerke.

En ny utredningsinstruks ble innført i mars i fjor, og setter tydelige krav til hva statlige utredninger skal inneholde. Den nye instruksen skal bidra til å øke kvaliteten på utredninger, slik at beslutninger som berører folks liv og offentlig ressursbruk blir tatt på best mulig grunnlag.

Om rapporten:
Les rapporten «Tilfredstiller statlige utredninger utredningsinstruksens krav?»
Les mer om kravene til statlige utredninger her

Nøkkelord

Kontakter

Anniken Celine Berger
Kommunikasjonsrådgiver
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Telefon: 93 00 53 55 / 40 00 79 97 (sentralbord)

Om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Karl Johans gate 37B
0162 Oslo

400 07 997http://www.dfo.no

Direktoratet for økonomistyring er underlagt Finansdepartementet og forvalter økonomiregelverket, utredningsinstruksen og metode for samfunnsøkonomisk analyse. DFØ er statens ekspertorgan på styring i staten.

Følg saker fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Presseinvitasjon: Styringskonferansen 202016.1.2020 15:47:09 CETPresseinvitasjon

Styring på framtidens premisser er tema for årets styringskonferanse. Vi har invitert flere virksomhetsledere, blant annet Hans Christian Holte direktør i Skatteetaten og Camilla Stoltenberg direktør i Folkehelseinstituttet, for å dele sine erfaringer om langsiktighet og strategi. Finansminister Siv Jensen deler ut årets Bedre stat-pris, som går til en statlig virksomhet som best måte har bidratt til effektiv ressursbruk i staten.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom