Medietilsynet

Fleirtalet av befolkninga er nøgde med radiotilbodet i Noreg

Del

Over halvparten av befolkninga er nøgde med det totale radiotilbodet i Noreg. Det viser ei ny undersøking Kantar Media har gjort på oppdrag frå Medietilsynet og dei største radioaktørane. Knappe tre av ti er verken nøgde eller misnøgde eller har inga meining om radiotilbodet.

Dei fleste er nøgde med det totale radiotilbodet, innhaldet i radiosendingane og tal på tilgjengelege kanalar. Det viser ei ny undersøking om radiotilbodet i Noreg. Foto: Medietilsynet
Dei fleste er nøgde med det totale radiotilbodet, innhaldet i radiosendingane og tal på tilgjengelege kanalar. Det viser ei ny undersøking om radiotilbodet i Noreg. Foto: Medietilsynet

Under to av ti er misnøgde med dagens radiotilbod totalt sett, ifølge undersøkinga. Når det gjeld innhaldet i radiosendingane er seks av ti nøgde, mens nesten sju av ti er nøgde med tal på kanalar. Det er første gong Medietilsynet spør kor nøgde befolkninga er med radiotilbodet i Noreg.

– Undersøkinga viser at dei fleste er nøgde med det totale radiotilbodet, innhaldet i radiosendingane og tal på tilgjengelege kanalar. Ein fjerdedel har inga bestemt meining om radiotilbodet, og to av ti er misnøgde. Dette er tal som kan vere viktig for radioaktørane når dei skal utvikle tilbodet sitt vidare. Medietilsynet vil også følge utviklinga framover, seier Mari Velsand direktør i Medietilsynet.

Noko misnøye med dekninga

Over halvparten av befolkninga er nøgde med dekninga, mens ein fjerdedel er misnøgde. Litt under to av ti er verken nøgde eller misnøgde med dekninga.

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) som kontrollerer dekninga. Nkom berekna i 2016 at 99,7 prosent av befolkninga har DAB-dekning der dei bur. Sendarnetta har dei siste to – tre åra blitt ytterlegare bygde ut.

Undersøkinga viser også at over ni av ti radiolyttarar lyttar på radio digitalt, eitt år etter at dei riksdekkande kanalane i Noreg gjekk frå å sende på FM til digitale sendingar. Det er nesten ei dobling frå 2014. Tala gjeld for all radiolytting, det vil seie alle som lyttar til lokale, regionale og nasjonale radiokanalar.

Mengda DAB-radioar i bil og heim aukar framleis

For å lytte til radio kan du bruke DAB-radio, FM-radio, digital tv-mottakar, PC, smarttelefon, nettbrett og internettradio. Undersøkinga viser at tal på DAB-radioar aukar, både i bil og i heimen, mens tal på FM-radioar i bil og i heimen går ned.

I gjennomsnitt har kvar husstand litt over ti apparat til å lytte på radio, både digitalt og på FM. Det finst no omkring 3,6 millionar FM-radioar i Noreg, ein nedgang på 1,1 millionar apparat på eitt år. Til samanlikning finst det nesten seks millionar DAB-apparat i Noreg. Det er ein auke på nesten 350 000 apparat på eitt år.

Utgreier om lokalradioane skal fortsetje på FM

Medietilsynet utgreier no kvarvidt lokalradiostasjonar skal få høve til å fortsette å sende på FM-nettet etter 2021, og eventuelt på kva vilkår. Tilsynet skal levere tilrådinga si til Kulturdepartementet i mai.

Dette meiner befolkninga om radiotilbodet

  Svært nøgd/
ganske nøgd
Verken nøgd eller misnøgd Svært misnøgd/ ganske misnøgd Veit ikkje/
inga meining
Det totale radiotilbodet 55 % 24 % 17 % 4 %
Innhaldet på radio 62 % 26 % 6 % 6 %
Mengda kanalar på radio 67 % 17 % 6 % 10 %
Radiodekning / radiomottaket 52 % 18 % 26 % 5 %

Digitalradioundersøkinga er gjennomførd av Kantar Media for Medietilsynet, NRK, P4-gruppa, Bauer Media Group og Norsk Radio. Undersøkinga har eit representativt utval på 1000 respondentar.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dei fleste er nøgde med det totale radiotilbodet, innhaldet i radiosendingane og tal på tilgjengelege kanalar. Det viser ei ny undersøking om radiotilbodet i Noreg. Foto: Medietilsynet
Dei fleste er nøgde med det totale radiotilbodet, innhaldet i radiosendingane og tal på tilgjengelege kanalar. Det viser ei ny undersøking om radiotilbodet i Noreg. Foto: Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Prognose for årets mediestøtte: Lokalavisene ligg an til å få 30 millionar kroner meir enn i fjor28.5.2020 13:04:39 CESTPressemelding

Lokalavisene får størstedelen av auken i årets produksjonstilskott, viser prognosen frå Medietilsynet. Totalt skal det fordelast 358 millionar kroner, 40 millionar meir enn i fjor. – Tildelinga reflekterer dei politiske signala om at lokalavisene skal prioriterst. Samtidig er prognosen i år svært usikker, blant anna fordi mange nye aviser har søkt om støtte, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Neste år kan Medietilsynet stanse markedsføring for pengespill uten tillatelse i Norge20.5.2020 15:57:19 CESTPressemelding

Kongen i statsråd har sanksjonert lovendringen som gjør at Medietilsynet kan stanse markedsføring på tv og i bestillingstjenester for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. – Tiltaket skal bidra til å redusere antall problemspillere. Medietilsynet går nå i gang med å se nærmere på hvordan vi skal følge opp den nye bestemmelsen, sier direktør Mari Velsand.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom