Nye Veier

Fire rapporter setter kursen for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren

Del
Fremtidens anleggsplasser er utslippsfrie. Fire nye analyser gir viktig kunnskap som skal hjelpe anleggssektoren til en utslippsfri fremtid.
– Da vi lanserte ideen om et kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren, var begrunnelsen vår at vi må samarbeide for å omstille norske anleggsplasser. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Bane NOR og Statens vegvesen gjennom prosessen, og vi tar funnene i rapportene med oss i arbeidet vårt for en mer klimavennlig anleggsbransje i årene som kommer, sier fagansvarlig for bærekraft i Nye Veier, Maarten Lohne van der Eynden.
– Da vi lanserte ideen om et kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren, var begrunnelsen vår at vi må samarbeide for å omstille norske anleggsplasser. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Bane NOR og Statens vegvesen gjennom prosessen, og vi tar funnene i rapportene med oss i arbeidet vårt for en mer klimavennlig anleggsbransje i årene som kommer, sier fagansvarlig for bærekraft i Nye Veier, Maarten Lohne van der Eynden.

I dag publiseres fire rapporter fra Nye Veiers kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren. Kunnskapsprogrammet har fått støtte fra Samferdselsdepartementet, og er gjennomført i samarbeid med Bane NOR og Statens vegvesen.

Rapportene gir verdifull innsikt i hvordan flere anleggsplasser i transportsektoren kan bli utslippsfrie, og hvordan pilotprosjekter bør innrettes for å ha størst nytte for samfunnet.

Her er noen hovedpunkter:

  • Sintef har evaluert pågående pilotprosjekter hos Nye Veier, Statens vegvesen og Bane NOR. Mange relevante pilotprosjekter er satt i gang, men det er krevende å peke nøyaktig på hvilke effekter pilotene har oppnådd. Sintef foreslår flere tiltak for å gjøre fremtidens pilotprosjekter enda mer nyttige, blant annet lengre tidsperspektiv og høyere krav til analyser av forventede resultater.
  • Norconsult har vurdert tilgangen på kraft i områder hvor det planlegges infrastrukturprosjekterr. De finner at krafttilgangen generelt er god, men at det mange steder vil være behov for batteriløsninger for å ta unna de mest kraftkrevende periodene.
  • Multiconsult har vurdert potensialet for produksjon av fornybar energi langs infrastruktur. De finner at mulighetene for blant annet solkraftproduksjon kan være betydelig, og at det i utgangspunktet ligger godt til rette for lønnsom kraftproduksjon i forbindelse med infrastruktur.
  • Vista analyse har vurdert samfunnsøkonomiske effekter av pilotprosjekter for utslippsfrie anleggsplasser. De beskriver potensielt betydelige positive samfunnsøkonomiske effekter som følge av kunnskapsproduksjon og -spredning og kommer med anbefalinger til hvordan man kan få mest mulig samfunnsnytte fra pilotprosjekter i fremtiden.

– Vi er veldig fornøyde med gjennomføringen av kunnskapsprogrammet. Da Nye Veier lanserte ideen om et kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren, var begrunnelsen vår at vi må samarbeide for å omstille norske anleggsplasser. Vi mente også at det var viktig at Stortingets investering i pilotprosjekter ble fulgt av et strukturert program for evaluering og kunnskapsinnhenting. Det sikrer mest mulig samfunnsnytte fra pilotprosjektene. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Bane NOR og Statens vegvesen gjennom prosessen, og vi tar funnene i rapportene med oss i arbeidet vårt for en mer klimavennlig anleggsbransje i årene som kommer, sier fagansvarlig for bærekraft i Nye Veier, Maarten Lohne van der Eynden.

Rapportene er produsert med støtte fra Samferdselsdepartementets tilskuddordning for pilotprosjekter for utslippsfrie anleggsplasser. Nye Veier ser for seg å forlenge kunnskapsprogrammet i 2023.

Les rapportene på Nye Veiers hjemmesider

Se opptak av lanseringswebinaret som presenterer rapportenes hovedfunn

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– Da vi lanserte ideen om et kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren, var begrunnelsen vår at vi må samarbeide for å omstille norske anleggsplasser. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Bane NOR og Statens vegvesen gjennom prosessen, og vi tar funnene i rapportene med oss i arbeidet vårt for en mer klimavennlig anleggsbransje i årene som kommer, sier fagansvarlig for bærekraft i Nye Veier, Maarten Lohne van der Eynden.
– Da vi lanserte ideen om et kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren, var begrunnelsen vår at vi må samarbeide for å omstille norske anleggsplasser. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Bane NOR og Statens vegvesen gjennom prosessen, og vi tar funnene i rapportene med oss i arbeidet vårt for en mer klimavennlig anleggsbransje i årene som kommer, sier fagansvarlig for bærekraft i Nye Veier, Maarten Lohne van der Eynden.
Last ned bilde
Mobil lynlader og battericontainer i bruk på Nye Veiers E18-prosjekt mellom Rugtvedt og Langangen i Porsgrunn.
Mobil lynlader og battericontainer i bruk på Nye Veiers E18-prosjekt mellom Rugtvedt og Langangen i Porsgrunn.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom