Landbruks- og matdepartementet

Finnmark Rein er Årets reinkjøttformidler 2018

Del

Statssekretær Widar Skogan har i dag tildelt Finnmark Rein prisen som Årets reinkjøttformidler 2018. Den høythengende prisen symboliserer bedriftens bidrag til å styrke reindriften og reinkjøttets omdømme.

Fra dagens prisutdeling, fra venstre: Ellinor Marita Jåma leder Norske Reindriftsamers Landsforbunds (NRL), Ivar Smuk Rollstad, Finnmarkrein, Johan Mathis Buljo, Finnmark Rein, statssekretær Widar Skogan og Johan Anders Lifjell, markedsutvaldet for reinkjøtt.Foto: Landbruks- og matdepartementet
Fra dagens prisutdeling, fra venstre: Ellinor Marita Jåma leder Norske Reindriftsamers Landsforbunds (NRL), Ivar Smuk Rollstad, Finnmarkrein, Johan Mathis Buljo, Finnmark Rein, statssekretær Widar Skogan og Johan Anders Lifjell, markedsutvaldet for reinkjøtt.Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Jeg vil gratulere Finnmark Rein som årets reinkjøttformidler 2018. De er innovative og dyktige på produktutvikling. Gjennom sitt arbeid har de bidratt til å utvikle reinkjøttnæringen. Det gir verdiskaping i næringa og ringvirkninger, lokalt, regionalt og nasjonalt, sa statssekretær Widar Skogan i Landbruks- og matdepartementet da han delte ut prisen på bransjetreff for reinkjøttnæringen i Tromsø.   

Finnmark Rein tilbyr et bredt spekter av produkter fra hele reinsdyret. De har som mål å bruke hele dyret i produktutviklingen, og forteller historien bak reinkjøttet. Finnmark Rein har bidratt til å bedre kvaliteten på reinkjøttet og pris til reineier. De har i en årrekke bidratt til å vise vei for andre bedrifter på flere områder. 

–  Jeg håper at prisen motiverer til videre innsats for næringa, sier statssekretær Widar Skogan.

Juryens begrunnelse

Juryen har vektlagt bedriftens evne og innsats knyttet til å få fram historien bak kjøttet ved også å framheve de kvinner og menn, heltene på vidda, som er uløselig forbundet med assosiasjonene knyttet til måltidet basert på norsk reinsdyrkjøtt. Bedriften har fra første stund hatt en kommunikasjonsstrategi og jobbet aktivt i ulike media for å få fram de positive sidene ved reinkjøttet og reindriften. Like viktig som å få fram den tradisjonelle reindriften, har man i sin kommunikasjon prioritert å løfte opp og fram unge framtidsrettede næringsutøvere som har som mål å produsere reinkjøtt av høy kvalitet.

Viktigheten av kvalitet i alle ledd i hele verdikjeden fra vidde til bord står sentralt. Særlig trekker juryen fram at bedriften er innovative på design og ser betydningen av at smak og kvalitet. Juryen trekker også fram at årets reinkjøttformidler er en synlig reindriftsambassadør. Bedriften bidrar til diskusjon og debatt omkring bruken av norsk reinsdyrkjøtt.

Juryen har bestått av landbruks- og matminister Olaug Bollestad, leder av Norske reindriftsamers landsforbund Ellinor Jåma og leder av Markedsutvalget for reinkjøtt John Anders Lifjell.

Prisens formål

Markedsutvalget for reinkjøtt har opprettet prisen Årets reinkjøttformidler. Formålet med prisen Årets reinkjøttformidler er å løfte frem og gi anerkjennelse til enkeltpersoner, institusjoner eller bedrifter som gjennom aktiv og gjentatt formidling har bidratt til å styrke reinkjøttets positive omdømme. Prisen ble første gang delt ut på Samefolkets dag den 6. februar 2015.

Vurderingskriteriet som har ligget til grunn ved utvelgelsen av «Årets reinkjøttformidler» er at kandidaten enten har drevet aktiv og gjentatt formidling av matretter laget av reinkjøtt. I tillegg til å formidle andre positive sider ved reinkjøttet som bygger opp under Markedsutvalgets verdier: 

  • Helten på vidda
  • Litt nærmere naturen
  • Mørt, smaksrikt og sunt
  • Mat i godt lag

Tidligere vinnere:

  • Årets reinkjøttformidler 2014: Fjellvilt
  • Årets reinkjøttformidler 2015: Ellinor Guutorm Utsi
  • Årets reinkjøttformidler 2016: Røros Rein
  • Årets reinkjøttformidler 2017: Skodi Rein
  • Årets reinkjøttformidler 2018: Finnmark Rein

Nøkkelord

Bilder

Fra dagens prisutdeling, fra venstre: Ellinor Marita Jåma leder Norske Reindriftsamers Landsforbunds (NRL), Ivar Smuk Rollstad, Finnmarkrein, Johan Mathis Buljo, Finnmark Rein, statssekretær Widar Skogan og Johan Anders Lifjell, markedsutvaldet for reinkjøtt.Foto: Landbruks- og matdepartementet
Fra dagens prisutdeling, fra venstre: Ellinor Marita Jåma leder Norske Reindriftsamers Landsforbunds (NRL), Ivar Smuk Rollstad, Finnmarkrein, Johan Mathis Buljo, Finnmark Rein, statssekretær Widar Skogan og Johan Anders Lifjell, markedsutvaldet for reinkjøtt.Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matministerens næringslivsdelegasjon til Grüne Woche10.1.2020 12:55:27 CETPressemelding

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har med seg en egen delegasjon til Berlin med sentrale norske aktører med tilknytning til mat, reiseliv og utdanning. Torsdag 16. januar leder Bollestad et dialogseminar for delegasjonen som skal diskutere rekruttering til mat- og måltidsbransjen. Denne møteplassen har utviklet seg til en viktig og nyttig arena for å bygge nettverk og bidra med konkrete innspill til regjeringens arbeid på mat- og reiselivssektoren.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom