Nye Veier

Fem konkurranser fra Nye Veier

Del

Nye Veier skal gjennomføre konkurranser for tre strekninger på E6 den nærmeste tiden. I tillegg ønsker selskapet å ta prosjekter på Rv13 og E136 i Romsdalen ut i markedet.

E6-strekningene som skal ut i markedet er:

  • Storhove-Øyer (Innlandet) – er allerede i konkurranse
  • Berkåk-Vindåsliene (Trøndelag)
  • Sørelva-Borkamo (Nordland).

I tillegg planlegger Nye Veier for at to enkeltprosjekter på henholdsvis Rv13 i Vestland og E136 fra Dombås til Vestnes sendes ut i markedet den kommende tiden. Konkurransene vil komme i år og starten av neste år.

E39 Mandal-Lyngdal, E18/E39 Ytre Ring og E39 Bue Ålgård utsettes inntil videre.

Tidspunkt for utlysninger av disse vil bero bl.a. på prosjektenes kostnadsnivå sett i sammenheng med selskapets totale likviditet.

Ambisiøs plan

- I januar gikk vi ut med en plan for 2022 om syv nye kontrakter i markedet. Dette viste seg i ettertid å være for ambisiøst. Vi ser nå at prosjekter der kontraktene er signert, har hatt betydelig utgiftsvekst. Dette er blant annet en konsekvens av svært høye råvarepriser globalt. I tillegg er det stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen på både råvarepriser og den kapasiteten hos våre leverandører vi er avhengig av, sier administrerende direktør i Nye veier, Anette Aanesland.

Hun understreker at selskapet har full produksjon i temmelig lang tid fremover i de mange prosjektene som er igangsatt, og at nye prosjekter forberedes og utvikles kontinuerlig.

-Jeg vil også understreke at selskapet arbeider med å holde kostnadene nede i prosjektene, særlig i de som nå er under planlegging. I den situasjonen vi alle er i nå, er dette viktigere enn noensinne, legger Aanesland til.

Modne strekninger

Strekningene som går ut i markedet karakteriseres som modne, og i et par av disse har forberedende arbeider allerede startet opp.

- I tillegg er de ikke så omfattende og komplekse som en del av de øvrige strekningene i porteføljen vår. Vi mener de prosjektene vi nå går ut i markedet med, ikke er de som er mest utsatt for kostnadsøkninger på viktige innsatsfaktorer som eksempelvis stål, sier Anette Aanesland.

Plan for konkurransene

Direktør for kontrakt og marked i Nye Veier, Bjørn Børseth, forteller at konkurransen for bygging av ny E6 Storhove-Øyer går som planlagt. Fristen for kvalifikasjon var 20. mai.

- Videre følger konkurransen for E6 Berkåk-Vindåsliene i medio september med kvalifikasjonsfrist 03. november. Deretter følger Rv13 i november, trolig sammen med et mindre prosjekt på E136 i Romsdalen. Sørelva-Borkamo er ventet ut i markedet januar 2023, med kvalifikasjonsfrist 15. februar, forklarer Børseth.

Kontakter

Adm. dir. Anette Aanesland - tlf. 95120546
Dir. for kontrakt og marked, Bjørn Børseth - 97501310

Bilder

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom