Landbruks- og matdepartementet

Fant ikke MRSA hos norske svin i 2020

Del

I 2020 ble det ikke påvist MRSA i norske grisebesetninger, noe som viser at vi fortsatt klarer å holde MRSA hos svin under kontroll. Et sterkt og godt samarbeid mellom næring og myndigheter for å hindre at MRSA etableres i norske svinebesetninger er mye av årsaken til dette.

Veterinærinstituttet fant ikke MRSA hos norske svin i 2020. Foto: Torbjørn Tandberg
Veterinærinstituttet fant ikke MRSA hos norske svin i 2020. Foto: Torbjørn Tandberg

Veterinærinstituttet undersøkte på vegne av Mattilsynet prøver fra totalt 641 besetninger av svin for MRSA. MRSA eren type bakterier som er resistent mot vanlig antibiotika, og kan forårsake infeksjoner hos dyr og mennesker.

−Dette er en veldig god nyhet, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Kr.f.). Selv om MRSA ikke smitter gjennom maten, og normalt ikke er et problem for grisene, er utfordringene likevel relatert til mattrygghet. MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker men, slike antibiotikaresistente bakterier kan forårsake alvorlige infeksjoner hos mennesker med svekket helse, sier Bollestad. 

Smittsomt

Det finnes flere typer av MRSA og en av disse er en variant assosiert med dyr kalt LA-MRSA (livestock-associated-MRSA). Dette er en bakterie som er vanligst hos svin, men finnes også hos andre produksjonsdyr og sports- og kjæledyr. Dyreassosiert MRSA kan smitte fra dyr til mennesker, og videre mellom mennesker. Personer som er bærere av MRSA kan også smitte dyr.

Bakterien er relativt vanlig i Europa, men på grunn av strenge nasjonale smitteverntiltak, er forekomsten lav i Norge.

Overvåkes

Et omfattende overvåkingsprogram for å identifisere MRSA-positive svinebesetninger ble innført i Norge fra 2014. Hensikten er å holde norsk svinehold fri for LA-MRSA, og unngå at den norske bestanden av svin blir et reservoar for smitte av MRSA til mennesker.

Bilder

Veterinærinstituttet fant ikke MRSA hos norske svin i 2020. Foto: Torbjørn Tandberg
Veterinærinstituttet fant ikke MRSA hos norske svin i 2020. Foto: Torbjørn Tandberg
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom