Utleiemegleren

Færre utleieboliger i markedet lokker investorer til de store byene

Del

Utleiemegleren Pro, som jobber mot investorer og bygårdseiere – har i oktober inngått flere store avtaler som omfatter 400 utleieboliger i Oslo, Bergen og på Romerike. Et turbulent aksjemarked, utflating av boligsalgssalgsprisene og jevnt økende leiepriser gjør utleieboliger til en attraktiv og stabil investering. Dette merker vi også i de andre byene, sier Administrerende Direktør i Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal.

De største byene tiltrekker seg en ny type investorer. Foto: Knut Neerland
De største byene tiltrekker seg en ny type investorer. Foto: Knut Neerland

Oslo:

Det kostet i gjennomsnitt 9.975,- kroner å leie en 1-roms leilighet i Oslo i oktober, dette er en nedgang på 2,8% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en økning på 1,8%.

En 2-roms kostet i gjennomsnitt 13.400,- kroner, dette er en nedgang på 0,5% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 1,6%.

En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i gjennomsnitt 16.867,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 0,6%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 1,8%.

Oktober var som normalt for sesongen en rolig måned, men i hovedstaden leies de fleste boliger ut innen rimelig tid. På de attraktive objektene er det fortsatt god interesse fra leietakere, og leiligheter med varmt vann og fyring inkludert i husleien er særlig ettertraktet som følge av de høye strømprisene. Ved månedsskiftet var det en liten økning på ledige utleieboliger på finn.no, men færre enn fjoråret.

Det er prismessige variasjoner imellom bydelene, og ser vi til Oslo vest ligger gjennomsnittsprisen på kr 14.007 for en 2-roms og kr 18.578 for en 3-roms, sier regionssjef Siri Anne Bernum Halck.

Bergen

Det kostet i gjennomsnitt 8.316,- kroner å leie en 1-roms leilighet i Bergen i oktober, dette er en nedgang på 2,9% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 5,3%.

En 2-roms i Bergen kostet i gjennomsnitt 11.779,- kroner å leie, dette er en oppgang på 2,1% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 4,6%.

En 3-roms leilighet kostet nå i gjennomsnitt 13.133,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 1%.

Høsten er normalt en litt roligere periode på leiemarkedet i Bergen, tilsvarende de andre storbyene. I oktober leide vi ut ca. 26 % færre boliger enn i september, men ser vi tilbake til oktober 2020 var det en total økning på 14,2 %.

Prisutviklingen hittil i år er positiv for alle boligtyper, både sett mot perioden med nedstengningen av samfunnet i siste kvartal i fjor, men også sammenlignet med fjoråret som helhet, sier Daglig leder for Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove

Trondheim:

Det kostet i gjennomsnitt 9.316,- kroner å leie en 1-roms leilighet i Trondheim i oktober, dette er en oppgang på 1,6% fra forrige måned

Det kostet i gjennomsnitt 11.411,- kroner for en 2-roms. Dette er en oppgang på 8,3% fra måneden før, og en nedgang på 2,7% sett mot samme måned i 2020.

En 3-roms kostet i gjennomsnitt kroner 14.756, som er en nedgang på 3,6% siden forrige måned, og en oppgang på 4,1% sammenliknet med 2020.

Selv om vi er inne i en roligere sesong, er det fortsatt en del aktivitet i Trondheims-markedet. Flere kommer for arbeid etter at landet åpnet opp, som igjen medfører noe økt etterspørsel etter utleieboliger enn normalt for årstiden.

Trondheim har vært den storbyen i landet med størst leieprisøkning siste året., sier Daglig leder for Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan

Stavanger:

En 2-roms koster i gjennomsnitt kr 10.342,- kroner i oktober. Dette er en oppgang på 13,1% sammenliknet med samme måned i fjor. En 3-roms kostet i gjennomsnitt 15.325,- kroner i Stavanger, som er en oppgang på 11,3% sett mot fjoråret.

Antall ledige boliger i Stavanger på finn.no fortsetter nedover. Dette innebærer at trenden med færre ledige boliger i markedet og økende leiepriser fortsetter. Vi har stor tro på at på at leieprisene det kommende året vil fortsette å øke, og antar dette kan være et godt tidspunkt å investere i utleiebolig i vår region.

Etterfulgt av Trondheim er Stavanger og Sandnes markedet i Norge med størst leieprisøkning det siste året, sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge

Romerike:

Det kostet i gjennomsnitt 11.574,- kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike i oktober. Dette er en oppgang på 4,9% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 1,1%.

En 3-roms kostet i gjennomsnitt 13.637,- kroner, dette er en nedgang på 3% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 1.4%.

Nedre Romerike

I oktober opplevde vi for første gang på en god stund en betydelig prisoppgang for 2-roms leiligheter. Snittprisen for disse var 11.574 kroner, og vi må tilbake til desember 2020 for å finne et høyere snitt. Grunnen er i hovedsak at det ferdigstilles mange nye og sentrumsnære boliger rundt omkring på Romerike, og det er stor betalingsvillighet for disse. Nyere boliger normalt sett betyr få feil og mangler, og dermed god forutsigbarhet for leietakere. Ofte er det også parkeringsplass inkludert, noe som også drar opp husleien en del. For 3-roms leiligheter derimot snudde den oppadgående trenden, da snittprisen i denne kategorien gikk ned med 3% sammenlignet med forrige måned. Her ser vi at det fortsatt er god etterspørsel etter nyere 3-roms leiligheter, men at et større volum av boliger bidrar til at snittprisen senkes noe.  Med et fortsatt stort tilbud av ledige utleieboliger, tyder alt på at det vil bli et bra leiemarked også de siste månedene av 2021, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.

Øvre Romerike

Det er god respons i utleiemarkedet og vi har leid ut flere boliger i oktober i år enn i tilsvarende måned i fjor. Vi merker oss at leietakerne er selektive med valg av nytt sted å bo og at det fortsatt er stor konkurranse på utleie av 1 og 2-roms leiligheter på Jessheim hvor tilbudet har vært stort. Vi opplever økt etterspørsel fra leietakere som ser etter 3 og 4 rom leiligheter med sentral beliggenhet. Vi merker i tillegg etterspørsel etter ledige boliger frem i tid. Videre er det fortsatt mange henvendelser fra folk som vurderer å investere i en utleiebolig på Romerike, så alt tyder på at det fortsatt vil være et bra tilbud med utleieboliger i Ullensaker fremover, sier daglig leder for Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad

Asker og Bærum

Det kostet i gjennomsnitt 12.383,- kroner å leie en 2-roms leilighet i Asker og Bærum i oktober. Dette er uendret fra forrige måned, og en oppgang på 4,5% sett mot samme måned i fjor.

For en 3-roms kostet det i gjennomsnitt 15.816,- kroner, som er en oppgang på 3% fra forrige måned, og en nedgang på 4,4% sett mot samme måned i 2020.

Utleiemegleren Asker og Bærum har hatt en god oktober-måned med mange utleide boliger. Trenden fra september har fortsatt, med stor etterspørsel fra utenlandske arbeidstakere etter romslige familieboliger, spesielt i Bærum. Vi ser at mange etterspør boliger med sentral beliggenhet til den internasjonale skolen (OIS) på Bekkestua, et område der det ferdigstilles mange nye boliger i disse dager.


Vi leide nylig ut en 3-roms leilighet i et av de nye prosjektene, og det tok kun 8 dager fra vi gjennomførte første befaring i leiligheten til vi hadde en signert leiekontrakt. Generelt er det en liten nedgang i antall boliger til leie på finn.no fra forrige måned. Dette er naturlig nå som vi går mot vinter og jul. Vi har mange gode leietakere som ser etter bolig i Asker og Bærum. Prismessig holder boligene et stabilt prisnivå, med en liten oppgang på 1 roms og 2-roms, sier daglig leder for Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen.

Drammen

I Drammen kostet det i gjennomsnitt 9.572,- kroner å leie en 2-roms i oktober, som er en nedgang på 1,5% sammenliknet med september, og en nedgang på 8,4% sammenliknet med samme måned i fjor.

For en 3-roms kostet det i gjennomsnitt 12.615,- kroner, som er en nedgang på 12,8% fra forrige måned, og en nedgang på 1,6% sett mot samme måned i 2020.

Det er noe roligere på de fleste visningene om dagen som er naturlig for sesongen, men vi merker god interesse på rekkehus på Gulskogen. Her har det vært mange henvendelser og godt oppmøte på visningene, sier daglig leder for Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Østfold


I Østfold har vi en generell prisoppgang på 2,9% sammenlignet med samme måned i fjor. Etter en meget hektisk sommer og høst har markedet stabilisert seg utover i oktober.

Dette var ventet og frem til jul vil nok dette vedvare før det tar seg opp på nyåret. Fortsatt er det boliger i nye prosjekter med sentral beliggenhet som gir den største responsen, sier daglig leder for Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen.

Vestfold

Det er fortsatt god aktivitet i utleiemarkedet i Vestfold, men vi beveger oss inn i en tid som er noe roligere på leiemarkedet etter en hektisk sommerperiode.

Vi har siste måneden fått mange nye kunder. Noe av årsaken er at det særlig i Tønsberg har vært mange investorer som har kjøpt leiligheter for utleie i nye prosjekter på Kaldnes. Det er veldig attraktivt å investere der, og kombinasjon av nybygde leiligheter og den svært sentrale beliggenheten gjør at det også er mange leietakere som ønsker å bosette seg på Kaldnes.

Vi merker at det er noe mindre oppmøte på visningene ellers i fylket, som har sammenheng med årstiden vi går inn i, sier daglig leder for Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen.

Kristiansand

Kristiansand og øvrige byer i Agder er et interessant område for boliginvestorer. Boligprisene har vært særdeles gunstige over tid. I løpet av det siste året det vært en betydelig prisstigning, som fører til svært god avkastning på en utleiebolig. I mange tilfeller har investorer i Kristiansand en avkastning på 4-4,5% sammenliknet med 2-3% i Oslo. Ifølge daglig leder ved Utleiemegleren Kristiansand, Tor Gunnar Albert - forventes en fortsatt god verdiutvikling på bolig i Agder.

Kontakter

Vibecke Lyse AugdalAdministrerende direktør

Tel:90866381

Bilder

De største byene tiltrekker seg en ny type investorer. Foto: Knut Neerland
De største byene tiltrekker seg en ny type investorer. Foto: Knut Neerland
Last ned bilde

Om Utleiemegleren

Utleiemegleren
Utleiemegleren
Josefines gate 18
0351 Oslo

22 93 29 00http://www.utleiemegleren.no

Om Utleiemegleren

Utleiemegleren er Norges ledende meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger til private og bedrifter. Utleiemegleren har nå omtrent 16500 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontorer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Jessheim, Drammen, Lysaker, Sandefjord, Moss og Kristiansand, i tillegg til seks kontorer i Oslo. Utleiemegleren Pro tilbyr spesialtilpassede utleietjenester til profesjonelle eiendomsbesittere på østlandsområdet. Utleiemegleren har i dag ca. 200 ansatte. Grunnleggerne av Utleiemegleren eier 50 % av selskapet, og Fredensborg kjøpte seg inn med en 50 % eierandel i januar 2019. For mer informasjon, se utleiemegleren.no og www.fredensborg.no.

Følg pressemeldinger fra Utleiemegleren

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utleiemegleren på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utleiemegleren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom