Vårgrønn AS

Eni Plenitude og HitecVision styrker sitt strategiske samarbeid innen havvind gjennom utvidelse av Vårgrønn

Del

Plenitude (Eni) og HitecVision offentliggjør i dag en avtale om å utvide virksomheten til deres felleseide norske fornybarselskap Vårgrønn. Partnernes felles ambisjon er å utvikle Vårgrønn til å bli en betydelig aktør innen utvikling av havvind. Vårgrønns mål er å ha 5 GW kapasitet havvind installert og under utbygging innen 2030, med fokus på de nordeuropeiske markedene.

AVTALE INNGÅTT: Eni Plenitude og HitecVision styrker sitt strategiske samarbeid innen havvind gjennom utvidelse av Vårgrønn. Fra venstre; Alessandro DellaZoppa (Plenitude), Erlend Basmo Ellingsen (HitecVision), Silje Nilsskog (HitecVision), Olav Hetland (CEO, Vårgrønn), Kjell-Erik Endresen (HitecVision), Sunniva Bjørnstad (HitecVision), Mariangiola Mollicone (Plenitude), Giulio Morandini (Plenitude)
AVTALE INNGÅTT: Eni Plenitude og HitecVision styrker sitt strategiske samarbeid innen havvind gjennom utvidelse av Vårgrønn. Fra venstre; Alessandro DellaZoppa (Plenitude), Erlend Basmo Ellingsen (HitecVision), Silje Nilsskog (HitecVision), Olav Hetland (CEO, Vårgrønn), Kjell-Erik Endresen (HitecVision), Sunniva Bjørnstad (HitecVision), Mariangiola Mollicone (Plenitude), Giulio Morandini (Plenitude)

Som en del av denne avtalen vil Vårgrønn kjøpe Plenitudes 20 prosent eierandel i Dogger Bank (UK), i tillegg til andre av Plenitudes tidligfase-initiativer i Vårgrønns vekstmarkeder. Gjennom transaksjonen vil HitecVision også øke sin eierandel i Vårgrønn fra 30,4 prosent til 35 prosent, mens Plenitude vil eie de resterende 65 prosent av selskapet.

Når Dogger Bank er i full produksjon i 2026, vil det være verdens største havvindpark. De tre fasene i prosjektet (A, B og C) vil ha en samlet installert kapasitet på 3,6 GW, og produsere nok fornybar kraft til å forsyne seks millioner husholdninger. Gjennom Dogger Bank-transaksjonen vil Vårgrønn investere i det mest modne markedet for havvind globalt og øke sin portefølje med 720 MW (netto).

Vårgrønn ble etablert av Eni og HitecVision i 2020 for å bidra aktivt i den globale energiomstillingen og bygger videre på partnerskapet som gjorde Vår Energi til et av de største olje- og gasselskapene på norsk sokkel.

I dag er Vårgrønn posisjonert i det norske havvindmarkedet og er del av konsortium for hver av de kommende lisensrundene for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. På Utsira Nord samarbeider Vårgrønn med Equinor, mens på Sørlige Nordsjø II har Vårgrønn inngått samarbeid med Corio Generation (tidligere Green Investment Group) og det norske kraftselskapet Agder Energi.

– Dette er en strategisk transaksjon for HitecVision som styrker vår relasjon og langsiktige partner­skap med Eni. Sammen vil HitecVision og Eni utvikle en norskbasert, internasjonal havvindaktør. Dette er i tråd med vår strategi om å bygge verdiskapende selskaper som bidrar positivt i overgangen til nullutslippssamfunnet. Gjennom denne transaksjonen får Vårgrønn tilgang til det britiske havvind­markedet gjennom eierskap i det strategisk viktige havvindprosjektet Dogger Bank i Nordsjøen, sammen med sterke partnere som Equinor og SSE, sier Erlend Basmo Ellingsen, senior partner og leder for investeringsteamet i HitecVision.

– Med denne avtalen styrker Plenitude sin posisjon innen havvind i tråd med selskapets mål om 15 GW fornybar energi innen 2030. Vårt langsiktige partnerskap med HitecVision har vist at det evner å skape betydelige verdier. Gjennom utvidelsen av Vårgrønn, har vi som mål å bygge en spisset og finansielt uavhengig plattform med en diversifisert portefølje i det nordeuropeiske markedet, og som har kapasitet til raskt å bidra til å industrialisere havvindmarkedet som er ventet å vokse eksponentielt de neste årene, sier Stefano Goberti, CEO i Plenitude.

– Vi ser frem til å utvide porteføljen og bli en del av det verdensledende partnerskapet til Equinor og SSE frem mot produksjonsstart på Dogger Bank. Vi setter pris på tilliten fra aksjonærene som velger å fokusere sin havvindsatsing gjennom utvidelsen av Vårgrønn, sier Olav Hetland, CEO i Vårgrønn.

Nøkkelord

Kontakter

Vårgrønn:
Olav Hetland, CEO: +47 99 70 72 98
olav.hetland@vargronn.no

HitecVision:
Erlend Basmo Ellingsen, Sr. Partner and Head of Investment Team: +47 92 84 01 79
Erlend.Ellingsen@hitecvision.com

Sunniva L. Bjørnstad, Sr. Partner: +47 45 25 81 21
sunniva.bjornstad@hitecvision.com

Eni corporate contacts:
Press office: Tel. +39 0252031875 – +39 0659822030
Shareholders’ toll-free number (from Italy): 800940924
Shareholders’ toll-free number (from abroad): + 80011223456
Switchboard: +39.0659821
ufficio.stampa@eni.com
segreteriasocietaria.azionisti@eni.com
investor.relations@eni.com
Website: www.eni.com

Bilder

AVTALE INNGÅTT: Eni Plenitude og HitecVision styrker sitt strategiske samarbeid innen havvind gjennom utvidelse av Vårgrønn. Fra venstre; Alessandro DellaZoppa (Plenitude), Erlend Basmo Ellingsen (HitecVision), Silje Nilsskog (HitecVision), Olav Hetland (CEO, Vårgrønn), Kjell-Erik Endresen (HitecVision), Sunniva Bjørnstad (HitecVision), Mariangiola Mollicone (Plenitude), Giulio Morandini (Plenitude)
AVTALE INNGÅTT: Eni Plenitude og HitecVision styrker sitt strategiske samarbeid innen havvind gjennom utvidelse av Vårgrønn. Fra venstre; Alessandro DellaZoppa (Plenitude), Erlend Basmo Ellingsen (HitecVision), Silje Nilsskog (HitecVision), Olav Hetland (CEO, Vårgrønn), Kjell-Erik Endresen (HitecVision), Sunniva Bjørnstad (HitecVision), Mariangiola Mollicone (Plenitude), Giulio Morandini (Plenitude)
Last ned bilde
DOGGER BANK: Illustrasjon av vindturbin som tas i bruk i Dogger Bank-prosjektet. Illustrasjon: GE Renewable Energy
DOGGER BANK: Illustrasjon av vindturbin som tas i bruk i Dogger Bank-prosjektet. Illustrasjon: GE Renewable Energy
Last ned bilde

Om Vårgrønn AS

Vårgrønn AS
Jåttåvågveien 7, Bygg A
4020 Stavanger

https://www.vargronn.no/

About Plenitude

Plenitude is a Società Benefit and the outpost of Eni’s decarbonisation strategy. With a solid base of 10 million customers, the company integrates the retail of power and gas with renewables production, energy efficiency services and electric mobility. It currently operates in Italy, France, Greece, Slovenia, Spain, Portugal, UK, Norway, USA, Kazakhstan and Australia. The company aims reaching carbon neutrality by 2040 and supplying 100% decarbonized energy to all its customers. In particular, its strategy includes to fully decarbonize B2C sales by this year, all the power sales by 2030 and to provide 100% of decarbonized gas by 2040.

About HitecVision

HitecVision is a Norwegian private equity fund manager and serial entrepreneur. With EUR 7 billion in capital under management, the firm is a leading investor in the European energy sector. Over the past 25 years, HitecVision has established or contributed to the development and growth of more than 200 companies. In recent years HitecVision has focused on opportunities in the energy transition, where collaboration with established industrial players is an integral part of the company’s business model.

About Vårgrønn

Vårgrønn is an agile, Norway-based offshore wind company powering the energy transition through development, construction, operation, and ownership of offshore wind energy and infrastructure. Vårgrønn is a joint venture between the global energy company Plenitude and the Norwegian energy entrepreneur and investor HitecVision. Both companies have a long history in the offshore energy sector and are strongly committed to contributing to the energy transition. Vårgrønn provides unique offshore competence, financial expertise and entrepreneurial drive.