UiO - Det humanistiske fakultetUiO - Det humanistiske fakultetUiO - Det humanistiske fakultet

Einar Haugen-forelesningen 2022: Marianne Gullberg

Del

Bruken av gester hos flerspråklige kaster nytt lys over hva flerspråklige mener når de bruker ord annerledes enn enspråklige. Dette viser forskningen til professor Marianne Gullberg ved Lunds universitet, som gir årets Einar Haugen-forelesning: “More than just hand-waving: Gestures and meaning in multilingual language use”.

Marianne Gullberg (Foto: Nadia Frantsen / UiO)
Marianne Gullberg (Foto: Nadia Frantsen / UiO)

Gullberg diskuterer også hvordan disse funnene har betydning for teorier om språk generelt og flerspråklighet spesielt. Analyse av gester kan gi oss informasjon om endringer i meningsinnhold og om hvordan språk påvirker hverandre. Dette er informasjon som ikke kan hentes fra tale alene.

Marianne Gullberg er professor i psykolingvistikk og leder Humanistlaboratoriet ved Lunds universitet. Hun forsker på språktilegnelse og prosessering av språk hos flerspråklige personer. Hun er særlig opptatt av hvordan vi etablerer en felles forståelse og skaper mening gjennom talespråk og gester.

Tid: 26.september 14:15-16:00

Sted: Blindern, Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 1, Moltke Moes vei 35

Forelesningen holdes på engelsk og er åpen for alle. Forelesningen kan følges via zoom. 

Om Einar Haugen-forelesningen:

MultiLing – Senter for flerspråklighet (UiO) markerer Den europeiske språkdagen med sin årlige forelesning til ære for den norsk-amerikanske språkforskeren Einar Haugen, som var professor ved Harvard på 60- og 70-tallet. Einar Haugen regnes som en pioner innen flerspråklighetsforskningen, og hans studier på norsk språk i Nord-Amerika har blitt stående som klassikere innenfor feltet.

Arrangementsinformasjon:  More than just hand-waving: Gestures and meaning in multilingual language use - Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (uio.no)

Pressekontakt: Unn Røyneland, professor i flerspråklighet og senterleder for MultiLing – Senter for flerspråklighet

Kontaktinformasjon: Mobil: + 47 938 31 064 e-post:  unn.royneland@iln.uio.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Marianne Gullberg (Foto: Nadia Frantsen / UiO)
Marianne Gullberg (Foto: Nadia Frantsen / UiO)
Last ned bilde

Lenker

Om UiO - Det humanistiske fakultet

UiO - Det humanistiske fakultet
UiO - Det humanistiske fakultethttp://www.hf.uio.no/

Følg pressemeldinger fra UiO - Det humanistiske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det humanistiske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det humanistiske fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom