Nye Veier

E6 Øyer – Otta kan bli prioritert for utbygging tidligere enn forventet

Del

Kommunene i Gudbrandsdalen kan sørge for rask utbygging av E6 Øyer – Otta hvis de bidrar til planer som ivaretar god samfunnsnytte. Dette fremgår av Nye Veiers siste porteføljeprioritering.

Eksisterende E6 gjennom Gudbrandsdalen går blant annet gjennom Ringebu sentrum. (Foto Nye Veier).
Eksisterende E6 gjennom Gudbrandsdalen går blant annet gjennom Ringebu sentrum. (Foto Nye Veier).

Nye Veier har i dag prioritert strekningene E18 Dørdal – Tvedestrand og E6 Kvænangsfjellet for utbygging. Dette er strekninger der utbyggingskonsept er valgt og planleggingen har kommet langt. E6 gjennom Gudbrandsdalen ble ikke prioritert for utbygging ved denne porteføljeprioriteringen, men prosjektet får positiv omtale i Nye Veiers porteføljeprioritering.

- Nå håper vi at kommunene i Gudbrandsdalen ser muligheten for rask realisering, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier Innlandet.

Stekningen Øyer – Otta ble overført til Nye Veier i 2019. Nye Veier har siden overføringen utviklet et overordnet konsept for utbygging av strekningen som kan gi en samfunnsøkonomisk lønnsom utbygging ved videre optimalisering i samarbeid med kommunene og veimyndigheten.

- Vi planlegger nå, i samarbeid med kommunene, å igangsette reguleringsplanleggingen på de gjenstående strekningene. Det gjenstår noen krevende strekninger som må løses raskt. Med effektiv planlegging som ivaretar god samfunnsnytte og lave kostnader vil prosjektet kunne bli prioritert for utbygging raskt, sier Moshagen.

E6 Øyer – Otta er ca. 90 kilometer og viktig både lokalt, regionalt og nasjonalt.

- Konseptet vi har skissert pr. nå har en teoretisk reisetidsreduksjon på 17 minutter. I tillegg vil vi oppnå vesentlig bedre trafikksikkerhet samt god fremkommelighet på en av landets viktigste hovedfartsåre. Prosjektet har stort potensiale, sier Moshagen.

Utbyggingen av E6 gjennom Gudbrandsdalen vil med dagens signal kunne realiseres raskere enn det som ligger i gjeldende NTP.

- Nye Veiers utbygging av E6 fra Kolomoen til Otta vil gi en teoretisk reduksjon i reisetid på ca. 35 minutter, noe som vil bety svært mye for innlandet og Gudbrandsdalen, sier Moshagen.

E6 gjennom Gudbrandsdalen er også hovedfartsåre mellom Østlandet og Nordvestlandet, samt deler av Trøndelag.

>> Pressemelding: Nye Veier prioriterer nye strekninger for utbygging

Bilder

Eksisterende E6 gjennom Gudbrandsdalen går blant annet gjennom Ringebu sentrum. (Foto Nye Veier).
Eksisterende E6 gjennom Gudbrandsdalen går blant annet gjennom Ringebu sentrum. (Foto Nye Veier).
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom