Nye Veier

E39 Kristiansand-Mandal åpner i november

Del

Nye Veiers E39-prosjekt Kristiansand vest til Mandal øst er inne i avsluttende fase. I begynnelsen av november settes det som planlagt trafikk på den 19 kilometer lange strekningen.

Arbeidet med ny, trafikksikker E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst er inne i avsluttende fase. Veien åpnes for trafikk som planlagt i begynnelsen av november. Bildet er fra kommunegrensen mellom Kristiansand og Lindesnes, hvor prosjektet kobles sammen med parsellen Mandal øst - Mandal by som åpnet i desember 2021.
Arbeidet med ny, trafikksikker E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst er inne i avsluttende fase. Veien åpnes for trafikk som planlagt i begynnelsen av november. Bildet er fra kommunegrensen mellom Kristiansand og Lindesnes, hvor prosjektet kobles sammen med parsellen Mandal øst - Mandal by som åpnet i desember 2021.

Veianlegget tar for alvor form. Første spadetak ble tatt i oktober 2018. Av anleggsarbeid gjenstår fullførelse av et par konstruksjoner og noe arbeider utenfor sikkerhetssonene. Veianlegget inneholder mange sensor- og tekniske styresystemer, som bidrar til god trafikkavvikling og sikker håndtering ved hendelser. Tiden frem mot veiåpning brukes til å sjekke at alle systemer fungerer som de skal.

Åpner som planlagt

- Testperioden (Site Acceptance Test) i samarbeid med Vegtrafikksentralen er godt i gang og ser lovende ut, og her vies tunnelsikkerhet og -teknologi spesiell oppmerksomhet. Dette er grunnlaget for sikkerhetsgodkjenninger. Vi har vært tydelige på at vi forventer veiåpning høsten 2022. Nå er arbeidet kommet så langt at vi styrer mot å sette trafikk på ny E 39 i begynnelsen av november. Eksakt dato er ennå ikke klarlagt, sier prosjektsjef Harald J. Solvik.

Etter åpningen av firefeltsveien fra Kristiansand til kommunegrensen mot Lindesnes vil strekningens motorveikryss (Grauthellerkrysset) i det østlige grensesnittet, nær Kristiansand sentrum, bli fullført frem mot våren 2023.

- Ved fullførelsen vil vi ha direkteførte ramper i alle bevegelser fra og til sentrum, og tilsvarende tilrettelagt for E18 mot Oslo, via Ytre ring-prosjektet. I krysset kobles også det som blir gamle E 39 vestover. Som en del av prosjektet, bygges også ny fylkesvei til Mjåvann industriområde. Den sikrer industriområdets mange bedrifter og arbeidsplasser direkteadkomst til ny E 39, forteller Harald J. Solvik.

Halverer reisetid mellom Mandal og Kristiansand

Med åpningen blir det sammenhengende firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t fra Kristiansand til Mandalskrysset. Derfra er det seks kilometer med tilførselsvei med fartsgrense 90 km/t til sentrumsnært Mandal by. Reisetiden mellom de to byene blir halvert, og knytter de to Agder-byene tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.

Kontakter

Bilder

Arbeidet med ny, trafikksikker E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst er inne i avsluttende fase. Veien åpnes for trafikk som planlagt i begynnelsen av november. Bildet er fra kommunegrensen mellom Kristiansand og Lindesnes, hvor prosjektet kobles sammen med parsellen Mandal øst - Mandal by som åpnet i desember 2021.
Arbeidet med ny, trafikksikker E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst er inne i avsluttende fase. Veien åpnes for trafikk som planlagt i begynnelsen av november. Bildet er fra kommunegrensen mellom Kristiansand og Lindesnes, hvor prosjektet kobles sammen med parsellen Mandal øst - Mandal by som åpnet i desember 2021.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom