Nye Veier

E18 Rugtvedt-Langangen: Nye Veier og EIFFAGE Génie Civil signerer kontrakt for parsell 2

Del

Nye Veier og EIFFAGE Génie Civil har signert kontrakt for utbygging av parsell 2 E18 Lanner-Kjørholt. Parsellen inngår i prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen. Med denne kontraktsigneringen er det klart for helhetlig utbygging av den om lag 17 km lange strekningen fra Rugtvedt til Langangen.

Kontrakten ble signert av Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier og Guillaume Sauvé, President Eiffage Génie Civil. Foto: Nye Veier
Kontrakten ble signert av Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier og Guillaume Sauvé, President Eiffage Génie Civil. Foto: Nye Veier

-Det er gledelig at vi har landet kontrakten på parsell 2 E18 Lanner-Kjørholt. Utbyggingen av de to øvrige parsellene i prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen har pågått i halvannet års tid og er i rute. For parsell 2 var det en del av kontrakten fra 2020 at totalentreprenøren skulle utarbeide detaljreguleringsplan. Vi har siden da dessuten vært i en samhandlingsfase blant annet for å optimalisere kryssløsninger på parsellen. Optimaliseringen har også resultert i at vi skal bygge en tunnel på om lag 5,2 km, Grenlandstunnelen. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med EIFFAGE Génie Civil, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Det er til tider utfordringer med trafikkavviklingen på E18-strekningen fra Langangen til Rugtvedt særlig i forbindelse med helge- og ferietrafikk.

-Vi er tilfredse med signeringen og nå kan vi gå i gang med utbyggingen også på parsell 2. Jeg er særlig fornøyd fordi vi får en helhetlig utbygging gjennom et område som er vel kjent for at det oppstår forsinkelser i trafikken og problemer med framkommelighet. I tillegg til å løse trafikkavviklingen vil veien utvide bo- og arbeidsmarkedet og bidra til god vekst og utvikling i Grenlandsregionen og faktisk også i Østlandsområdet. Med denne utbyggingen blir det sammenhengende firefelts vei fra Oslo til Dørdal i Bamble. Så trafikantene vil merke stor forskjell i forhold til dagens situasjon når veien åpner i 2025/2026. Sammen med entreprenøren skal vi fortsatt arbeide med å ivareta personsikkerhet i anleggsgjennomføringen, sier Espen Almlid, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Om prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen:

  • Hele strekningen er om lag 17 km
  • Den nye firefelts veien bygges for fartsgrense 110 km/t
  • 2020 signerte Nye Veier kontrakt med EIFFAGE Génie Civil for utbygging av parsell 1 og 3
  • I kontrakten er det en passus om detaljregulering og samhandling på E18 Lanner-Kjørholt, parsell 2
  • Utbyggingen har en samlet kontraktsverdi på ca 5,8 milliarder kroner eks. mva
  • Det er et komplekst prosjekt med store brukonstruksjoner og tunneler
  • Prosjektet inkluderer bygging av den nye Grenlandsbrua, Langangenbruene og Grenlandstunnelen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kontrakten ble signert av Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier og Guillaume Sauvé, President Eiffage Génie Civil. Foto: Nye Veier
Kontrakten ble signert av Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier og Guillaume Sauvé, President Eiffage Génie Civil. Foto: Nye Veier
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom