Nye Veier

Disse skal konkurrere om å bygge 23 km motorvei langs Mjøsa

Del

Fire søkere går videre i konkurransen om å bygge ny E6 mellom Roterud og Storhove langs Mjøsa for Nye Veier. Kontrakten har en antatt verdi på 3,7 mrd. kroner eks. mva. og blir dermed Innlandets klart største veikontrakt noensinne.

Bildet viser området hvor kryssing av Lågen skal skje.
Bildet viser området hvor kryssing av Lågen skal skje.

Det var fem totalentreprenører som søkte om å bli prekvalifisert. Alle søkerne oppfylte kravene til prekvalifikasjon, og de fire med best score går videre i konkurransen. De fire er:

  • Hæhre Entreprenør AS med Rambøll Norge AS som rådgiver / underleverandør
  • JV Salini Impregilo S.p.A. / Obrascon Huarte S.A. med Cowi AS som rådgiver / underleverandør
  • FCC Construcciòn S.A. med TecnicaY Proyectos, S.A.Atkins Norge AS Atkins Limited som underleverandører og rådgivere
  • AF Gruppen Norge AS med Norconsult som underleverandør / rådgiver

Tilbyderne har gjennomgått prekvalifisering i henhold til Nye Veiers kvalifikasjonskriterier for konkurransen.

- Nye Veier er godt fornøyd med deltakelsen i prekvalifiseringen og det er bra at vi har med oss både nasjonale og internasjonale tilbydere. Nå blir det god konkurranse om prosjektet med solide entreprenører, sier Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier.

I den vedtatte kommunedelplanen er det bestemt at den nye veien skal følge eksisterende E6 fra Roterud til Øyresvika, mens veien skal gå i ny trase på vestsiden av Lågen forbi Lillehammer og frem til Storhove.

- Prosjektet består av 18 kilometer vei i dagen, litt over fire kilometer med tunnel fra Øyersvika til Trosset, ny bru på ca. 700 meter over Lågen ved Lillehammer, samt 19 mindre konstruksjoner og tre store kryss. I tillegg skal veien gå gjennom Lågendeltaet naturreservat, noe som i seg selv krever ekstra aktsomhet, sier Moshagen.

Kontrakten har en antatt verdi på ca. 3,7 milliarder kroner eks. mva. Verdien skal endelig fastsettes etter utvikling og optimalisering av prosjektet i samhandling mellom entreprenør, rådgiver og byggherre. 

Kontakter

Adm. direktør Ingrid Dahl Hovland, tlf. 905 82 334
Prosjektdirektør Øyvind Moshagen, tlf. 992 43 558

Bilder

Bildet viser området hvor kryssing av Lågen skal skje.
Bildet viser området hvor kryssing av Lågen skal skje.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets visjon er «Vi skal bygge gode veier raskt og smart». Våre verdier er fornyer, forbedrer og forsikrer.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom