Nye Veier

Disse går videre for byggingen av E6 Ulsberg – Vindåsliene

Del

Nye Veier AS har besluttet at FCC Construcción S.A, sammen med rådgiverfirmaet Rambøll Norge AS, går videre til konkretiseringsfasen for byggingen av E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene. Kontrakten har en antatt verdi på ca. 2,6 milliarder kroner eks. mva.

Nye Veier skal bygge ny firefelts motorvei fra Ulsberg i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune. Strekningen er 25 km lang, og går stort sett i jomfruelig terreng. Prosjektet inkluderer to tunneler, Ulsbergtunnelen (1,3 km) og Vindåslitunnelen (2 km) samt flere broer og betongkonstruksjoner. Nye Veier har besluttet at det spanske entreprenørselskapet FCC Construcción S.A. sammen med det norske rådgiverfirmaet Rambøll Norge AS går videre til konkretiseringsfasen.
 

– FCC har god erfaring med lange tunneler, broer og å flytte store mengder masse langs et relativt stort geografisk område. Det var også dette selskapet som totalt sett svarte best ut fra prestasjonsmålene, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.


Prestasjonsmålene for E6 Ulsberg – Vindåsliene er: 

  • Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv 
  • Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering 
  • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø 
  • Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag 
  • Optimalisere involveringen av kontraktsmedhjelperne i realiseringen av prosjektmålene


Utenlandsk nytenkning kombinert med lokal kunnskap

Spanske FCC har fått det lokale firmaet Johs. J Syltern AS med på laget, hvor personell fra Syltern også vil bekle nøkkelposisjoner i prosjektet. Syltern er kjent i bransjen som spesialister på blant annet masseflytting, terrengarbeid og vei-, vann- og avløpsarbeid.

– Vi er veldig glade for at FCC og Syltern har inngått dette samarbeidet. På den måten får vi nye ideer og løsningsvalg fra et stort internasjonalt selskap samtidig som at vi får lokal kunnskap fra et trøndersk selskap. Og sammen med Rambøll som rådgiver, tror vi at dette kan bli veldig bra, sier prosjektdirektør i Nye Veier Trøndelag, Johan Arnt Vatnan.

Kontraktsformen er integrert samhandlingskontrakt med målpris. Planlagt byggestart er medio 2020, og den nye motorveien skal være klar til bruk innen utgangen av 2023.

Konkurransen gjennomføres som en Best Value Procurement anskaffelse. Den avsluttende fasen av anskaffelsen betegnes som konkretiseringsfasen, hvor FCC skal underbygge sitt skriftlige tilbud ovenfor Nye Veier. Dersom dette går som planlagt vil kontrakten mellom partene signeres ca. medio november.

Nøkkelord

Kontakter

Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier Trøndelag
johan.arnt.vatnan@nyeveier.no
922 51 113

Bilder

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom