Dinero

Dette skjedde i kreditt- og betalingsmarkedet i mai

Del

Hver måned oppsummerer nettstedet Dinero.no de viktigste nyhetene i det norske kreditt- og betalingsmarkedet.

Hver måned oppsummerer nettstedet Dinero.no de viktigste nyhetene i det norske kreditt- og betalingsmarkedet.
Hver måned oppsummerer nettstedet Dinero.no de viktigste nyhetene i det norske kreditt- og betalingsmarkedet.

Kort og godt har det skjedd mye i det norske kreditt- og betalingsmarkedet denne måneden. Utvikling innen mobilbetaling, kritikk fra finanstilsyn, inkassorefs og banktrøbbel er blant høydepunktene.

1. Forbruksbanker under kritikk

Finanstilsynet har i løpet av det siste året gjennomført stedlig tilsyn hos seks norske forbruksbanker, og konklusjonen var at brorparten ikke har klart å etterleve de gjeldende retningslinjer og forskrift i tilstrekkelig grad.

Deler av kritikken går på at en rekke av bankene har solgt unna «råtten» gjeld til inkassoselskapene for å unngå å inndrive denne på egen hånd. Denne metoden bidrar i stor grad til å holde maskineriet i gang uten større tap, noe også inkassobevillingshaver Joni Jestilä er kritisk til.

– Selskapet setter seg i en egeninteresse-posisjon i sine kunders krav ved å låne penger for å kjøpe opp krav. Egeninteressen kommer av at selskapet taper penger ved å tilby skyldner en løsning som han/hun kan klare, samt at selskapet gjør seg selv til kreditor i stedet for en nøytral inkassator, skriver han i en kommentar til Nettavisen. 

I lys av Finanstilsynets rapport mener professorene Steinar Holden og Gisle J. Natvik på kronikkplass i DN at forbrukslån må bli mindre lønnsomt, hvorpå kapitalforvalter Sigmund Håland i samme avis følger opp med å oppfordre Forbrukerrådet til å gå til søksmål mot banker som «lurer» sine kunder.

2. Anser gjeldsregister for mangelfullt

Gjeldsregistrene nærmer seg som kjent med stormskritt, og formålet med disse er å gi en oversikt over nordmenns samlede usikrede gjeld i sanntid, slik at man ikke kan ta opp mer gjeld enn man klarer å betjene. Like før lanseringen har dog representanten for regjeringspartiet i Stortingets finanskomité, Aleksander Stokkebø, påpekt en vesentlig mangel ved registrene.

– Den store mangelen er at lån til blant annet bil, studier og bolig ikke vises. Dette gjeldskaoset vil vi rydde opp i, slik at registrene viser all gjeld, sier Stokkebø til E24.

Dette punktet sier Finans Norge seg enige i.

– Det er riktignok den usikrede gjelden som er viktigst, men all gjeld bør inn i gjeldsregisteret. Det har vi ment helt siden diskusjonene startet, og det var jo også det opprinnelige forslaget fra Stoltenberg-regjeringen, påpeker kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge til E24. 

3. Coop lanserer mobilbetaling

I samarbeid med Aera lanserte Coop nylig sin egne mobilbetalingsløsning, og tanken er at Coop-appen skal bli kundenes foretrukne betalingsløsning framfor aktører som Google, Apple og Vipps (som har annonsert at de vil lansere sin egen variant i nærmeste fremtid).

Tjenesten benytter seg av QR-koder, som allerede brukes i de tilknyttede dagligvarebutikkenes eksisterende medlemsapp.

– Folk flest bruker ikke mobilbetaling, men appen vår er veldig populær, dette er jo bare en forlengelse av appen man allerede bruker, sier sjef for betaling og ID i Coop, Kristian Bjørseth, til E24.

Samtidig har Coop aktivert kontaktløs betaling i over 700 butikker, som vil gi kompatibilitet med mobil- og kontaktløs betaling og følgelig øke konkurransen med egen betalingsløsning allerede ved lansering. Innen 2020 skal dessuten alle landets terminaler være oppgradert og ha kontaktløs NFC-teknologi aktivert. 

4. Kvinne bedrageritiltalt for feilinformering ved forbrukslånssøknad

En Troms-kvinne hadde oppgitt feil lønns- og gjeldsinformasjon, og fikk dermed innvilget et forbrukslån fra BN Bank på 220 000 kroner på feil grunnlag. Kvinnen har nå blitt tiltalt for bedrageri etter straffelovens paragraf 371 b siden hun uberettiget påvirket «resultatet av en automatisert databehandling, og derved volder tap eller fare for tap for noen». 

Som følger av tiltale er kvinnen nødt til å møte i retten 4. juli, melder Folkebladet. Strafferammen er bot eller inntil to års fengsel. 

5. Google Pay og Apple Pay til nye kunder 

Storebrands kunder har nå fått tilgang til Apple Pay, mens DNB hår åpent opp for Google Pay. Selv om det er noe overlapp her betyr det at syv aktører per dags dato tilbyr Apple Pay, mens åtte banker kan skilte med Google Pay.

Norske kunder kan benytte seg av Apple Pay via bankene Nordea, Sbanken, Santander, Monobank, ST1, den multinasjonale aktøren Monese og nå også Storebrand.

Google Pay tilbys på sin side av Danske Bank, Monobank, Nordea, Revolut, Sparebanken Sør, OBOS-banken, Storebrand og nå DNB. Samtidig med dette har også Sbanken annonsert at de vil ta Google Pay under sine vinger innen kort tid.

6. BN Bank: 100 millioner i overskudd 

Overskudd i første kvartal i 2019 til tross, har banken allikevel hatt en nedgang på rundt 20 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Nylig valgte banken dessuten å avvikle sin forbrukslånspraksis.

– Vi mener markedet for forbrukslån ikke lenger er bærekraftig, slik situasjonen er i dag. Derfor vil vi heller premiere dem som ønsker å rydde opp og få orden på økonomien, sier administrerende direktør Svein Tore Samdal til Nettavisen. 

Kunder som refinansierer eksisterende gjeld får nemlig et rentekutt på 0,75 prosentpoeng etter seks måneders nedbetaling.

7. … mens BRAbank taper millioner 

Den børsnoterte forbruksbanken BRAbank – som først så dagens lys i mai i fjor – kunne på sin side vise til et underskudd på 26,7 millioner. Samtidig som renteinntektene gikk fra null til 2,4 millioner kroner i samme periode, gikk driftskostnadene fra 4,2 til 23,35 millioner kroner.

I bankens rapport framgår det at de i disse dager fokuserer mer på fusjoneringen med Monobank og mindre på bankens utvikling enn de skulle ønske.

8. Bank Norwegian kjøper opp irsk satsing

Anført av Norwegian-sjef Bjørn Kjos og avtroppende Norwegian-styreleder Bjørn Kise – da i tospann med flyselskapet Norwegian og forbruksbanken Bank Norwegian – ble Lilienthal Finance i sin tid etablert som en del av selskapets utenlandssatsing. Nå melder holdingsselskapet Norwegian Finans Holding at de kjøper ut de øvrige eierne i Lilienthal for å få full kontroll over ekspansjonen. 

Prislappen var på et kontantvederlag pålydende 40 millioner kroner, hvorpå 28 av disse går direkte til flyselskapet.

– Målet for de neste årene er at størstedelen av veksten skal komme i nye markeder i Europa, mens vi skal fortsette å styrke vår posisjon i Norden, sier Bank Norwegian-sjef Tine Wollebekk til E24. 

9. Facebooks kryptovaluta lanseres i 2020

Innad i Facebook kalles kryptovalutaen GlobalCoin, og det sosiale nettverket ønsker å teste valutaen allerede før året er omme. Med løsningen ønsker Facebook å bryte ned finansielle barrierer og bidra til å begrense utgifter forbundet med betaling for sluttbruker, melder BBC.

Facebook har allerede vært i samtaler med aktører som Bank of England, USAs finansdepartement, Western Union og lignende for å ferdigstille sin løsning. Nettverket forsøkte seg med en satsing på virtuell valuta allerede i 2009, men denne løsningen – som lød navnet Facebook Credits – ble avviklet i 2012. 

10. Bank Norwegian: 483,3 millioner etter skatt

Bank Norwegian, omtalt som en av tidenes norske investeringer, fortsetter å håve inn på tross av en innskuddsnedgang på 830 millioner kroner (valutajustert) og et marked preget av avtagende vekst.

– Netto renteinntekter falt som følge av færre rentedager og økt innskuddsgarantiavsetning. Netto provisjonsinntekter økte på grunn av kredittkort- og forsikringsincentiver. Driftskostnadene økte som følge av økt markedsføringsinnsats. Nedskrivninger på utlån falt som et resultat av modellkalibreringer, kalendereffekter og på grunn av høyere kostnader i 4. kvartal forbundet med salg av misligholdte lån i Finland, heter det i bankens rapport.

11. Økt kortbruk i april

Kortbruken i april økte med fem prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Sammenlagt sto kortbruken for en omsetning på 52,3 milliarder kroner fordelt over 158 millioner transaksjoner, og også antallet kontaktløse betalinger har en jevn økning.

– Fra 1. april ble grensen hevet til 400 kroner og vi så umiddelbart at dette hadde en effekt på beløpene det ble «tæppet» for. Statistikken viser at veksten i beløpene det ble tæppet for var hele 14,6 prosent sammenlignet med mars, sier Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps AS. 

Mai skulle heller ikke vise seg å bli noe dårligere. Høydepunktet kom allerede 16. mai, da det nesten ble satt ny transaksjonsrekord – kun slått av handledagen Black Friday. På én dag ble det handlet for 3,3 milliarder kroner fordelt over 8,9 millioner kortkjøp, en økning på 3,7 prosent sammenlignet med samme dag i fjor.

Nasjonaldagen kunne derimot skilte med en flunkende ny rekord. Til tross for tekniske problemer bikket Vipps for første gang en million transaksjoner i løpet av en enkelt dag, og totalt ble det Vippset hele 1 069 770 ganger. Dette er en økning på solide 49 prosent sammenlignet med 17. mai i fjor. 

12. Uendret gjeldsvekst

I mars var tolvmånedersveksten uendret på 5,8 prosent. Norske husholdningers gjeldsvekst lå stabilt på 5,6 prosent, og husholdningenes samlede gjeld ligger nå på 3489 milliarder kroner.

For ikke-finansielle foretak har gjeldsveksten derimot tiltatt, og var i mars på 5,8 prosent mot 5,6 i februar. For banker og kredittforetak er tolvmånedersveksten uendret på seks prosent.

13. … og uendret styringsrente

I mars ble styringsrenten økt fra 0,75 til 1 prosent, og denne holder seg uendret i mai. Indikasjoner fra Norges Banks tilsier dog at renten med stor sannsynlighet vil oppjusteres i juni.

– Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen på sentralbankens hjemmeside.

Underliggende prisvekst har vært høyere enn inflasjonsmålet på to prosent, men utsikter og risikobilde tilsier at styringsrenten vil økes ytterligere.

14. Monobank og BRAbank har fått grønt lys

Tidligere i år kom nyheten om at forbruksbankene Monobank og BRAbank ønsket å slå seg sammen under navnet BRAbank. Nå melder bankene at Finanstilsynet har godkjent fusjonen, og at denne vil bli et faktum innen juni i år.

Monobank melder dessuten i en børsmelding at tidligere finansdirektør Torbjørn Botnevik blir prosjektleder for den kommende sammenslåingen med BRAbank, og at Hans Ljøen tar over posisjon som finansdirektør fra og med 13. mai. Ljøen har fire års erfaring som risikodirektør i Monobank, og har blant annet bakgrunn fra Nordea og PricewaterhouseCoopers (PwC).

15. Norwegian + Vipps = sant

Betalingstjenesten Vipps inngår samarbeid med flyselskapet Norwegian, noe som innebærer at kunder framover kan betale for flyreisen via Vipps om ønskelig.

– I netthandel er det store forenklingsmuligheter for både brukere og brukersteder. Vi er utrolig glade for å jobbe sammen med Norwegian og tilby kundene deres en enda mer smidig reiseopplevelse. Sammen skal vi skape enda bedre løsninger for kundene, sier Vipps-sjef Rune Garborg til E24.

16. Banksjef måtte gå på dagen

Administrerende direktør i forbruksbanken MyBank, Christen Fredriksen, måtte fratre sin stilling med umiddelbar virkning etter svake resultater.

– Når det er svake resultater, sitter selvfølgelig administrerende direktør spesielt utsatt. Utover det er dette et ansvar som både styret og ledelsen må ta, men administrerende direktør har en særlig sentral rolle, sier styreleder Tom Knoff i MyBank. 

Banken hadde i 2018 et tap på 42 millioner kroner, hvorpå bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekt lå på rundt 46 millioner kroner.

17. Dobbelbelastning for DNB-kunder

Natt til torsdag 23. mai kunngjorde DNB at enkelte kunder har blitt trukket dobbelt som følge av en teknisk feil.

– Vi beklager på det sterkeste for feilen og har stor forståelse for at kunder er frustrert. Vi ønsker å forsikre kunder om at de ikke trenger å bekymre seg for pengene sine, for pengene vil de få tilgang til igjen, sier Dalsbø.

DNB kunne heller ikke by på all verden til løsning for de berørte kundene. Dersom du ikke hadde midler disponibelt på kontoen, var nemlig en av løsningene å bruke kredittkortet til feilen var rettet, mens den andre var å få utvidet kreditt, melder DN.

Kilde: Dinero.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hver måned oppsummerer nettstedet Dinero.no de viktigste nyhetene i det norske kreditt- og betalingsmarkedet.
Hver måned oppsummerer nettstedet Dinero.no de viktigste nyhetene i det norske kreditt- og betalingsmarkedet.
Last ned bilde

Lenker

Om Dinero

Dinero
Dinero
Enebakkveien 117
0680 Oslo

23 90 52 52https://www.dinero.no

Forbrukerportalen Dinero™ tilbyr tester og dyptgående artikler innen privatøkonomi. Vårt hovedfokus er betalingskort, kredittkort, forbrukslån og forsikring. Dinero.no eies av Fagweb AS

Følg saker fra Dinero

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Dinero på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Dinero

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom