Samferdselsdepartementet

Det norske nullvekstmålet og byvekstavtalene på OECDs liste over 10 anbefalte klimatiltak

Del

OECD har nå valgt ut 10 eksempler fra ulike land på gode virkemidler for å få ned utslipp. Nullvekstmålet og byvekstavtalene trekkes fram fra Norge. – Dette en gledelig anerkjennelse av det gode arbeidet som er gjort i norsk transport- og miljøpolitikk i byene. Dette er en fjær i hatten til Norge og viser at vi er på rett vei mot målet om gode og mer bærekraftige byområder, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Listen med virkemidler er en del av OECDs arbeid med IPAC (International Program for Action on Climate) som Frankrikes president Emmanuel Macron har tatt initiativ til.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er glad for at OECD trekker fram nullvekstmålet og byvekstavtalene som eksempel på et godt virkemiddel:

– Byvekstavtalene skal bidra til at transportsystemene i byområdene utvikles på en miljø- og klimavennlig måte, med et godt tilbud for gående, syklende og reisende med kollektivtransport, sier Rotevatn.

Nullvekstmålet

Nullvekstmålet innebærer at klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Nullvekstmålet følges opp gjennom byvekstavtalene. Å oppnå nullvekst i persontransport med bil i byområdene krever målrettet innsats. Staten, fylkeskommunene og kommune jobber gjennom byvekstavtalene tett sammen for å finne fram til gode løsninger.

– Det er fint å kunne dele våre erfaringer, og jeg sier som USAs president Roosevelt under andre verdenskrig: "Look to Norway". Andre land kan ha noe å lære av Norge på dette området. Byvekstavtalene er ingen enkel snarvei, men det er gjennom tett samarbeid mellom lokale, regionale og statlige myndigheter at vi kommer frem til gode løsninger, sier Hareide.

Mer informasjon hos OECD: https://www.oecd.org/climate-action/ipac/practices/norway-s-zero-growth-goal-for-major-urban-areas-3cc592d3/

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren om bord i første tog til Sverige etter pandemien: – Bruk kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser18.10.2021 16:27:35 CEST | Pressemelding

– Endelig kan folk ta toget til Sverige igjen! Det er veldig positivt at de reisende nå har klimavennlig kollektivtilbud til og fra utlandet. Tog, buss og annen kollektivtransport bidrar til å redusere klimagassutslipp, samtidig som fremkommeligheten og trafikksikkerheten på veiene blir bedre. Jeg vil derfor oppfordre alle som har mulighet til å kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

85 milliardar kroner til betre infrastruktur og grønare framtid12.10.2021 10:07:46 CEST | Pressemelding

– Samferdsel bind land og folk saman. Vi bygger veg og bane og utbetrar farvatn i eit høgt tempo. Det bidrar til å skape arbeidsplassar i heile landet. Det er viktig no som Noreg er på veg ut av koronakrisa. Med satsinga neste år sørger vi for oppstart av nye prosjekt, samstundes som vi tar vare på det vi har. Ei sterk satsing på utvikling av dei største byane våre er god, grøn politikk, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vil ikke oppheve krav om helseattest for eldre sjåfører5.10.2021 06:05:00 CEST | Pressemelding

– Det skal være trygt å ferdes i trafikken. Krav om obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett er trygge sjåfører. Anmodningen fra Stortinget om å oppheve dette fra 1. august, var ikke mulig å møte fordi viktige faglige vurderinger manglet. Nå har jeg fått disse, og for meg er saken klar: Jeg fjerner ikke kravet om obligatorisk helseattest, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom