Landbruks- og matdepartementet

Det norske hvete-eventyret

Del

I år vil ca 65 prosent av kornet som brukes til matmjølproduksjon vil være dyrket i Norge.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var nylig med da Svein Stubberud i Vestby kjørte et lass med mathvete til kornmottaket på Kambo i Moss. Dette ene lasset gir korn til 30.000 brød. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var nylig med da Svein Stubberud i Vestby kjørte et lass med mathvete til kornmottaket på Kambo i Moss. Dette ene lasset gir korn til 30.000 brød. Foto: Landbruks- og matdepartementet

For 50 år siden importerte Norge alt matkornet vi brukte. Langsiktig og systematisk forskning har gitt som resultat at 60-70 prosent av mathveten i gode kornår nå er norskprodusert. Men fuktigere klima er en utfordring for norsk matkornproduksjon.

– I år har kornavlingene i Norge jevnt over vært gode. Det betyr at en større del av maten både til folk og dyr er produsert i Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. – Norge ligger i grenseland for hva det er mulig å dyrke av mange plantevekster. I år ligger det an til at så mye som to tredjedeler av brødmjølet vår vil være norskprodusert. Det er gledelig når vi kan være mer selvforsynt med mange sentrale matvarer, og samtidig bidra med vårt i global matproduksjon, sier Bollestad.

Resultat av langsiktig forsking

Nye hvetesorter fra norske planteforedlere, bedre dyrkingsteknikk hos bonden, forsking på bakeevne og flinke bakere har etter hvert gjort det mulig å bake brød med stadig mer norsk hvete. Fra 0 i norskandel mathvete i 1972 har det løftet seg til 60-70 prosent norskandel i vanlig gode avlingsår. Men mye avhenger av været og vekståret. I fjor ble kornavlingene totalt nesten halvert i forhold til et normalår, og kun 40 prosent av matkornet vårt ble dyrket i Norge i 2018.

Fuktig vær skaper problemer

I gode år kan drøyt 70 prosent av hveten som dyrkes i Norge nå brukes til baking. Til tross for at forskerne har foredlet frem hvetesorter som både har bedre matkvalitet, og klarer regn og fuktig bedre enn tidligere sorter, utgjør et våtere klima fortsatt en trussel mot å oppnå tilstrekkelig god kvalitet for bruk til mat. Slike sesonger  gir svekket glutenkvalitet, og hvetesortene vi dyrker når ikke sitt fulle potensiale.

Det er kvaliteten på glutenet i kornet som avgjør bakeevnen. Forskerne har derfor studert hvorfor glutenkvaliteten varierer. De har funnet at det er regnet som er den store trusselen. Tidligere trodde man at temperaturen hadde stor betydning og at lav temperatur ga svakere glutenkvalitet. De seneste forskningsresultatene viser imidlertid at nedbør og nedbørfordeling er viktige faktorer som kan ødelegge kvaliteten på glutenet, og dermed bakekvaliteten. Den store synderen kan være sopp, som er mer utbredt i fuktig klima.

Nøkkelord

Bilder

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var nylig med da Svein Stubberud i Vestby kjørte et lass med mathvete til kornmottaket på Kambo i Moss. Dette ene lasset gir korn til 30.000 brød. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var nylig med da Svein Stubberud i Vestby kjørte et lass med mathvete til kornmottaket på Kambo i Moss. Dette ene lasset gir korn til 30.000 brød. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom