FN-sambandet

Denne uka i FN: Din guide til klimatoppmøtet – COP27

Del

DENNE UKA I FN: Hver mandag ettermiddag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN.

Vassilij Nebenzia (i midten), Russlands FN-ambassadør, taler under Sikkerhetsrådets møter om Ukraina og opprettholdelse av internasjonal fred og sikkerhet. Norges FN-ambassadør Mona Juul (til venstre) sitter ved siden av Russland. Foto: UN Photo/Loey Felipe.
Vassilij Nebenzia (i midten), Russlands FN-ambassadør, taler under Sikkerhetsrådets møter om Ukraina og opprettholdelse av internasjonal fred og sikkerhet. Norges FN-ambassadør Mona Juul (til venstre) sitter ved siden av Russland. Foto: UN Photo/Loey Felipe.

Sikkerhetsrådet

Gabon har hatt presidentskapet i FNs sikkerhetsråd i oktober. Ghana tar over presidentskapet 1. november.

Uka i Sikkerhetsrådet

Mandag: Orientering om tvangslandingen av Ryanair-fly 4978, den 23. mai 2021, av Belarus, under agendapunktet «Trusler mot internasjonal fred og sikkerhet». Russland har bedt om et møte, under det samme agendapunktet, med henvisning til påstander om et angrep mot sine skip i Svartehavet 29. oktober, som førte til at landet avsluttet sin deltakelse i «Black Sea Grain Initiative». En avstemning om et utkast til resolusjon som fornyer mandatet til FNs bistandsmisjon i Somalia (UNSOM).

Tirsdag: Ghana overtar presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Rådsmedlemmene vil trolig vedta det foreløpige arbeidsprogrammet for november.

Onsdag: Orientering av FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi. Debatt om Bosnia-Hercegovina. Rådsmedlemmer vil sannsynligvis også stemme over et utkast til resolusjon som fornyer den EU-ledede multinasjonale stabiliseringsstyrken (EUFOR ALTHEA).

Torsdag: Åpen debatt på ministernivå om «Fredsbygging og opprettholdelse av fred: Integrering av effektiv motstandsbygging i fredsoperasjoner for bærekraftig fred».

Fredag: Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen vil stemme for å fylle en ledig stilling ved Den internasjonale domstolen.

Ellers denne uken forventes rådsmedlemmer å fortsette å forhandle om et utkast til presidenterklæring i forbindelse med rådets 11. oktober-debatt om samarbeid mellom FN og regionale og subregionale organisasjoner, som fokuserte på partnerskapet med Den afrikanske union.

Medlemmene kan også fortsette forhandlingen om et utkast til resolusjon – skrevet av Russland – som foreslår opprettelsen av en kommisjon for å undersøke Russlands påstander om påståtte aktiviteter utført av Ukraina og USA – i strid med FNs konvensjon om biologiske våpen.

Onsdag 2. november vil et uformelt Arria-møte holdes om menneskerettigheter i Iran, initiert av Albania og USA.

Påstander om militær biologisk virksomhet og atomanlegg i Ukraina: Russland ber om Sikkerhetsrådsmøter

Russland har kalt inn til to møter i Sikkerhetsrådet om påståtte trusler fra Ukraina. — Vi beklager at denne salen igjen blir brukt som scene for den russiske desinformasjonskampanjen, sa Norges FN-ambassadør Mona Juul. Det eneste formålet med disse falske påstandene er å skape et røykteppe, fremholdt Juul. Les saken på fn.no.

Kommentar: «Russland har balletak på FN. Og det vet Putin»

I uka der FNs «bursdag» feires, er det god grunn til å sende organisasjonen mer enn én tanke. Les saken i Nettavisen.

Sikkerhetsrådets antiterrororgan vurderer økende trussel fra ny teknologi

FNs Sikkerhetsråds organ for bekjempelse av terrorisme holdt et spesielt møte i Mumbai og New Delhi fredag 28. oktober, med søkelys på den økende trusselen fra ny og fremvoksende teknologi. Les saken i UN News.

FNs sikkerhetsråd forlenger sitt støtteoppdrag i Libya til 31. oktober 2023

FNs sikkerhetsråd vedtok enstemmig å forlenge mandatet til FNs støttemisjon i Libya (UNSMIL), ledet av Abdoulaye Bathily, i ett år – frem til 31. oktober 2023. Les saken i MSN News.

Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 42

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Haiti, Vest-Sahara, Golanhøydene, Mali, Kosovo, Den sentralafrikanske republikk, Somalia, Libanon, kvinner, fred og sikkerhet, Etiopia og Ukraina. Les saken på regjeringens sider.

Flomrammede Pakistan der en tredjedel av landet nå er under vann som følge av klimaendringer. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe.

Din guide til klimatoppmøtet – COP27

Fjorårets klimatoppmøte ble omtalt som menneskehetens siste sjanse. Er det fortsatt håp for menneskene og kloden, og er løsningen COP27?

Les saken på fn.no.

UNHCR advarer om katastrofale konsekvenser for millioner, grunnet bistandskutt til mennesker på flukt. En kvinne holder babyen sin nær nummer 3-leiren for internt fordrevne i Juba, Sør-Sudan. Foto: UN Photo/Gregorio Cunha.

Aktuelle rapporter

UNHCR: Finansieringsgap på 700 millioner dollar betyr katastrofe for millioner

I løpet av de siste månedene har finansieringsmangel tvunget UNHCR til å kutte livreddende bistand til kvinner, menn og barn på flukt i en rekke operasjoner over hele verden. Les saken på fn.no.

Klimaendringer: Ingen «troverdig vei» til 1,5-gradersgrensen, advarer UNEP

Nasjonale løfter om å redusere skadelige utslipp gir lite håp om å unngå klimakatastrofer, sa FNs klimaeksperter torsdag, i en presserende appell for en radikal transformasjon av energisektoren, før det er for sent. Les saken i UN News.

UNICEF: Hetebølger vil påvirke nesten alle barn innen 2050

Hetebølger har blitt en uunngåelig helsefare for mange land og regioner. En fersk UNICEF-rapport advarer at hetebølger vil, innen 2050, påvirke praktisk talt alle barn i verden. Les saken i UN News.

FN-ekspert: Israels ulovlige okkupasjon av palestinsk territorium, ensbetydende med «bosetter-kolonialisme»

Israels okkupasjon er ulovlig og kan ikke skilles fra en «bosetter-kolonial» situasjon, som må opphøre. Dette er en forutsetning for at palestinere skal kunne utøve sin rett til selvbestemmelse, ifølge FNs uavhengige ekspert på det okkuperte palestinske territoriet. Les saken i UN News.

WTO: Nye handelsprofiler om varehandel og kommersielle tjenester

WTO har gitt ut den siste utgaven av «Trade Profiles», en årlig publikasjon som gir nøkkeldata om varehandel og handel med kommersielle tjenester for 197 økonomier. Hver profil viser en sektoriell oppdeling av økonomiens eksport og import, dens viktigste handelspartnere og dens mest omsatte produkter og tjenester. Les saken på WTOs sider.

Ny FN-rapport: Øk investeringene for å levere trygt drikkevann til alle

Regjeringer må investere mer i å bygge trygge drikkevannssystemer – både for å sikre større tilgang til denne ressursen og for å dempe virkningene av klimaendringer. Dette er funnet til en rapport publisert mandag av Verdens helseorganisasjon (WHO), FNs barnefond (UNICEF), og Verdensbanken. Les saken i UN News.

Arrangementer og FN-dager

 • 31. oktober: Verdens dag for byer. Les mer på fn.no.
 • 31. oktober–10. november: 346. sesjon av ILOs styrende organ. Les mer på ILOs sider.
 • 31. oktober–25. november: 75. sesjon av FNs torturkomité. Les mer på OHCHRs sider.
 • 6.–18. november: Klimatoppmøtet COP27 i Sharm-el-Sheikh. Les mer på COP27s sider.

En ny ILO-rapport viser at arbeidsmarkedet forverres ytterligere på grunn av Ukraina-konflikten og andre kriser. Fiskere fra Barangay Acmac i Filippinene sier at de har lavere fangst etter den tropiske stormen Washi (Sendong). Foto: ILO/M. Crozet.

ILO: Arbeidsmarkedet forverres ytterligere på grunn av Ukraina-konflikten og andre kriser

Arbeidsledighet og ulikhet vil stige, ettersom flere og overlappende økonomiske og politiske kriser truer arbeidsmarkedets oppgang over hele verden.

Les saken på fn.no.

Andre viktige saker

 • FNs generalsekretær: Verden på vei mot klimakatastrofe. Les saken på fn.no.
 • Ukrainere på flukt: Fagforeninger i Moldova trapper opp støtte. Les saken på fn.no.
 • UNFPA: Dialog på tvers av generasjoner støtter unge afghanere. Les saken på fn.no.
 • Anbefalinger for å ta tak i hevn og straff mot kvinnelige menneskerettighetsforkjempere. Les saken på FN-delegasjonens sider.
 • Iran: Tid for «konkret handling» fra det internasjonale samfunnet for å holde sikkerhetsstyrker til ansvar. Les saken i UN News.
 • Uganda: Treg giver-respons – Norge var først til å støtte ebola-innsatsen. Les saken i Bistandsaktuelt.
 • UNDP: Norge støtter Vietnam i deres forbedringsarbeid i flere sektorer. Les saken i Scandasia.
 • Tidligere FN-ansatt dømt for flere voldtekter. Les saken i ABC News.
 • Medlemsland styrker ITU-budsjettet med 3,9 millioner Sveitsiske franc. Les saken på ITUs sider.
 • Didier Drogba, ILO og FIFPRO øker bevisstheten blant unge fotballspillere om risikoen ved emigrasjon. Les saken i ILO News.
 • Nord-Etiopia står overfor en katastrofal økning i sykdom som kan forebygges, sier WHO. Les saken i UN News.
 • Ny giv i arbeidet for fred i Colombia: Utenriksministeren uttrykker Norges støtte til de nye styresmaktene i deres ambisiøse arbeid for fred i landet. Les saken på regjeringens sider.
 • Sudan: Kupp stanset norskstøttet gigantprogram – nå tar FN over jobben. Les saken i Bistandsaktuelt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vassilij Nebenzia (i midten), Russlands FN-ambassadør, taler under Sikkerhetsrådets møter om Ukraina og opprettholdelse av internasjonal fred og sikkerhet. Norges FN-ambassadør Mona Juul (til venstre) sitter ved siden av Russland. Foto: UN Photo/Loey Felipe.
Vassilij Nebenzia (i midten), Russlands FN-ambassadør, taler under Sikkerhetsrådets møter om Ukraina og opprettholdelse av internasjonal fred og sikkerhet. Norges FN-ambassadør Mona Juul (til venstre) sitter ved siden av Russland. Foto: UN Photo/Loey Felipe.
Last ned bilde
UNHCR advarer om katastrofale konsekvenser for millioner, grunnet bistandskutt til mennesker på flukt. En kvinne holder babyen sin nær nummer 3-leiren for internt fordrevne i Juba, Sør-Sudan. Foto: UN Photo/Gregorio Cunha.
UNHCR advarer om katastrofale konsekvenser for millioner, grunnet bistandskutt til mennesker på flukt. En kvinne holder babyen sin nær nummer 3-leiren for internt fordrevne i Juba, Sør-Sudan. Foto: UN Photo/Gregorio Cunha.
Last ned bilde
Flomrammede Pakistan der en tredjedel av landet nå er under vann som følge av klimaendringer. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe.
Flomrammede Pakistan der en tredjedel av landet nå er under vann som følge av klimaendringer. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe.
Last ned bilde
En ny ILO-rapport viser at arbeidsmarkedet forverres ytterligere på grunn av Ukraina-konflikten og andre kriser. Fiskere fra Barangay Acmac i Filippinene sier at de har lavere fangst etter den tropiske stormen Washi (Sendong). Foto: ILO/M. Crozet.
En ny ILO-rapport viser at arbeidsmarkedet forverres ytterligere på grunn av Ukraina-konflikten og andre kriser. Fiskere fra Barangay Acmac i Filippinene sier at de har lavere fangst etter den tropiske stormen Washi (Sendong). Foto: ILO/M. Crozet.
Last ned bilde

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.