Rapporten er skrevet i samarbeid med forskere fra NIBIO og Ruralis, som en del av det tverrfaglige forskningsprosjektet Demensomsorg på gårdEt av hovedsatsningsområdene i regjeringens Demensplan 2020, er nettopp utbygging av dagaktivitetstilbudet.

– Regjeringen er opptatt av at gården er en ressurs både for tradisjonelt landbruk, men også for å utvikle tilleggsnæringer og samfunnsnyttige velferdstjenester. Et godt eksempel på dette demensomsorg på gård og andre Inn på tunet-tjenester, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

I Norge har vi rundt 35 aktive dagaktivitetstilbud på gård for hjemmeboende personer med demens. De minste tilbyderne har en eller to besøkende én dag i uka, mens de største har opp mot ti besøkende hver dag.

Fysisk aktivitet ute er viktig

Forskerne har blant annet intervjuet kommunalt ansatte som har ansvar for dagaktivitetstilbudet til mennesker med demens. De trakk fram flere fordeler ved tilbudet på gård. Mulighetene for fysisk aktivitet, særlig utendørs, er et aspekt som ofte blir påpekt. At aktivitetene er meningsfulle, som for eksempel fôring og stell av dyr, gir tilbudet en ekstra verdifull dimensjon.

10 millioner til ny satsing

Regjeringen har nylig bevilget 10 millioner kroner i satsingen Inn på tunet-løftet 2. 4 pilotprosjekter skal bidra til å gjøre landbruket enda mer synlig, kompetent og attraktivt som samarbeidspartner for kommunene.

– Inn på tunet er et tilbud som vi ønsker at enda flere skal få glede av.  Målet med Inn på tunet er å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker.  Å sørge for at kvaliteten på tjenestene er på topp, krever at vi utvikler og forbedrer dem hele tiden. Nettopp det skal disse 4 nye pilotprosjektene bidra til, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Pilotene som nå får midler skal kartlegge hvilke utfordringer kommuner, fylkeskommuner og NAV møter på når de skal ut og kjøpe Inn på tunet-tjenester. De skal også gjøre en vurdering av kostnader og kvalitet ved bruk av Inn på tunet-tjenester, sammenlignet med tilsvarende tilbud.