Landbruks- og matdepartementet

Bollestad deltar på Bondetinget på Lillehammer og besøker Ringsaker og Toten

Del

Landbruks- og matminister Bollestad deltar på Bondetinget på Lillehammer 5. juni og besøker Ringsaker og Toten 6. juni.

Bondetinget samles på Lillehammer 5. juni og 6. juni.  Olaug Bollestad deltar 5. juni og skal holde tale til årsmøtet kl. 13.

Torsdag 6. juni starter Bollestad dagen med å besøke Ringsaker Bygdekvinnelag på Bæta’n i Ringsaker.  Der skal hun møte deltagere på «KvinnerUT» prosjektet som Norges Bygdekvinnelag står bak. Det er et prosjekt hvor innvandrerkvinner inviteres med til å dyrke grønsaker for å skape en møteplass i bygda. Formålet med prosjektet er å bidra til å styrke minoritetskvinners kompetanse, og bidra til inkludering, økt deltakelse i samfunnet og bedre muligheter for sysselsetting. På  Bæta’n møtes kvinner på tvers av alder, etnisitet, erfaring, yrkesbakgrunn og interesser. I år er det 32 ulike parsellhavere – 12 fler enn i 2018. Bollestad møtte noen av kvinnene på en 8. mars frokost i Oslo i regi av Norges Bygdekvinnelag og ble da invitert til å komme på besøk.

Deretter går turen videre til NIBIO Apelsvoll hvor landbruks- og matministeren skal få presentert det siste av landbruksteknologi og nye satsinger innen for presisjonsjordbruk.

Dagen avsluttes med besøk hos to grøntprodusenter på Toten. I årets jordbruksavtale ble det enighet om en storsatsing på norsk frukt og grønt. Satsingen innebærer tiltak for innovasjon, investeringer, fornybar energi, teknologiutvikling og FOU. 

Det skal også etableres et rådgivende utvalg bestående av aktørene i verdikjeden, avtalepartene og virkemiddelappratet. Innen 15. mars 2020 skal utvalget legge fram en langsiktig plan for å styrke innovasjon, vekst og økt norskandel for grøntproduksjoner.

På besøket hos grøntprodusentene på Toten vil landbruks- og matminister Bollestad få første reaksjoner fra næringa på grøntsatsinga, forventninger til arbeidet, muligheter og utfordringer i produksjon og marked, og hva de mener at ministeren må satse på for framtida. 

Program 6. juni:

09.45 ankomst Bæta’n, Stensengdalen, Brummundal

11.45 NIBIO Apelsvoll, Nylinna 226, Kapp

14.10 ankomst Tåle Willerud, Ulsrudvegen 59, Skreia

15.00 ankomst Vang gård, Mamelundsvegen 18, Skreia, ved Per Odd Gjestvang og Camilla Rostad http://www.nordrevang.no/

Kontakt:
Seniorrådgiver Marthe Bay Haugen, 415 22 112

Bilder

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom