Helsepartiet

Ble med vennen til Sveits for å dø

Del

Christian Engers bestevenn fikk ALS i en alder av 43. Før ett år var gått så Christian sin beste venn gå fra topptrent til døende. Christian ble med på den siste reisen, til Sveits. Helsepartiet tar debatten på helgens landsmøte.

Christian Enger mistet sin beste venn til ALS.
Christian Enger mistet sin beste venn til ALS.

Er det mest humant å gi dødssyke mennesker en god død, eller et lengst mulig liv?

På Helsepartiets landsmøte til helgen vil Christian Enger fortelle sin sterke historie. I november 2020 ble han med sin beste venn på sitt livs vanskeligste reise. Sveitsis politi belagla passet hans, vennen måtte selv injisere den dødelige sprøyten og Christian var glad har var ved sin venns side til det siste.

Hør hans sterke historie på Helsepartiets landsmøte lørdag 27. februar kl 10:00.
Landsmøtet avvikles digitalt, media kan ta kontakt for link på Teams på post@helsepartiet.no.

Under helgens landsmøte vil Helsepartiet debattere det vanskelige temaet dødshjelp, når understående resolusjonsforslag fra ALS-syke Cathrine Nordstrand og leder av Helsepartiet Lise Askvik, skal behandles.


Resolusjon: Dødshjelp til de få

Helsetjenestenes viktigste oppgaver er å forebygge, behandle og rehabilitere mennesker med helseutfordringer, sykdommer og ved ulykker.
Å forhindre, lindre og helbrede sykdom og lidelser er helseansattes mål og motivasjon.

Likevel finnes det dessverre tilfeller der alt håp er ute, der pasienter lider i smertefulle, uhelbredelige og dødelige tilstander med gitt utfall.
Deres dødskamp kan være lang, lidelsesfull og uverdig, i et helsevesen der lindrende tjenester er ujevnt fordelt og har begrenset kapasitet. Ofte må pasienten selv gå den svært lidelsesfulle veien frem til døden.

Noen få mennesker har i dag ressurser til å foreta veloverveide reiser til Sveits, der assistert livsavslutning er å få kjøpt på lovlig vis, men til en høy pris. Hvert år får et tyvetalls nordmenn sine liv avsluttet på denne måten.

Helsepartiet finner det uverdig at Norge tillater en skånsom og verdig avslutning for de ressurssterke, men at mennesker med like store lidelser nektes det samme, kun av økonomiske årsaker.

En undersøkelse fra MMI fra 2019 viser at 77% av den norske befolkning er positive til aktiv dødshjelp under gitte forutsetninger. En undersøkelse fra 2016 viste at blant norske leger var 30,7% «enten litt eller svært enig i at «legeassistert selvmord bør tillates for personer som har en dødelig sykdom med kort forventet levetid». Støtten til legalisering var lavere for eutanasi i tilsvarende situasjon og lavest for aktiv dødshjelp ved kronisk sykdom.»
Også flertallet på det norske Storting er imot aktiv dødshjelp, mens flere av ungdomspartiene er for.

Sveits, Nederland og Belgia tillater legeassistert dødshjelp, men kun Sveits åpner for pasienter fra andre land. Dermed er dette eneste tilbud for nordmenn som ønsker og kvalifiserer til å avslutte sine liv når alle andre muligheter er borte.

Helsepartiet vil åpne for juridiske og medisinske forarbeider så også norske helsetjenester skal ha et tilbud med mulighet for legemiddel assistert livsavslutning, under svært strenge kriterier.

Blant betingelsene må være at sykdommen / tilstanden er dødelig, smertefull og uhelbredelig. Pasientens valg må uten tvil være tatt på selvstendig grunnlag og ved tilregnelighet.

Legemiddelassistert livsavslutning må kun foretas av høyt kvalifisert helsepersonell ved et lite antall klinikker.

Helsepartiet vil:

* Åpne for nødvendige forarbeider med mål om at også norske pasienter skal få tilgang til legemiddelassistert livsavslutning i Norge, under svært strenge kriterier og betalt av det offentlige helsevesen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Christian Enger mistet sin beste venn til ALS.
Christian Enger mistet sin beste venn til ALS.
Last ned bilde

Om Helsepartiet

Helsepartiet
Helsepartiet
Tørfestveien 8
3124 Tønsberg

9929 7979https://helsepartiet.no/

Helsepartiet er et rikdsdekkende parti som har politikk for alle sektorer, basert på helse som verdi både for enkeltmennesket og samfunnet. Helsepartiet er blokkuavhengig og riksdekkende. 

Helsepartiet stiller til stortingsvalget i 2021 i alle valgdistrikter - de 19 gamle fylkene.

https://no.wikipedia.org/wiki/Helsepartiet

Følg saker fra Helsepartiet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helsepartiet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helsepartiet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom