Landbruks- og matdepartementet

Betydelig økning i produksjonen av reinsdyrkjøtt - En svært gledelig utvikling, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Del

I fjor var uttaket av reinsdyr til slakt relativt lavt. Beitekrisen vinteren og våren 2020 var en vesentlig årsak til dette. Årets slaktetall viser at produksjonen har tatt seg raskt opp igjen. Gjennomgående gode beiteforhold i år har lagt til rette for en betydelig produksjonsøkning av reinkjøtt.

Carpaccio av rein. Foto: Stiftelsen Norsk Mat
Carpaccio av rein. Foto: Stiftelsen Norsk Mat

Til og med uke 42 i år er det slaktet 27. 984 rein, en økning på hele 11.544 dyr fra i fjor. På samme tidspunkt i slaktesesongen har det ikke vært tilsvarende uttak av slakt siden høsten 2016. Andelen kalv som er slaktet, har økt fra 78 prosent i fjor til 87 prosent i år. 

- Dette er en svært gledelig utvikling, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. – Det er et mål for regjeringen å utvikle reindriften og legge til rette for økt verdiskapning i næringen. Potensialet er stort, det understreker vi i Hurdalsplattformen. Beitekrisen i fjor var en stor påkjenning for mange av reindriftsutøverne. Jeg er svært glad for at 2021 ser ut til å bli betydelig bedre enn fjoråret, og at næringen dermed kan se fremover med optimisme. 

Stadig mer populært

Etterspørselen etter reinkjøtt har økt de siste årene. Undersøkelser viser at mange forbrukere har lyst til å spise enda mer reinkjøtt, men de etterlyser kunnskap om hvor man får tak i reinkjøtt, hvordan det tilberedes og ikke minst hvordan reindriften i Norge foregår. 

- Reinkjøtt er kort og godt en unik råvare. Det er naturbasert, ekte og smakfullt, samtidig som det er sunt og magert. En av mine favoritter er Bidos. Skal du prøve deg på en rett av reinkjøtt, gir Matprat deg noen enkle tips som guider deg til en saftig og smaksrik matopplevelse, sier "reindriftsminister" Borch. 

Nøkkeltall om norsk reinkjøtt

Reindriften er organisert i siidaer. Dette er familiegrupper, eller arbeidsfellesskap, som samarbeider om de ulike arbeidsoppgavene som inngår i reindriften. I siidaene er det til sammen registrert om lag 3300 reineiere. Vårflokken har de siste årene bestått av 200 000 - 220 000 dyr, hvor omtrent 77 % er simler, 17 % kalver og 6 % okser. På landsbasis har slakteuttaket vært om lag 35 % av vårflokken.

Av det totale antall slaktedyr, blir i overkant av 70 prosent slaktet i områdene fra Nordkjosbotn og nordover. Det er gjennomgående noe høyere slaktevekt i sør enn i nord.

I et normalår omsettes om lag 1600 tonn hel-slakt, det tilsvarer om lag 1100-1200 tonn nedskåret kjøtt. Mesteparten selges gjennom dagligvarehandelen.

Bilder

Carpaccio av rein. Foto: Stiftelsen Norsk Mat
Carpaccio av rein. Foto: Stiftelsen Norsk Mat
Last ned bilde
Reinskav i gryte. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Reinskav i gryte. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom