Medietilsynet

Ber om innspel på nye reglar for digitale tenester: EU vil ta opp kampen mot hatytringar og desinformasjon

Del

EU-kommisjonen har sett i gang ei høyring om nye reglar for digitale tenester. Høyringa er ein del av kommisjonens arbeid med eit modernisert europeisk regelverk for digitale plattformer, og gjeld blant anna innhaldstenester, sosiale medium og søkemotorar.

Medietilsynet meiner det er viktig at EU utviklar reglar for å handtere hatytringar, desinformasjon og skadeleg innhald på nett. Foto Medietilsynet.
Medietilsynet meiner det er viktig at EU utviklar reglar for å handtere hatytringar, desinformasjon og skadeleg innhald på nett. Foto Medietilsynet.

– I «Digital Services Act»-pakka kan det bli særskilde reglar for å handtere hatytringar, desinformasjon og skadeleg innhald på nett. Dette er ei utfordring på digitale plattformer i dag, og Medietilsynet meiner det er viktig å arbeide for regulering på desse felta i eit europeisk perspektiv, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Les meir om "The Digital Services Act"-pakka her 

To hovudproblemstillingar i høyringa

Det er to hovudproblemstillingar i høyringa. Eit spørsmål er kva for ansvar dei digitale plattformene skal ha for å verne brukarane og ivareta rettane deira. Målet er eit moderne regelverk for kontroll av innhald på plattformene og for effektiv regelverkshandheving.

– Eitt av spørsmåla er om plattformene skal få større ansvar for innhald som er publisert på deira tenester og om dei skal påleggast å systematisk kontrollere innhald som andre har lagt ut, seier Velsand.

Eit anna tema er den såkalla portvaktfunksjonen til dei store digitale plattformene, som sjølv set reglane for samspel med konkurrentar og brukarar.Målet er å utvikle eit regelverk som legg til rette for at store plattformer opptrer på ein rettskaffen måte og at nye aktørar og konkurrentar kan komme inn på marknaden.

Høyringa er open for alle, og svarfrist er 8. september 2020.

Praktisk informasjon om høyringa

For å delta må ein registrere seg og logge inn via det digitale systemet til EU-kommisjonen.

Frå denne sida kjem du til spørjeskjemaet

Her er pressemeldinga frå EU-kommisjonen om høyringa

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Medietilsynet meiner det er viktig at EU utviklar reglar for å handtere hatytringar, desinformasjon og skadeleg innhald på nett. Foto Medietilsynet.
Medietilsynet meiner det er viktig at EU utviklar reglar for å handtere hatytringar, desinformasjon og skadeleg innhald på nett. Foto Medietilsynet.
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Allmennkringkastingsrapporten for 2020: NRK hadde ikke nok nynorsk på nett og radio, men oppfylte de andre kravene17.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

NRK oppfylte alle krav i 2020, unntatt kravet om 25 prosent nynorsk på alle plattformer. Det er konklusjonen i Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for fjoråret. Tilsynet tar i rapporten til orde for at NRKs ansvar for å gi norske minoriteter et særskilt tilbud og kravene til norsk musikk og musikk- og kulturdekning bør konkretiseres.

Strengere straff for å dele krenkende bilder, film og lydopptak av andre9.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Personer som deler krenkende eller åpenbart private bilder, filmer og lydopptak av andre, kan nå straffes med fengsel i inntil to år. Straffeskjerpelsen er blant de viktigste endringene i straffeloven, som nylig ble vedtatt av Stortinget. – Deling av slikt innhold er en stor påkjenning for den som rammes. Det er derfor bra at straffen skjerpes, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom